Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/tools-publications
Publicaties en tools

Next generation work

Publicaties en tools

Wat maakt dat een absenteïsme-interventie werkt?

Wat maakt dat een absenteïsme-interventie werkt?

Gebrek aan empirisch onderbouwde interventies voor welzijn en ziekteverzuim op de werkvloer

De whitepaper geeft een antwoord op volgende twee onderzoeksvragen:

  1. Wanneer is een werkhervatting geslaagd? En wat kunnen we hier uit leren voor de preventie van absenteïsme in het algemeen?
  2. Wat kan een leidinggevende doen om absenteïsme te verlagen en de gezondheid en het welzijn van de medewerkers te waarborgen?

In samenwerking met partners bpost, Mensura, B-Tonic (dochteronderneming van Baloise)

Soort White paper
Topics Human Resources
Auteur Eva Geluk, Kathleen Vangronsvelt
Datum februari 28, 2023
Download
Loopbanen in perspectief - Proactief loopbaangedrag,  loopbaanschokken en spijt

Loopbanen in perspectief - Proactief loopbaangedrag, loopbaanschokken en spijt

Laatste white paper in de reeks.

In deze white paper bekijken we welke impact individuen zelf op hun loopbaan kunnen uitoefenen, of ze spijt hebben van bepaalde zaken in hun loopbaan en welke rol een plotselinge gebeurtenis kan hebben op loopbanen.

De white paper is onderdeel van de reeks ‘Loopbanen in perspectief'

In samenwerking met House of HR.

Soort White paper
Topics Human Resources
Auteur Sofie Jacobs, Jos Akkermans
Datum oktober 20, 2022
Download
Loopbanen in perspectief - loopbaansucces en loopbaandoelen

Loopbanen in perspectief - loopbaansucces en loopbaandoelen

Tweede white paper in de reeks.

In deze white paper bekijken we loopbanen vanuit verschillende perspectieven op loopbaansucces en gaan we na welke loopbaandoelen de respondenten nastreven.

In samenwerking met House of HR.

Soort White paper
Topics Human Resources
Auteur Sofie Jacobs, Jos Akkermans
Datum oktober 13, 2022
Download
Inaugurele rede leerstoel 'Next Generation Work' 2012

Inaugurele rede leerstoel 'Next Generation Work' 2012

Over de (ir)rationaliteit van het loopbaanbeleid.

10 jaar geleden schreef prof. dr. Ans de Vos haar inaugurale rede naar aanleiding van de opstart van de leerstoel met SD Worx. Vandaag de dag is het topic van haar toespraak nog altijd relevant: loopbanen missen nog vaak dynamiek.

Lees alles over de (ir)rationaliteit van het loopbaanbeleid in deze inaugurale rede.

Soort White paper
Topics Human Resources
Auteur Ans De Vos
Datum april 12, 2022
Download
Loopbanen in perspectief

Loopbanen in perspectief

Setting the scene: Duurzame loopbanen en loopbaanmobiliteit in België en Nederland.

Deze whitepaper is de eerste in een reeks van drie. Met deze white paper reeks willen we loopbanen in België en Nederland ontrafelen en de verschillende loopbaanverhalen van werknemers tot uiting brengen.

Wil je meer weten over de krijtlijnen waarbinnen we loopbanen vandaag de dag kunnen begrijpen, namelijk binnen een context van duurzame loopbanen? Duik dan in de whitepaper.

In samenwerking met House of HR.

De whitepaper is ook beschikbaar in het Engels.

Soort White paper
Topics Human Resources
Auteur Sofie Jacobs, Jos Akkermans
Datum april 01, 2022
Download
WEndbare Loopbanen voor Elk Talent - Welt

WEndbare Loopbanen voor Elk Talent - Welt

Hoe kan je het aanwezige talent ook morgen aan de slag houden in je onderneming?

Enkel investeren in aanwerving is nutteloos als er geen goede fundering is om verder op te bouwen. Met Welt gaan Voka en Antwerp Management School samen met ondernemingen aan de slag om ‘WEndbare Loopbanen voor elk Talent’ (Welt) te realiseren.

