Lees alles over de huidige AMS COVID-19 veiligheidsmaatregelen voor studenten & voor bezoekers

Close
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/stakeholderperspectief-op-loopbanen-carst
Stakeholderperspectief op loopbanen “Carst”

Next generation work

Stakeholderperspectief op loopbanen “Carst”

Onderzoek naar duurzame loopbanen bij projectmedewerkers en medewerkers met een werkende partner: wat is de rol van het loopbaanbeleid, en stakeholders zoals leidinggevende, intermediairen en de (werkende) partner hierin?

Type project Duurzame loopbanen
Projectpartners Gefinancierd door FWO Vlaanderen (projectnummer G0E8318N) in het kader van het “Excellence of Science” (EOS) onderzoeksprogramma (EOS referentienummer 30987235).
Duur januari 01, 2018 - januari 01, 2021
Contactpersoon David Stuer

Oproep

GEZOCHT: organisaties die op regelmatige basis aan projectwerk doen of waar verschillende collega's bij projectwerk betrokken zijn.

Projectwerk is steeds meer ‘business as usual’. Het is immers een manier om de organisatie wendbaar te houden en op de toekomst voor te bereiden. Een dergelijke manier van werken kent tal van voordelen, maar toch is het een een zeer complexe aangelegenheid.

Zo zijn er verschillende interne en externe stakeholders bij betrokken. Daarnaast is er de vraag hoe projectwerk op een duurzame manier bijdraagt aan de loopbanen van de betrokkenen. Verschillende randvoorwaarden spelen hierbij een rol: de composite van het team, de attitudes van de betrokkenen, de verdeling van het werk, het leiderschap op projectniveau, enz.

Binnen dit onderzoeksproject bekijken we de interne dynamieken op de productiviteit, de gezondheid en het geluk van stakeholders op verschillende niveau’s (organisatie, team en individu). Daarnaast onderzoeken we hoe loopbanen en loopbaanmanagement een rol kunnen spelen bij de duurzame ontwikkeling van projectwerk.

WAT BIEDEN WE: Alle organisaties die meewerken aan dit onderzoek, ontvangen een exclusief beeld van de dynamieken van projectwerk binnen de eigen organisatie en de invloed ervan op loopbanen binnen de context van projectwerk.

GEÏNTERESSEERD? Contaceer david.stuer@ams.ac.be voor meer info!

EOS team2

Over het project

Het EOS-CARST project is een vierjarig (2019-2023) interuniversitair onderzoeksproject onder leiding van de Universiteit van Luik/HEC Luik (Prof. F. Pichault) in samenwerking met Antwerp Management School (Prof. A. De Vos) en KU Leuven (Prof. M. Verbruggen). Het wordt gefinancierd door het EOS-programma, Excellence of Science (FRS-FNRS).

Partijen binnen loopbaanmanagement

In een traditionele visie op loopbanen zijn 'organisatie' en 'werknemer' de twee belangrijkste partijen binnen loopbaanmanagement. Met de toename van flexibel werken (freelancers, tijdelijke projectleden, enz.) maar ook met het groeiende aantal werknemers uit huishoudens met tweeverdieners, blijkt deze focus te beperkt.

Wat bepaalt de duurzaamheid van een loopbaan?

Met het project ‘Duurzame loopbanen voor projectmedewerkers en tweeverdieners: een stakeholdersperspectief’ willen we een beter zicht krijgen op de manier waarop organisatie- en individueel loopbaanmanagement kan leiden tot duurzame loopbanen wanneer er meerdere stakeholders bij betrokken zijn.

We onderzoeken enerzijds wat de duurzaamheid van een loopbaan bepaalt voor mensen die in niet-traditionele samenwerkingsvormen aan de slag zijn, bijvoorbeeld als externe medewerker in een tijdelijk projectteam. Anderzijds richten we ons op werknemers uit tweeverdienershuishoudens en bestuderen we wat de invloed is van de partner op de loopbaanbeslissingen van een werknemer. We verbreden dus de focus van het loopbaanmanagement en kijken naar de rol van een ruimere groep stakeholders zowel binnen de organisatie (leidinggevenden), op de arbeidsmarkt (arbeidsmarktbemiddelaars) als thuis (werkende partner).

Doelstellingen op organisatie- en individueel niveau

Binnen dit onderzoek focussen we op twee steeds belangrijker wordende groepen op de huidige arbeidsmarkt:

  • projectgebaseerde werknemers (PGW) die gedurende een bepaalde periode betrokken zijn bij één of meerdere projecten gedurende een bepaalde periode, voor één of meerdere opdrachtgevers;
  • tweeverdieners, vertegenwoordigd door tweeverdienershuishoudens en werknemers.

De doelstellingen van dit project zijn meervoudig en liggen ten grondslag aan een systematische aanpak. Op organisatieniveau brengen we in kaart wat de effecten zijn van het loopbaanbeleid van de organisatie op zowel vaste als (externe) projectgebaseerde medewerkers en welke stakeholders (leidinggevende, externe partijen) hierin meespelen.

Op het individuele niveau willen we laten zien hoe de manier waarop een persoon met de eigen loopbaan omgaat, door meerdere stakeholders wordt beïnvloed. Doel is het ontwikkelen van praktische handvatten voor duurzaam loopbaanmanagement dat medewerkers in staat stelt om gelukkig, gezond en productief te zijn doorheen hun loopbaan.

Om deze onderzoeksvragen goed te kunnen beantwoorden, gebruiken we in het onderzoeksopzet zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden.

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Close