Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/onderzoek-naar-werkomgeving-productiviteit-voor-nnofcare
Onderzoek naar werkomgeving & productiviteit voor…

Next generation work

Onderzoek naar werkomgeving & productiviteit voor NNOFCARE

Onderzoek naar de relatie tussen werkomgeving en productiviteit en welzijn van werknemers.

Type project NNOFCARE
Duur januari 01, 2017 - januari 01, 2020
Contactpersoon Bart Cambré, PhD

Omschrijving probleem

Onderzoek naar de relatie tussen de fysieke werkomgeving en productiviteit kent een lange voorgeschiedenis. Al in de jaren 1920 ging men in de Hawthorne studies kijken naar het effect van licht op de productiviteit van arbeiders. Sinds dan is een veelheid aan studies verschenen die de invloed onderzochten van afzonderlijke elementen in de fysieke werkomgeving op de productiviteit en het welzijn van medewerkers. Doordat steeds afzonderlijke elementen in de fysieke werkomgeving werden onderzocht, ontbreekt echter nog steeds een holistisch beeld van de invloed die de werkomgeving heeft op medewerkers. Bovendien is de invloed van de fysieke werkomgeving niet geïsoleerd van andere belangrijke invloeden op de productiviteit en het welzijn van medewerkers.

Oplossing

Het huidige onderzoek wil inzicht verwerven in de samenhang tussen verschillende factoren in de fysieke werkomgeving, maar ook in de samenhang tussen de fysieke werkomgeving en andere belangrijke werkgerelateerde factoren (zoals organisatiecultuur, jobkenmerken, tijds- en plaatsonafhankelijk werk,…), en hoe deze constellaties van factoren een invloed hebben op de productiviteit en het welzijn van werknemers.

Projectverloop

Als basis van het onderzoek werd eerst een grondige literatuurstudie gedaan naar bestaand onderzoek rond de relatie tussen de fysieke werkomgeving en productiviteit/welzijn op het werk. De verworven inzichten werden vervolgens aangewend om een grootschalige bevraging op te zetten bij Vlaamse werknemers over o.a. de fysieke werkomgeving en andere belangrijke werkgerelateerde factoren, en hoe deze een invloed hebben op het welzijn en de productiviteit.

Voordelen

Dit onderzoeksproject heeft als doel om meer inzicht te genereren in hoe de werkomgeving een rol kan spelen in het verhogen van het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Deze kennis is relevant voor o.a. HR-managers, Facility Managers en workplace consultants.

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Bart cambre

Een vraag over dit project?

Function Associate dean Onderzoek en Valorisatie, professor business onderzoeksmethoden en organisatienetwerken
Bart cambre
Sluiten

Een vraag over dit project?