Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/open-hiring
Open hiring

Next generation work

Open hiring

Open Hiring® houdt in dat je gewoon aan de slag gaat als je wilt werken. Zonder sollicitatiegesprek, CV of bemoeienis van de overheid.

Type project ESF, Innovatie door adaptatie
Projectpartners Universiteit Gent-Divergent (projectpromotor), Stad Gent, UNIZO Oost-Vlaanderen
Duur januari 01, 2020 - december 31, 2021

Dit onderzoeksproject kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds.


Open Hiring® is een nieuwe rekruteringstechniek, afkomstig uit de VS, die momenteel in Nederland wordt uitgetest. Concrete resultaten zijn er nog niet, al zijn de reacties in Nederland overwegend positief. Universiteit Gent zal in 2020 in samenwerking met Stad Gent, UNIZO Oost-Vlaanderen en Antwerp Management School onderzoeken of, en op welke manier, Open Hiring® toepasbaar is in Vlaanderen. Als blijkt dat Open Hiring® toepasbaar is in Vlaanderen en werkgevers ervoor open staan, zal Open Hiring® in 2021 bij een beperkt aantal bedrijven worden uitgetest.

“Een baan zonder sollicitatiegesprek. Open Hiring® houdt in dat je gewoon aan de slag gaat als je wilt werken. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid. Iedereen is welkom, ongeacht wat je in het verleden hebt gedaan, je opleiding of ervaring. We hebben allemaal ons eigen verhaal. Het enige wat telt, is wat je vandaag wilt en komt doen, wat je nu waarmaakt. Zonder vragen.

We sluiten in het wervings- en selectieproces bewust en onbewust veel mensen uit. Open Hiring® geeft de gebruikelijke vooroordelen en twijfels geen kans. Als werkgever zet je de mogelijkheden van de mens op één, en verbind je je aan de lokale gemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt. De deur staat open.”

Klik hier voor meer informatie over het Nederlandse experiment.

Haalbaarheidsonderzoek

We beginnen met een haalbaarheidsonderzoek, waarbij we concreet nagaan onder welke vorm Open Hiring® toepasbaar is in België (bv. voor welke functies, onder welke arbeidscontracten of met welke ondersteuning). In januari 2021 testen we deze rekruteringsmethode uit bij een aantal werkgevers in de Gentse regio. Een van de belangrijkste arbeidsreserves van Stad Gent zijn laaggeschoolde werkzoekenden en inactieven met een migratieachtergrond. Tijdens deze piloottesten onderzoeken we waarom, en voor wie, Open Hiring® het best werkt.

Innovatieve rekruteringstechniek

Open Hiring® is een innovatieve rekruteringstechniek waaraan geen CV, motivatiebrief, referentiecheck of interview te pas komen. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond, opleiding of ervaring. Het is de bedoeling om zo bewuste of onbewuste discriminatie te vermijden.

Open hiring

Piloottest Gent

Het onderzoeksopzet van dit project is de vraag of Open Hiring® toepasbaar is in Vlaanderen. Het Open Hiring® model uit de VS en Nederland is niet per definitie te kopiëren naar de Vlaamse arbeidsmarkt en wetgeving. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek (2020) onderzoekt Universiteit Gent of, en onder welke vorm, Open Hiring® toepasbaar kan zijn in Vlaanderen (onder welke arbeidscontracten, voor welke functies, met welke ondersteuning, welke evaluatieprocedure,…). Pas indien Open Hiring® haalbaar en wenselijk blijkt te zijn, zal de techniek op kleine schaal worden uitgetest bij een beperkt aantal bedrijven (2021) in regio Gent. Deze piloottest wordt gecombineerd met een impactevaluatie, waarbij de concrete effecten van Open Hiring® worden gemeten.