Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/jump-lab
JUMP-LAB

Next generation work

JUMP-LAB

In dit project onderzoeken we welke factoren ervoor kunnen zorgen dat laaggeschoolde en ongeschoolde jongeren uit een arbeidsmarkt van lage lonen kunnen springen.

Type project ESF, innovatie door exploratie
Projectpartners Mentor vzw, Rhizo Scholengroep
Duur november 01, 2017 - juni 30, 2020
Contactpersoon Roel De Rijck

Dit onderzoeksproject kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

Arbeidsmarkt

Door snellere veranderingen in de arbeidsmarkt komen heel wat middenklasse jobs onder druk te staan. Hierdoor zal ook in Vlaanderen de groep werkzoekende ervaren middenklassers snel groeien waardoor de lageloon-jobmarkt onder druk zal komen te staan. Door die toenemende concurrentie dreigen laaggeschoolde en ongeschoolde schoolverlaters moeilijker stabiele en kwaliteitsvolle jobs te vinden.

JUMP

Persoonlijke ontwikkeling laaggeschoolde jongeren stimuleren

Vanuit dit project onderzoeken we hoe we een dienstverlening kunnen opzetten waardoor laaggeschoolde en ongeschoolde jongeren de nodige interne drijfveren vinden om toch sprongen vooruit te blijven maken in hun persoonlijke ontwikkeling, wat hen weg kan leiden van de lageloon-jobmarkt. Zo kunnen we hen motiveren tot een levenslang leertraject met potentiële toegang tot de hooggeschoolde jobmarkt en/of hen beter wapenen om de concurrentie op de lageloon-arbeidsmarkt aan te gaan.

De mogelijke rol van ‘future skills-ontwikkeling’ wordt mee onderzocht. ‘Future skills’ staat hierbij voor:

 • het linken van kennis over vakgebieden heen.
 • het doelgericht inzetten van creativiteit in functie van het oplossen van complexe problemen.
 • kritisch denken in functie van verkenning om tot oplossingen te komen.
 • interdisciplinaire samenwerking in teams.

Ontwikkeling ideaal dienstverleningsconcept

In een eerste onderzoeksfase zullen we onderzoeken:

 • welke hefbomen maken dat laaggeschoolde en ongeschoolde schoolverlaters, ondanks hun gebrek aan een (hoogwaardig) diploma bij afhaken in secundair onderwijs, toch een succesvolle professionele carrière uit kunnen bouwen.
 • welke noden en behoeften laag- en ongeschoolde schoolverlaters hebben waarop het grotere opleidingsecosysteem momenteel niet inspeelt.
 • welke rol future skills kunnen spelen bij het wegleiden van toekomstig laaggeschoolde en ongeschoolde jongeren uit de lageloon-jobmarkt.

Hiervoor zullen een-op-een interviews gekoppeld worden aan cocreatie-sessies en kwalitatieve onderzoekstechnieken op maat van de doelgroep om tot het juiste inzicht te komen.

Hierna zullen we met cruciale stakeholders een ideaal dienstverleningsconcept uitbouwen via een iteratieve ‘fast prototyping’-benadering.

Future skills voor een toekomstige arbeidsmarkt

Het aanleren van future skills bij laag- en ongeschoolde jongeren zal niet alleen voor het behalen van een diploma ingezet kunnen worden, het zal ook hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komen. Hierdoor kunnen ze gedurende hun volledige loopbaan een meer actieve, flexibele en weerbare houding leren aannemen die hen in staat stelt om persoonlijk te groeien in de toekomstige VUCA-wereld en op de toekomstige arbeidsmarkt. De verwachting is dat juist deze future skills een van de belangrijkste hefbomen zal zijn om de verwachte stijging in werkloosheidscijfers voor laaggeschoolde jongeren tegen te kunnen gaan en een deel van hen richting de hoogopgeleide jobmarkt te laten doorgroeien.

VUCA staat voor:

 • Volatile – Snel veranderend
 • Uncertain – Onzeker
 • Complex – Complex
 • Ambiguous – Vaag/dubbelzinnig

Beoogde resultaat:

Het beoogde resultaat is een aanzet tot dienstverlening die maakt dat laaggeschoolde en potentieel ongeschoolde jongeren in hun overgang van opleiding naar de jobmarkt of hoger onderwijs die elementen meekrijgen die maken dat ze voldoende zin krijgen in hun persoonlijke leertraject. Het doel hiervan is om hen zowel via opleiding als via persoonlijke ontwikkeling beter te wapenen tegen de alsmaar grotere concurrentie op de lageloon-jobmarkt en succesvol richting alternatieven door te laten groeien die ze anders nooit hadden durven oppakken.

JUMP2 1024x517

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Roel de rijck

Een vraag over dit project?

Function Campus Sustainability Officer
Roel de rijck
Sluiten

Een vraag over dit project?