Project ‘ICOMflex’

Flexwerkplekken en het organiseren van ‘het nieuwe werken’

 


thumbnail_icomflex-2

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Nog te weinig Vlamingen maken gebruik van de steeds uitgebreider wordende mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken (TPOW). Enerzijds ontbreekt nog enig bewustzijn, maar ook zien veel organisaties de mogelijkheden voor TPOW nog niet. Ook aan de aanbodzijde is er twijfel. Het inplanten van flexwerkcentra vergt aanzienlijke investeringen, en inschatten waar en volgens welk businessmodel je die centra inricht is een moeilijke oefening.

 

 


ICOMflex

Daarom startte het expertisecentrum Smart Mobility, samen met projectpartner Flanders Synergy, met het project ICOMflex, dat staat voor “Innovatieve Concepten voor Organisatie en Mobiliteit: flexwerkplekken en het organiseren van ‘het nieuwe werken’”.

Via ICOMflex wilden we vraag en aanbod van telewerk-mogelijkheden ondersteunen. Dit door enerzijds in Vlaanderen  bewustzijn te creëren over de mogelijkheden die telewerken biedt, maar ook door de methodes en kennis te leveren die noodzakelijk zijn om flexwerken in de praktijk om te zetten.

thumbnail_icomflex-1

250 bedrijven

De doelgroep van dit project bestond aan de ene kant uit bedrijven (kmo’s) die interesse hebben in het tijd- en plaatsonafhankelijk werken en die middels het project gesensibiliseerd, gecoacht en begeleid werden naar het ‘Nieuwe werken’. De omvang van deze doelgroep is aanzienlijk. Binnen het project wilden wij 250 bedrijven te bereiken. De andere doelgroep bestond uit de vastgoedsector, meer bepaald de (potentiële) aanbieders van flexwerkplekken. Ook deze doelgroep is groot; immers bedrijven, overheden, hotels en horeca met beschikbare vrije ruimte behoren hier ook toe.
De doelstellingen van het project waren de volgende:

De doelstellingen van het project zijn als volgt:

  • Bedrijven sensibiliseren voor TPOW via roadshows en workshops: wat betekent het als organisatie om klaar te zijn voor het nieuwe werken?
  • Het concreet begeleiden van bedrijven naar TPOW
  • Het ontwikkelen van een methodiek (flexwerkscan) om na te gaan in welke mate een organisatie een samenwerkingsmodel hanteert dat zich leent tot telewerken
  • Het opmaken van een ontwikkelingsplan: welke stappen moet een organisatie doorlopen om gestroomlijnd te (tele)werken
  • Het bestaande aanbod aan telewerkcentra en de potentiële omvang van de markt in te schatten
  • Nagaan hoe het verplaatsingsgedrag en –patronen wijzigen als gevolg van de invoering van telewerken en wat de impact is op peak shifting
  • Nagaan welk haalbaar businessmodel kan ontwikkeld worden voor telewerkcentra

 

Onderzoek naar de impact van het Nieuwe Werken

Naast het effectief begeleiden van bedrijven die de overstap maken naar ‘Het Nieuwe Werken’, wilden we onderzoeken wat de impact is van het Nieuwe Werken op het verplaatsgedrag en de verplaatsingspatronen van de werknemers.

Lees hier het persbericht over de opstart van het project

Download hier de whitepaper over haalbare bedrijfsmodellen voor flexwerkplekken

Download hier de whitepaper ‘Flex met flex’

Doe hier de flexwerkscan

 

Voor meer informatie, contacteer:

Nicole Van Doninck
manager onderzoek & ontwikkeling
T(+32) (0)11 24 60 08
nicole.vandoninck@ams.ac.be

Projectpartners:

Finpower, Flanders Synergy, IMOB

 

Hoe kan ik je helpen?

Anja Tys, Corporate Marketing Communication Manager