Meer weten over de pijlers van Voka Welt? Duik dan in onze whitepaper.

Soort White paper
Topics Human Resources
Auteur Prof. Dr. Ans De Vos
Datum februari 08, 2022
Download
Employee silence: waarom en waarover zwijgen we op het werk?

Employee silence: waarom en waarover zwijgen we op het werk?

Het thema ‘werknemersparticipatie’ is vandaag meer dan ooit actueel in het managementdiscours. Organisaties worden platter, hiërarchische bureaucratieën worden afgebouwd, leiderschap wordt meer ‘gedeeld’ en ook buiten de hiërarchie om opgenomen. Dit creëert ook verwachtingen ten opzichte van werknemers: zij dienen hun stem steeds meer en beter te laten horen. Werknemersparticipatie is op die manier niet langer iets louter ‘gewenst’, maar eerder iets dat ‘vereist’ wordt (Knoll et al., 2016).

In deze whitepaper schetsen we de resultaten en analyse, gebaseerd op een bevraging bij 1598 werknemers.

Soort White paper
Topics Human Resources
Auteur Prof. Dr. Peggy De Prins
Datum oktober 14, 2021
Download
Impact COVID-19 op menselijk kapitaal in organisaties

Impact COVID-19 op menselijk kapitaal in organisaties

In april 2020 lanceerden we in volle coronacrisis een bevraging bij organisaties over de impact van COVID-19 op hun menselijk kapitaal. Niets deed toen vermoeden dat we meer dan een jaar en 5 bevragingen later, nog steeds onderzoek zouden doen naar de gevolgen van de pandemie voor werk en loopbanen – intussen niet enkel bij werkgevers, maar ook bij werknemers. In dit onderzoeksrapport leest u meer over onze belangrijkste bevindingen.

Soort White paper
Topics Human Resources
Auteur Kathleen Vangronsvelt, Ans De Vos
Datum augustus 09, 2021
Download
LiZeT: Aan de slag met duurzame loopbanen in zelforganiserende teams

LiZeT: Aan de slag met duurzame loopbanen in zelforganiserende teams

Het team waarbinnen je functioneert is een doorslaggevende factor in hoe men zijn of haar dagelijks werk ervaart. Daarom is je team ook een essentiële sleutel tot een duurzame loopbaan. Toch bleef het team tot nu toe onderbelicht als context voor loopbaanontwikkeling, zowel in de academische literatuur als in het loopbaanbeleid van organisaties. Met dit ESF “Innovatie door exploratie” project wilden wij deze piste verder onderzoeken. We ontwikkelden de LiZeT tool met het doel om teamleden actief te engageren in hun loopbaanontwikkeling. Specifiek helpt LiZeT teams om zichzelf te leren organiseren.

Soort White paper
Topics Human Resources
Auteur Ans De Vos, Melissa Plasschaert, Frank De Craecker, Sara Bastiaensens
Datum juni 14, 2021
Download
Impactevaluatie ESF interventie 'opleidingen in bedrijven'

Impactevaluatie ESF interventie 'opleidingen in bedrijven'

Hoe en waarom slagen werknemers erin om geleerde sociale vaardigheden (soft skills) van een opleiding over te dragen naar de werkplek? De resultaten van deze studie zijn gebaseerd op een onderzoek van 50 cases.

Soort Rapport
Topics Human Resources
Auteur Priscilla Álamos-Concha, Bart Cambré, Josephine Foubert, Valérie Pattyn, Benoît Rihoux and Benjamin Schalembier
Datum november 24, 2020
Download
De kantooromgeving als hefboom voor welzijn en productiviteit

De kantooromgeving als hefboom voor welzijn en productiviteit

Samen met kennispartner NNOFCARE, vergaart Antwerp Management School inzicht in de impact die de kantooromgeving kan hebben op de productiviteit en het welzijn van de werknemer. In het kader hiervan werd een overzicht gemaakt van de wetenschappelijke literatuur over dit thema, en werd in het najaar van 2018 een online survey gelanceerd bij meer dan 1000 Belgische werknemers. Deze whitepaper brengt verslag uit van drie cases uit uiteenlopende sectoren: consultancy (Deloitte), overheid (Vlaamse Gemeenschap) en financiële sector (KBC).

