Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten

Next generation work

Onderzoeksprojecten

Huidige projecten (4)

Well-being Works: Werken aan (mentaal) welzijn op het werk op een manier die wérkt

Een 3-jarig onderzoekspartnership met bpost, B-Tonic (een dochteronderneming van Baloise), en Elia, heeft als doel de goedbedoelde energie die organisaties momenteel investeren in welzijnsacties om te zetten naar interventies die daadwerkelijk effect sorteren. Dit partnership beoogt de ontwikkeling en het delen van nieuwe interventies en kennis, met als uiteindelijk doel de verbetering van het welzijn op de werkvloer.

Het onderzoeksproject wordt geleid door Kathleen Vangronsvelt en Eva Geluk.

Type project 3-jarig onderzoekspartnership
Projectpartners bpost, B-Tonic (dochteronderneming Baloise) en Elia
Duur maart 23, 2023 - maart 26, 2026
Contactpersoon Eva Geluk

Is werk veranderd? Impact disruptieve gebeurtenissen op werk.

Onderzoek over de impact van een pandemie, een oorlog en een energiecrisis op werk. Werken we vandaag anders dan vóór 2020?

Type project Onderzoeksproject
Projectpartners VBO/FEB en HRPro.be - dit onderzoek werd mogelijk gemaakt dankzij Indiville/Bpact, HRmagazine, B-Tonic (dochteronderneming van Baloise) en de SD Worx Chair Next Generation Work
Duur juni 27, 2023 - juni 27, 2026

Scope your textile skills: Toekomstige competenties textielsector

In dit project maken we een wetenschappelijk onderbouwde prognose voor de competenties die de textielsector de komende tien jaar nodig zal hebben, waarbij we focussen op huidige uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen in de sector.

Met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

Type project ESF Vlaanderen
Projectpartners ESF, Cobot
Duur januari 01, 2021 - april 02, 2025

Academisch partnerschap van het Demografiefonds

Academische ondersteuning van de expertengroep van het Demografiefonds.

Type project Duurzaam HR
Projectpartners Essenscia en drie vakbonden
Duur september 01, 2019 - december 01, 2024
Contactpersoon Peggy De Prins, PhD

Afgelopen projecten (21)

Wat maakt dat absenteïsme interventie werkt?

Absenteïsme op het werk is een groot probleem voor veel arbeidsorganisaties en hun medewerkers. Dergelijke afwezigheid verstoort de werkprocessen, leidt tot verlies van productiviteit en verhoogt de werkdruk onder collega's. Bovendien is afwezigheid een indicator van de gezondheid en het welzijn van de werknemer. (Ybema et al., 2010)

Het onderzoeksproject wordt geleid door Kathleen Vangronsvelt en Eva Geluk.

Type project Onderzoeksproject in het kader van het voortraject voor de Leerstoel "Wellbeing Works"
Projectpartners Mensura, Bpost, B-Tonic (dochteronderneming van Baloise Insurance)
Duur januari 01, 2022 - december 31, 2022
Contactpersoon Eva Geluk

Een human capital roadmap voor het Vlaamse klimaatadaptatieplan

Dit project gaat de impact na van het Vlaams klimaatadaptatieplan op werkgelegenheid, competenties en kwaliteit van arbeid, en wat de gevolgen (kansen en uitdagingen) zijn voor de inzetbaarheid van huidige werknemers, het activeren van niet-werkenden, en het opleiden van toekomstige werknemers.

Type project Onderzoeksproject in het kader van het Vlaams klimaatadapatieplan
Projectpartners Viona, advies expert Sylvia Bergh (Centre of Expertise on Global Governance van de Haagse Hogeschool)
Duur december 22, 2022 - december 31, 2023

Toekomstgerichte vaardigheden in de textielsector: duurzame inzetbaarheid in het digitale tijdperk (ESF - Transtex)

Versterken van de duurzame inzetbaarheid van arbeiders in de textielsector in een context van digitale transformatie. Met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

Type project ESF Vlaanderen - Innovatie en Transnationaliteit Fase 1
Projectpartners ESF, Cobot, Centexbel
Duur januari 12, 2019 - juni 11, 2022

De impact van Covid-19 op het menselijk kapitaal in organisaties

De coronacrisis heeft organisaties verplicht om op zoek te gaan naar andere manieren van werken, en werknemers hebben de voorbije maanden een groot aanpassingsvermogen getoond. Welke lessen trekken we hieruit voor de toekomst van werk? En wat betekent dit voor duurzame loopbanen? Sinds april 2020 bevragen we hierover regelmatig werkgevers en recent ook werknemers.

