Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/de-invloed-van-corona-op-menselijk-kapitaal-in-organisaties
De impact van Covid-19 op het menselijk kapitaal…

Next generation work

De impact van Covid-19 op het menselijk kapitaal in organisaties

De coronacrisis heeft organisaties verplicht om op zoek te gaan naar andere manieren van werken, en werknemers hebben de voorbije maanden een groot aanpassingsvermogen getoond. Welke lessen trekken we hieruit voor de toekomst van werk? En wat betekent dit voor duurzame loopbanen? Sinds april 2020 bevragen we hierover regelmatig werkgevers en recent ook werknemers.

Type project Onderzoeksproject in het kader van de SD Worx Chair ‘Next Generation Work: Creating Sustainable Careers’
Projectpartners VBO, HRPro.be
Duur april 01, 2020 - oktober 01, 2022

Covid-19 heeft evoluties versneld

De pandemie heeft de normale manier van werken in organisaties doorbroken en een aantal evoluties zoals telewerk en digitalisering versneld ingang doen vinden. Inzicht in de gevolgen van de pandemie voor werk en loopbanen is niet alleen belangrijk voor organisaties om samen met hun medewerkers de crisis zo goed mogelijk door te komen. Het biedt ook handvatten om op langere termijn de (mentale) gezondheid, verbondenheid en inzetbaarheid van medewerkers te bewaken en zo duurzame loopbanen te creëren.

De coronacrisis verplicht organisaties om op zoek te gaan naar andere manieren van werken. Samen met VBO/FEB en HRpro.be peilen we sinds april 2020 op regelmatige basis bij bedrijfsleiders en HR-professionals naar de impact van de pandemie op het menselijk kapitaal in hun organisatie. Vanaf april 2021 bevragen we ook werknemers.

Mail survey Covid Human Impact LR

Andere manieren van werken

Uit de resultaten blijkt onder meer dat telewerk een centrale plaats veroverd heeft, dat werkgevers hun medewerkers meer zijn gaan vertrouwen maar worstelen met de verbondenheid van medewerkers die minder fysiek samen op de werkplek zijn. Er is een grote bekommernis om het mentaal welbevinden van medewerkers. Heel wat organisaties moesten flexibel schakelen om te reageren op plotse wijzigingen in hun activiteitsgraad.

Dit uit zich onder andere in een interne nieuwe toewijzing van medewerkers en digitalisering van het werk. Een beperkt aantal organisaties zet daarbij ook in op tijdelijke inschakeling van personeel bij andere werkgevers. Tegelijk staan opleidingen in heel wat ondernemingen onder druk.

We zien gelijkaardige tendensen bij de bevraagde werknemers: corona zet hun mentaal welbevinden en hun verbinding met werkgever en collega’s onder druk. Een aantal is het vertrouwen in hun werkgever een beetje kwijtgeraakt en 1 op 4 kijkt uit naar ander werk. Tegelijk zien velen wel een positieve invloed op hun leercurve en inzetbaarheid – door het snelle schakelen qua werkwijze of werkinhoud ontwikkelden ze nieuwe vaardigheden. Digitale vaardigheden staan daarbij voorop. Deze werden vooral ontwikkeld ‘on the job’ eerder dan via opleiding.

Publicaties

Ashley west edwards Ajc V Tj Cz310 unsplash

White paper 'Impact COVID-19 op menselijk kapitaal in organisaties'

In april 2020 lanceerden we in volle coronacrisis een bevraging bij organisaties over de impact van
COVID-19 op hun menselijk kapitaal. Niets deed toen vermoeden dat we meer dan een jaar en 5
bevragingen later, nog steeds onderzoek zouden doen naar de gevolgen van de pandemie voor werk en
loopbanen – intussen niet enkel bij werkgevers, maar ook bij werknemers. In dit onderzoeksrapport leest
u meer over onze belangrijkste bevindingen.

Download hier de white paper

Ans Kath LR

Hoe herstellen we het sociaal weefsel van de organisatie?

Eén jaar na de start van hun onderzoek, laten Ans en Kathleen naast de werkgevers ook de werknemers aan het
woord. Hoe hebben zij de crisis ervaren en wat was de impact ervan op hun beleving van werk?

Lees de blog

Nick morrison F Hnnjk1 Yj7 Y unsplash

De wetenschap over de impact van de pandemie op organisaties en hun talent

Wat zegt de wetenschap over de meest opvallende resultaten uit een jaar onderzoek naar de impact van de pandemie in organisaties? En hoe zich dat in een werkcontext?

Episode 1: Verbondenheid en Vrijheid
Episode 2: Momentum voor de groei-mindset

Episode 3: De wetenschap over stress
Episode 4: De wetenschap over loopbaanmobiliteit

Episode 5: De wetenschap over het psychologisch contract

Herbekijk de webinars

Partners

partners

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Kathleen Vangronsvelt

Een vraag over dit project?

Function Onderzoeker “Enabling human impact”, professor Organizational behavior & HR, assistant professor Global Leadership skills
Kathleen Vangronsvelt
Sluiten

Een vraag over dit project?