Soort White paper
Topics Human Resources
Auteur Sarah Desmet & Peggy De Prins
Datum maart 25, 2020
Download
Ode aan HR-consultancy

Ode aan HR-consultancy

Als je de vier must haves uit onze podcasts erkent en toepast in de praktijk, wordt duidelijk dat HR-consultancy een eervol metier is met bijzonder veel toegevoegde waarde voor de klant en de business én ook een metier waarin met heel veel HR-passie en voldoening kan worden gewerkt.

Soort Podcast
Topics Human Resources
Auteur Peggy De Prins, Bieke Van Gool
Datum februari 19, 2020
Download
Gevolgen van digitalisering, informatisering en robotisering

Gevolgen van digitalisering, informatisering en robotisering

In welke mate worden de sectoren binnen de social profit geconfronteerd met de trend van digitalisering en robotisering? Wat kunnen ze doen om zowel organisaties als werknemers voor te bereiden op de gevolgen ervan?

Soort White paper
Topics Human Resources
Auteur Ans De Vos, Peggy De Prins, Sarah Desmet
Datum november 28, 2019
Download
Inspiratiegids Demografiefonds

Inspiratiegids Demografiefonds

Sinds 2016 treedt AMS op als academische partner van het Demografiefonds, een initiatief van de sociale partners binnen de sector van de chemie, kunststoffen, en life sciences in het kader van het...

Soort Tool
Datum juni 13, 2019
Download
Handboek HRM

Handboek HRM

Handboek HRM

Soort Boek
Datum mei 16, 2019
Download
Loopbanen in Beweging

Loopbanen in Beweging

Loopbanen in beweging

Soort Boek
Datum mei 16, 2019
Download
Het Huis van Werkvermogen

Het Huis van Werkvermogen

9 inspirerende verhalen over een Finse metafoor die tot leven kwam in de HR-praktijk van hier.

Sociale dialoog is mensenwerk en vormt vaak een onontwarbaar kluwen van emoties, regels, tradities, … Niet-ingewijden trekken grote ogen wanneer zij voor het eerst worden geconfronteerd met dit...

Soort White paper
Datum mei 10, 2019
Download
De clash voorbij, 7 bouwstenen voor sociale dialoog

De clash voorbij, 7 bouwstenen voor sociale dialoog

Sociale dialoog is mensenwerk en vormt vaak een onontwarbaar kluwen van emoties, regels, tradities, … Niet-ingewijden trekken grote ogen wanneer zij voor het eerst worden geconfronteerd met dit...

Soort Boek
Datum november 29, 2018
Download
De invloed van de werkomgeving op de productiviteit van kantoorwerkers

De invloed van de werkomgeving op de productiviteit van kantoorwerkers

Verwerf inzichten over je werkomgeving

Soort White paper
Datum november 12, 2018
Download
De menselijke kant van mobiliteit

De menselijke kant van mobiliteit

Bij de helft van de respondenten die het afgelopen jaar uitkeken naar een andere job, speelde afstand/reistijd een rol.

Soort White paper
Datum november 12, 2018
Download
Flexibility Research: ‘Social network participation and employability among freelancers’ (part 3/3)

Flexibility Research: ‘Social network participation and employability among freelancers’ (part 3/3)

“A large amount of freelancers is not participating in (in)formal social networks but they do experience a need for support in several domains.”

Soort White paper
Datum november 12, 2018
Download
Flexibility Research: ‘Leveraging External Talent as a Strategic Resource’ (part 2/3)

Flexibility Research: ‘Leveraging External Talent as a Strategic Resource’ (part 2/3)

"Freelancers are not a marginal population within most organisations and in this sense they are a valuable group of talent that needs further consideration.”