Type project Onderzoeksproject in het kader van de SD Worx Chair ‘Next Generation Work: Creating Sustainable Careers’
Projectpartners VBO, HRPro.be
Duur april 01, 2020 - oktober 01, 2022

Duurzame loopbaantrajecten

Het doel van dit project is om duurzame loopbaantrajecten te ontrafelen. Hoe ontwikkelen deze loopbanen zich? Welke verschillende carrièrepaden kunnen we daarin ontwaren?

Projectpartners House of HR, Jos Akkermans (Universiteit Amsterdam)
Duur juni 01, 2021 - december 31, 2022
Contactpersoon Sofie Jacobs, PhD

Baanbrekende Werkgever

De Lijn, Antwerp Management School en Jobat lanceren samen het charter Baanbrekende Werkgever. Dit charter geeft organisaties een kader en extra stimulans om het hybride werken en de nieuwe mobiliteit te verankeren in een beleid waarbij de medewerker centraal staat.

Projectpartners Jobat, De Lijn
Duur juni 01, 2020 - december 31, 2022
Contactpersoon Peggy De Prins, PhD

Participatiebarometer

De coronawerkplek vergroot niet alleen de fysieke maar ook de sociale afstand. Vond je vóór corona nog vlot de weg in je bedrijf om ideeën te spuien of feedback te geven, dan voel je je vandaag misschien meer geremd. Door het vele thuiswerken ontstaat het risico dat je minder spontaan van je laat horen. De informele koffiemomenten vallen weg, waardoor het moeilijker wordt om beslissingen van je leidinggevende of je collega’s open te bespreken. Je zwijgt daarom liever, ook al ben je niet akkoord.

Type project Onderzoeksproject in het kader van de SD Worx Chair ‘Next Generation Work: Creating Sustainable Careers’
Projectpartners Jobat, SD Worx
Duur juni 01, 2021 - december 31, 2023
Contactpersoon Peggy De Prins, PhD

Welt: Wendbare loopbanen voor elk talent

Welt zet in op een toekomstgericht HR-beleid. Via analyse, expertise en ervaringsuitwisseling gaan we aan de slag om optimale duurzame loopbanen te creëren en te faciliteren binnen ondernemingen. Zo haal je het potentieel uit elk talent!

Type project ESF project oproep 500 – Inclusieve ondernemingen
Projectpartners Voka (promotor) en Jobroad
Duur oktober 01, 2020 - december 31, 2022

Impact van opleidingen in bedrijven

Hoe en waarom slagen werknemers erin om geleerde sociale vaardigheden (soft skills) van een opleiding over te dragen naar de werkplek?

Type project ESF project oproep 443 – Opleidingen in bedrijven
Projectpartners UCL, Universiteit Leiden, KU Leuven
Duur januari 01, 2018 - december 12, 2020
Contactpersoon Bart Cambré, PhD

CARST: Een stakeholderperspectief op duurzame loopbanen

Met het interuniversitaire onderzoeksproject EOS-CARST willen we meer inzicht krijgen in de manier waarop loopbaanmanagement op organisatie- en individueel niveau kan leiden tot duurzame loopbanen. We gebruiken daarbij een meervoudig stakeholderperspectief.

Type project Duurzame loopbanen
Projectpartners Antwerp Management School, Universiteit van Luik /HEC & KU Leuven / Gefinancierd door EOS, Excellence of Science Project (FWO/F.R.S.-FRNS)
Duur januari 01, 2019 - december 31, 2023
Contactpersoon Sofie Jacobs, PhD

Mijn talenten. Voor diversiteit.

Ondersteuning van de tewerkstelling van mensen met een verstandelijke beperking.

Type project HR - Inclusie
Projectpartners European Commission, Inclusion Europe, Plena Inclusion, EVPIT
Duur januari 01, 2019 - december 30, 2021
Contactpersoon Bart Cambré, PhD

JUMP-LAB

In dit project onderzoeken we welke factoren ervoor kunnen zorgen dat laaggeschoolde en ongeschoolde jongeren uit een arbeidsmarkt van lage lonen kunnen springen.

