Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/partners
Partners

Next generation work

Partners


In samenwerking met SD Worx

Toen we in 2011 de SD Worx leerstoel 'Next Generation Work: Creating Sustainable Careers' lanceerden, was het nog onduidelijk of werkgevers en -nemers wakker lagen van 'duurzame loopbanen'. Intussen is dit een ingeburgerd begrip bij beleidsmakers, sociale partners, werkgevers en werknemers. In plaats van de noodzaak van een duurzaam loopbaanbeleid in twijfel te trekken, is de vraag nu hoe de meest geschikte aanpak kan worden bepaald. Samen onderzoeken we wat een duurzaam loopbaanbeleid moet inhouden om werkelijk bij te dragen aan organisatieresultaten en duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Leidraad voor onze samenwerking is de overtuiging dat we, om tot duurzame oplossingen te komen voor langer doorwerken, toenemend langdurig ziekteverzuim, talentschaarste en inzetbaarheid én een andere kijk op loopbanen en arbeidsorganisatie nodig hebben. Onze samenwerking houdt in dat we buiten de begane paden denken en ons richten op initiatieven als loopbaantransitie, co-sourcing en flexibel talentmanagement. We onderzoeken hoe we organisaties flexibel en adaptief kunnen maken in een snel veranderende context door talent optimaal in te zetten.

Met de steun van Janssen & Argenta