Soort White paper
Datum november 12, 2018
Download
Flexibility Research: ‘Flexible approaches to talent management’ (part 1/3)

Flexibility Research: ‘Flexible approaches to talent management’ (part 1/3)

“It’s no longer about finding the perfect match. It’s about constantly adapting to change”.

Soort White paper
Datum november 12, 2018
Download
Talent als nieuwe valuta

Talent als nieuwe valuta

In de zomer van 2018 nam professor Ans De Vos de podcast ‘Talent als nieuwe valuta’ op in onze AMS-studio. Haar inspiratie haalt ze uit een recent onderzoek naar flexibele benaderingen van talentmanagement. Het resultaat bestaat uit 4 afleveringen waarin innovatieve inzichten met betrekking tot duurzame loopbanen aan bod komen.

Soort Podcast
Topics Human Resources
Datum oktober 08, 2018
Download
4 straffe HR uitspraken

4 straffe HR uitspraken

In deze whitepaper worden 4 straffe HR-uitspraken onder de loep genomen. Wat leer onderzoek?

Soort White paper
Datum oktober 08, 2018
Download
White paper VIONA

White paper VIONA

Download de whitepaper VIONA en leer bij over de wijzigende competentienoden en hun impact op de vacatures.

Soort White paper
Datum oktober 01, 2018
Download
12 sleutels voor duurzaam HRM

12 sleutels voor duurzaam HRM

Het strategische HR-denken stoot vandaag op zijn grenzen. Met het perspectief van langer te moeten werken, daagt de H(uman)-kant de hardere M(anagement)-kant

Soort Boek
Datum februari 13, 2018
Download
Iedereen content

Iedereen content

In dit vervolg op het succesvolle boek 'Iedereen competent' wordt een nieuw model aangeboden dat talent- en competentiemanagement integreert. De integratie van een top-down (blauwe) en een bottum-up (rode) benadering

Soort Boek
Datum februari 07, 2018
Download
Paars Management

Paars Management

Paars management is een mix van blauw en rood management: blauw management vertrekt vanuit de bedrijfsmissie, rood management plaatst mensen en hun talenten centraal. Enkel door kruisbestuiving van beide systemen kunnen bedrijven zich van een toekomst verzekeren.

Soort Boek
Datum februari 07, 2018
Download
The future of jobs in chemistry & life sciences

The future of jobs in chemistry & life sciences

Industry 4.0, big data, the internet of things. Er is vandaag heel wat te doen over de zogenaamde vierde industriële revolutie. Maar wat komt er nu precies op ons af, en welke impact zal dit hebben...

Soort Andere
Datum januari 25, 2018
Download
Test: 'Inclusie op het werk'

Test: 'Inclusie op het werk'

Is jouw organisatie klaar om mensen met een verstandelijke handicap aan te werven? Doe de test.

Soort Andere
Datum januari 17, 2018
Download
Co-sourcing, flexibel inzetten van talent

Co-sourcing, flexibel inzetten van talent

Download deze whitepaper over het langer en gemotiveerd aan het werk houden van oudere medewerkers. Wat is co-sourcing, hoe duurzaam is het, en wat is de ROI?

Soort White paper
Datum november 07, 2017
Download
It takes two to tango

It takes two to tango

Download deze whitepaper over duurzaam loopbaanbeleid en het samenspel van medewerkers en hun leidinggevenden.

Soort White paper
Datum mei 08, 2017
Download
Talent Mobiliteit

Talent Mobiliteit

Onderzoeksresultaten en 10 aanbevelingen om talent te mobiliseren.

Soort White paper
Datum maart 01, 2017
Download
ID@Work

ID@Work

White paper inclusie van werknemers met een verstandelijke handicap in het normaal economisch circuit

Soort White paper
Datum februari 24, 2017
Download
Flex met Flex

Flex met Flex

Telewerk, thuiswerk, flexdeskwerk, flexibele werkregelingen, … dat zijn allemaal vormen van Tijds- en Plaatsonafhankelijk Werken (TPOW).

Soort White paper
Datum februari 10, 2017
Download