Type project ESF, innovatie door exploratie
Projectpartners Mentor vzw, Rhizo Scholengroep
Duur november 01, 2017 - juni 30, 2020
Contactpersoon Roel De Rijck

AMoS

Met het AMoS-project willen we NEET-jongeren in regio Gent bereiken en proberen te activeren via commerciële technieken van online marketing, zoals een mix van advertenties, stories en filmpjes, aangepast aan hun leefwereld.

Type project ESF-Oproep Innovatie door adaptatie
Projectpartners Samen Leven Oost-Vlaanderen vzw (Promotor), KOPA Werkwillig vzw, OCMW Gent, Ethercentrum vzw, Chase Creative en Sinzer
Duur januari 01, 2020 - maart 31, 2022

Open hiring

Open Hiring® houdt in dat je gewoon aan de slag gaat als je wilt werken. Zonder sollicitatiegesprek, CV of bemoeienis van de overheid.

Type project ESF, Innovatie door adaptatie
Projectpartners Universiteit Gent-Divergent (projectpromotor), Stad Gent, UNIZO Oost-Vlaanderen
Duur januari 01, 2020 - december 31, 2021

Re-integratie na burn-out

De maatschappelijke uitdaging die we met dit project willen aanpakken is de re-integratie van werkenden na een burn-out. Het onderzoek focust zich op de hefbomen en succesfactoren voor een geslaagde werkhervatting.

Type project ESF
Projectpartners ESF, Mensura, Certimed en de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches
Duur januari 01, 2020 - december 31, 2022
Contactpersoon Eva Geluk

Loopbanen in Innovatieve Arbeidsorganisaties

ESF project ‘Innovatie door Exploratie: Onderzoek naar de impact van de kanteling naar een Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) op de loopbanen van medewerkers, en ontwikkeling van een interventie die medewerkers in IAO moet ondersteunen in hun loopbanen.

Type project Duurzame loopbanen & Duurzaam HR
Projectpartners ESF Vlaanderen In samenwerking met Workitects en Tabor vzw
Duur november 01, 2017 - december 30, 2020
Contactpersoon Ans De Vos, PhD

Co-sourcing als oplossing tot langer werken?

Onderzoek naar de mogelijkheden en kritische succesfactoren van co-sourcing als oplossing voor langere en duurzame loopbanen.

Type project project in samenwerking met Experience@Work, in het kader van de SD Worx Leerstoel “Next generation work: Creating sustainable careers”
Projectpartners Experience@Work, SD Worx
Duur januari 01, 2017 - januari 01, 2020
Contactpersoon Ans De Vos, PhD

Onderzoek naar werkomgeving & productiviteit voor NNOFCARE

Onderzoek naar de relatie tussen werkomgeving en productiviteit en welzijn van werknemers.

Type project NNOFCARE
Duur januari 01, 2017 - januari 01, 2020
Contactpersoon Bart Cambré, PhD

Impactevaluatie ESF-interventies “Anders Organiseren”

Studie naar de impact van de kanteling naar een Innovatieve Arbeidsorganisatie, in het kader van de ESF “Anders Organiseren” projecten.

Type project Duurzaam HR
Projectpartners ESF Vlaanderen in samenwerking met HIVA en KU Leuven.
Duur januari 01, 2018 - januari 01, 2020
Contactpersoon Sarah Desmet

ID@Work: de weg naar inclusief werk

ID@Work is een wetenschappelijk project van Antwerp Management School en HEC Liège rond inclusie van werknemers met een verstandelijke handicap in het normaal economisch circuit.

Type project Inclusief werk
Projectpartners HEC Liège
Duur november 01, 2016 - november 30, 2018
Contactpersoon Bart Cambré, PhD

ICOMflex

Met het project ICOMflex wilden we de vraag en het aanbod van telewerk-mogelijkheden in Vlaanderen ondersteunen. Dit door enerzijds bewustzijn te creëren over de mogelijkheden die telewerken biedt en anderzijds door de methodes en kennis te leveren die noodzakelijk zijn om flexwerken in de praktijk om te zetten.

Type project Personenmobiliteit
Projectpartners Antwerp Management School, Finpower, Flanders Synergy, IMOB
Duur augustus 24, 2013 - november 30, 2016
Contactpersoon Bart Cambré, PhD