Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/transtex-digitale-transformatie
Toekomstgerichte vaardigheden in de…

Next generation work

Toekomstgerichte vaardigheden in de textielsector: duurzame inzetbaarheid in het digitale tijdperk (ESF - Transtex)

Versterken van de duurzame inzetbaarheid van arbeiders in de textielsector in een context van digitale transformatie. Met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

Type project ESF Vlaanderen - Innovatie en Transnationaliteit Fase 1
Projectpartners ESF, Cobot, Centexbel
Duur januari 12, 2019 - juni 11, 2022

Bevorderen van duurzame inzetbaarheid d.m.v. digitale skills en sociale vaardigheden

Transtex wil de duurzame inzetbaarheid van arbeiders in de textielsector versterken in een context van digitale transformatie. We vertrekken daarbij van het aanleren van de nodige technologische skills maar zetten vooral ook in op sociale vaardigheden om de inzetbaarheid van de doelgroep te verzekeren.

De enige manier om de doelgroep van dit project te versterken is ervoor te zorgen dat de arbeiders binnen de textielindustrie nieuwe ‘digitale’ skills aanleren. Jobs binnen de sector transformeren samen met een textielberoep is een hele uitdaging, maar een must om de industrie in België/Vlaanderen te houden.

Daarom focussen we op:

  • aanbieden van een op maat ontwikkeld traject voor de kwetsbare werknemers binnen de textielsector;
  • versterken van de doelgroep maar ook van hun directe omgeving;
  • genereren van meer inzichten in motivatie van blue collars en het gebruik van deze inzichten om persoonlijke flexibiliteit, zelfsturing, enz. te verhogen;
  • arbeid anders te organiseren;
  • medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid te verhogen;
  • behouden van competente medewerkers en het aantrekken van gemotiveerde nieuwe werknemers;
  • verder profileren van het bedrijf als een aantrekkelijke werkgever.

AMS Transtex ESF Arbeider in fabriek

Het ontwikkelen van een op maat gemaakte dienstverlening

Het project voorziet twee fases: in de eerste fase worden de uitdagingen onderzocht waarop de dienstverlening een antwoord dient te formuleren en worden ideeën voor de dienstverlening gegenereerd. In de tweede fase wordt een dienstverlening ontwikkeld en iteratief getest om vervolgens in de vorm van een piloot op impact geëvalueerd te worden.

In de eerste fase van TRANSTEX (2020-2021) definieerden we verschillende hefbomen voor innovatie die vorm gaven aan het ontwerp van de dienstverlening. Onze bevindingen wijzen erop dat digitale vaardigheden zich niet beperken tot technische vaardigheden. Omdat de digitale transformatie zowel werkprocessen als werkomgeving veranderen, spelen op het niveau van de individuele werknemer bijvoorbeeld ook communicatievaardigheden, motivatie, engagement en acceptatie van verandering een rol.

In de tweede fase ontwikkelden we een dienstverlening die ingrijpt op het niveau van de arbeiders en dat van de organisatie. Centraal in deze dienstverlening staan 2 scans:

  • Een Talentenscan: een laagdrempelige, objectieve en anonieme digitale tool om de actuele zachte vaardigheden gelinkt aan de digitalisering van arbeiders te meten.
  • Een Bedrijfsscan: een gestructureerde bevraging van een of meer leidinggevende(n) binnen een onderneming, om de digitalisatiegraad van een onderneming (de digitale transformatie) in kaart te brengen

Deze scans bestaan niet los van elkaar, maar worden aan elkaar gekoppeld om zo een duidelijk beeld te krijgen van welke digitale vaardigheden aanwezig zijn bij de arbeiders, en of deze in evenwicht zijn met de digitalisatiegraad van de onderneming. De koppeling van beide scans vormt de basis voor een actieplan op maat, waarin arbeiders en bedrijf begeleid worden om de individuele vaardigheden van arbeiders in balans te brengen met de digitalisatiegraad en digitale ambities van het bedrijf. Hierbij wordt nauw overlegd tussen het projectteam en het bedrijf, om te zoeken naar de meest haalbare en gewenste oplossingen. Deze kunnen de vorm aannemen van opleidingen, opleidingstrajecten, loopbaanbegeleiding, mentorprogramma’s, coachings, etc.

Koppeling van de talentscan en bedrijfsscan

De Talentenscan is een laagdrempelige digitale tool om arbeiders te sensibiliseren rond hun digitale vaardigheden en hen te motiveren om, waar nodig en mogelijk, actie te ondernemen om hun competenties (verder) te ontwikkelen. De arbeiders zijn dan ook de primaire gebruikers van deze tool. Daarnaast is er ook een secundaire gebruikersgroep: HR-medewerkers en/of het management van het bedrijf wordt mee betrokken en gemotiveerd een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij de arbeiders.

De Bedrijfsscan (annex 2) is een digitale tool die wordt ingevuld door directieleden of door medewerkers in het bedrijf die een overzicht hebben over de verschillende processen en afdelingen van het bedrijf, met ondersteuning van een medewerker van Cobot die hiervoor werd opgeleid. Deze scan geeft het bedrijf meer inzicht in de status van digitalisering, en kan een aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een eenduidige strategie voor digitalisering en het aligneren van uiteenlopende visies.

De koppeling van beide scans geeft inzicht in de match tussen vraag en aanbod aan vaardigheden voor digitalisering. Inzichten uit beide scans worden gecombineerd om te komen tot een actieplan op maat dat het bedrijf kan ondersteunen bij het realiseren van de digitale transformatie strategie en het wegwerken van gaps tussen vraag en aanbod aan vaardigheden.

Partners

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
VERPLANKEN Kirsten Foto opt

Een vraag over dit project?

Function Senior onderzoeker 'Next Generation Work'
VERPLANKEN Kirsten Foto opt
Sluiten

Een vraag over dit project?