Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/icomflex
ICOMflex

Next generation work

ICOMflex

Met het project ICOMflex wilden we de vraag en het aanbod van telewerk-mogelijkheden in Vlaanderen ondersteunen. Dit door enerzijds bewustzijn te creëren over de mogelijkheden die telewerken biedt en anderzijds door de methodes en kennis te leveren die noodzakelijk zijn om flexwerken in de praktijk om te zetten.

Type project Personenmobiliteit
Projectpartners Antwerp Management School, Finpower, Flanders Synergy, IMOB
Duur augustus 24, 2013 - november 30, 2016
Contactpersoon Bart Cambré, PhD

Probleem

Nog te weinig Vlamingen maken gebruik van de steeds uitgebreider wordende mogelijkheden om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken (TPOW). Enerzijds ontbreekt nog enig bewustzijn, maar ook zien veel organisaties de mogelijkheden voor TPOW (nog) niet. Ook aan de aanbodzijde is er twijfel: het inplanten van flexwerkcentra vergt aanzienlijke investeringen. Bovendien is het geen gemakkelijke oefening om het juiste businessmodel te bepalen.

Oplossing

Met het project ICOMflex, dat staat voor ‘Innovatieve Concepten voor Organisatie en Mobiliteit: flexwerkplekken en het organiseren van ‘het nieuwe werken’ boden Smart Mobility en projectpartner Flanders Synergy ondersteuning aan zowel de vraag- als aanbodzijde van telewerking.

ICO Mflex 768x851

Projectverloop

Tijdens de looptijd van het project hebben we tijd- en plaatsonafhankelijk werken gepromoot bij bedrijven. Tegelijkertijd ontwikkelden we nieuwe kennis en instrumenten die andere bedrijven ondersteunen bij de implementatie, zoals een readiness cockpit en een ontwikkelingsplan. Verder onderzochten we waar de telewerkcentra het best ingeplant worden om een zo groot mogelijke impact te hebben op de mobiliteit.

Voordeel

  • Werknemer: meer flexibiliteit, minder tijdverlies in files, betere combinatie werk-gezin.
  • Werkgever: minder kosten (minder parkeerruimte en bureaumaterieel), grotere tevredenheid werknemers.

Resultaat

Binnen ICOMflex werden volgende resultaten behaald:

  • Overzicht aanbod flexwerkplekken in België
  • White paper haalbare bedrijfsmodellen voor de exploitatie van flexwerkplekken
  • Rapport impact van flexwerken op mobiliteit
  • Flexwerkscan
  • Whitepaper flexwerken
  • IAO Ontwikkelplan


Dit project kwam mede tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Agentschap Innoveren en Ondernemen

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Bart cambre

Een vraag over dit project?

Function Associate dean Onderzoek en Valorisatie, professor business onderzoeksmethoden en organisatienetwerken
Bart cambre
Sluiten

Een vraag over dit project?