Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/welt
Welt: Wendbare loopbanen voor elk talent

Next generation work

Welt: Wendbare loopbanen voor elk talent

Welt zet in op een toekomstgericht HR-beleid. Via analyse, expertise en ervaringsuitwisseling gaan we aan de slag om optimale duurzame loopbanen te creëren en te faciliteren binnen ondernemingen. Zo haal je het potentieel uit elk talent!

Type project ESF project oproep 500 – Inclusieve ondernemingen
Projectpartners Voka (promotor) en Jobroad
Duur oktober 01, 2020 - december 31, 2022

Dit onderzoeksproject kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

Onze moderne economische omgeving waarin digitale vaardigheden, flexibele arbeid en diversiteit centraal staan, vraagt om een toepasselijk HR-beleid. De uitdagingen voor dat HR-beleid van ondernemingen situeren zich vooral op vlak van:

 • De zoektocht naar talent en omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt: hoe vind je het juiste talent? Hoe trek je een geschikte kandidaat aan?
 • Jobdestructie en jobvernieuwing: er is deels een gebrek aan leercultuur in de ondernemingen en bij de werknemers, maar er is ook een versnippering van maatregelen waardoor ondernemers hun weg in het aanbod niet vinden.
 • Vragen rond inzetbaarheid en retentie: hoe kan je een duurzame tewerkstelling van je huidige werknemers waarborgen? Hoe kan je jouw huidige medewerkers stimuleren tot levenslang leren, en vormgeven aan loopbaanbeleid?
 • Een veranderende manier van (digitaal) werken en leren: hoe kan je jouw huidige medewerkers digitaal versterken?
 • De segmentatie van de arbeidsmarkt: ondernemingen staan voor de uitdaging om, in een veelheid van actoren, (steun)maatregelen en instrumenten, hun weg te vinden naar het voor hen passende aanbod, een werknemer of een opleidings- en/of begeleidingstraject. Een inclusieve organisatiecultuur vraagt om een breedhoeklens die diverse domeinen afdekt.
Welt schema

Creëren en faciliteren van duurzame loopbanen in jouw onderneming

In een Welt-traject krijg je inzicht en advies op maat over jouw personeels- en opleidingsbeleid, ontdek je opportuniteiten voor nieuwe instroom én kan je ervaringen met andere ondernemingen delen.

Welt zet in op het creëren en faciliteren van duurzame loopbanen in jouw onderneming. Dat doen we door het ontwikkelen van een inclusief HR-beleid. Inclusie is meer dan een divers personeelsbestand: het gaat over de mate waarin jouw medewerkers het gevoel hebben dat ze actief kunnen behoren en bijdragen tot de onderneming. Door dat mee te nemen op vlak van strategie, cultuur en manier van leidinggeven kan jouw onderneming uitgroeien tot een innovatieve, concurrentiële en wendbare organisatie.

De overkoepelende pijlers van Welt zijn:

 • Strategie & cultuur (werken aan zelfbewustzijn & zelfkritische blik)
 • Leiderschap (ondersteuning van personeel vanuit de leidinggevende)
 • Werkbaarheid (toegankelijkheid van de onderneming)
 • Toekomstgericht (flexibiliteit en openheid van de onderneming)

Daarbinnen is er volop ruimte voor een breed scala van specifieke HR-thema's. De trajecten vertrekken altijd vanuit de nood van de onderneming. Deelname aan het Welt-traject is volledig gratis en geschikt voor bedrijven uit elke sector.

Scan jouw HR-beleid

Vanaf 2021 kun je via de website van Voka een eerste scan van jouw HR-beleid doorlopen. Deze scan wordt samengesteld door Antwerp Management School en beoordeelt de mate van inclusiviteit van jouw onderneming op dit moment. Je ontvangt een rapport met interessante inzichten waarmee je praktisch verder aan de slag kan in het Welt-traject (met uitgebreidere scan, ontwikkeling actieplan, sessies met andere ondernemingen en coaching van experten).

 • Je krijgt een kwalitatieve, kosteloze HR-scan die jouw kansen helder maakt.
 • Je komt terecht in een lerend netwerk waarin kennis en praktijkervaringen met andere deelnemers worden uitgewisseld.
 • Je identificeert opportuniteiten en krijgt praktische tools voor de ontwikkeling van een duurzaam & inclusief personeelsbeleid.
 • Je leert hoe je met jouw HR-beleid kan inspelen op economische en maatschappelijke disrupties om je business te versterken.
 • Je beschikt over instroom van nieuw talent via het lokale partnernetwerk van JobRoad.
 • Je kan terecht bij experten voor individuele coaching tijdens de uitrol van het actieplan op maat.
 • Je bouwt aan een toegankelijke bedrijfscultuur en wendbare teams waarin mensen graag werken.

Maak werk van HR-beleid

De bedoeling van het project is om bedrijven te inspireren om werk te maken van hun HR-beleid. Dit gebeurt eerst via infosessies, waar bedrijven ook de light scan kunnen doorlopen. Daarna starten we collectieve en individuele trajecten op. De deelnemende bedrijven gaan aan de slag met een actieplan op maat. Door het samenstellen van de juiste mix, verzameld rond dezelfde uitdaging of probleemstelling, sporen we ondernemingen aan om kennis en ervaring met elkaar te delen. Ze worden zo ook uitgedaagd om zelf stappen te zetten in actieplannen. Alle Voka-kamers bieden dit traject aan.

Welt

Publicaties

Welt wp

Whitepaper - WEndbare Loopbanen voor Elk Talent

Hoe kan je het aanwezige talent ook morgen aan de slag houden in je onderneming? Enkel investeren in aanwerving is nutteloos als er geen goede fundering is om verder op te bouwen.

Meer weten over de pijlers van Voka Welt? Duik dan in onze whitepaper.