Leiderschap in cultuur NIEUW

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma

Het LinC programma is een leerprogramma voor leiders in de cultuursector in Vlaanderen en Nederland. Antwerp Management School, Universiteit Antwerpen en de Universiteit Utrecht slaan de handen in elkaar om zo een kwaliteitsvol programma te kunnen aanbieden.

Leiderschap is een concept dat tot nu toe nog niet echt ingeburgerd is in de cultuursector. Nochtans is de behoefte aan leiderschap groot: de omgeving waarin culturele organisaties en culturele professionals moeten werken wordt hoe langer hoe complexer. Culturele organisaties en culturele professionals moeten zowel lokaal als internationaal actief zijn en werken vaak samen met heel diverse stakeholders: diverse publiek(en); verschillende overheden (Europees, federaal, Vlaams, lokaal, de wijk); een steeds groeiend aanbod; een volatiele sector waar organisaties komen en gaan; samenwerking met partners uit andere maatschappelijke domeinen. Onzekerheid en onvoorspelbaarheid zijn vaste ingrediënten geworden in hun dagdagelijkse werking.

Leerdoelen
  • LinC wil culturele leiders opleiden die hun creativiteit en intuïtie inzetten voor een vitale, slagvaardige en financieel gezonde sector. LinC werkt aan persoonlijk leiderschap, collectief leiderschap, nieuwe inzichten, nieuwe werkwijzen en oplossingen en nieuwe verbindingen tussen leiders, instellingen, disciplines en tussen cultuur en samenleving.
  • LinC daagt deelnemers uit om van elkaar te leren en vermeende tegenstellingen, zoals tussen artistiek en zakelijk leiderschap, te overstijgen. Complexe onderwerpen als de kwetsbaarheid van cultuur en culturele professionals met een klein publiek, de rol die cultuur kan spelen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken of de verhouding tussen overheid en de sector komen zeker aan bod, maar niet zonder te zoeken naar nieuwe scenario’s voor mogelijke oplossingen.

Curriculum

1. LinC is opgebouwd uit 12 onderdelen. Daarvan zijn 8 onderdelen gericht op het opdoen en samen creëren van nieuwe kennis, inspiratie en inzichten. Ook streven we naar het outside the box denken en het uitbreiden van hun repertoire van mogelijke handelingen en oplossingen. Deze zogenoemde 8 “labs” (laboratoria) bestaan uit bijeenkomsten verspreid over 14 maanden.

2. Daarnaast werken deelnemers gedurende die 14 maanden individueel of in kleinere wisselende Vlaams-Nederlandse teams aan opdrachten en vraagstukken uit de praktijk. Deze zogenoemde ‘interventures’ (samenvoeging van de woorden adventures, interventies en inventions) zijn gericht op het uitdragen, verrijken, op maat en toepasbaar maken van opgedane kennis en ervaringen.

3. Tot slot is er het onderdeel “vrije ruimte” waarin een aantal masterclasses of training bijeenkomsten optioneel worden aangeboden die we tot de basics van leiderschap rekenen: financieel management, strategisch human resource management in de cultuur, verandermanagement, auteurschap, PR/Lobby en storytelling. In de vrije ruimte zit ook een persoonlijk budget dat gebruikt kan worden voor een individuele leer- of ontwikkelbehoefte of voor ondersteuning bij specifieke vraagstukken uit de eigen werkcontext. Deelnemers dragen zelf (onderbouwd) aan waar ze dit budget voor willen gebruiken. Het budget voorziet in bijvoorbeeld twee gesprekken met een coach, een peer of een deskundige adviseur op het gebied van het vraagstuk van de deelnemers. Het kan ook een korte persoonlijke training (bijvoorbeeld presentatietechniek) van een dagdeel betreffen.

Deelnemers

Het leerprogramma richt zich op leidinggevenden, makers, managers en ondernemers in de cultuursector m.n. het lokaal cultuurbeleid, de kunstensector (inclusief toegepaste kunsten), het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de cultureel-erfgoedsector en de circuskunsten.

 
Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

Hoe kan ik je helpen?

Annick Schramme, Academic Director Creative Industries

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.