Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/wellbeing-works-welzijn-interventies
Well-being Works: Werken aan (mentaal) welzijn op…

Next generation work

Well-being Works: Werken aan (mentaal) welzijn op het werk op een manier die wérkt

Een 3-jarig onderzoekspartnership met bpost, B-Tonic (een dochteronderneming van Baloise), en Elia, heeft als doel de goedbedoelde energie die organisaties momenteel investeren in welzijnsacties om te zetten naar interventies die daadwerkelijk effect sorteren. Dit partnership beoogt de ontwikkeling en het delen van nieuwe interventies en kennis, met als uiteindelijk doel de verbetering van het welzijn op de werkvloer.

Het onderzoeksproject wordt geleid door Kathleen Vangronsvelt en Eva Geluk.

Type project 3-jarig onderzoekspartnership
Projectpartners bpost, B-Tonic (dochteronderneming Baloise) en Elia
Duur maart 23, 2023 - maart 26, 2026
Contactpersoon Eva Geluk

Onderzoek naar effectieve welzijnsinterventies

Welzijn op het werk vormt een cruciaal aspect van de organisatiestrategie, omdat het direct van invloed is op de tevredenheid en gemoedstoestand van medewerkers. Deze factoren beïnvloeden op hun beurt weer de prestaties, productiviteit en de duurzaamheid van de relatie tussen medewerkers en de organisatie. Actieve investeringen in het (mentale) welzijn van medewerkers zijn daarom essentieel voor het succes van een organisatie. Echter, het enorme aanbod aan tools, workshops en interventies maakt het moeilijk om te bepalen welke interventies daadwerkelijk effectief zijn in het bevorderen van het welzijn van medewerkers, en welke alleen maar kosten genereren zonder enige impact.

Ondanks het groeiende aanbod van interventies om het welzijn op het werk te verbeteren, lijken veel van deze initiatieven hun doel te missen. Het aantal medewerkers dat uitvalt vanwege mentale redenen is nog nooit zo hoog geweest. Hoewel er in de complexe literatuur over (mentaal) welzijn wel aanwijzingen zijn voor evidence-based interventies, worden deze zelden op grote schaal toegepast. Dit onderstreept de noodzaak om kritisch te kijken naar de effectiviteit van bestaande interventies en te streven naar meer evidence-based benaderingen om het welzijn op het werk daadwerkelijk te verbeteren.

Welzijnsinterventies

Focus op versterken van leidinggevenden en bouwen van een welzijnsbeleid

Het verhogen van het welzijn van medewerkers is geen eenvoudige taak; als het dat wel was, zou elke organisatie het doen. Hoewel de academische literatuur veel aanknopingspunten biedt, is het vaak een uitdaging om deze om te zetten naar praktische toepassingen.

Dit 3-jarige onderzoeksproject heeft als doel inzicht te verschaffen in wat wel werkt. We streven ernaar de onderliggende mechanismen te begrijpen, de noodzakelijke randvoorwaarden te identificeren en het belang van verschillende belanghebbenden bij het bevorderen van welzijn op het werk te benadrukken.

Het onderzoek richt zich op de vraag "Wat maakt welzijnsinterventies effectief?" met specifieke aandacht voor de volgende subvragen:

  1. Versterking van leidinggevenden: We erkennen de cruciale rol van leidinggevenden in het voorkomen van ziekteverzuim en het bevorderen van het welzijn van medewerkers. Echter, leidinggevenden zijn geen supermensen; we kunnen niet alle verantwoordelijkheid op hun schouders leggen. Hoe kunnen we leidinggevenden versterken door hen de nodige kennis, vaardigheden en interventies aan te reiken om een positieve impact te hebben op het welzijn van hun teamleden?
  2. Opbouwen van een welzijnsbeleid: Er wordt momenteel aanzienlijk geïnvesteerd in welzijn op het werk, maar het is onduidelijk of deze investeringen daadwerkelijk effect sorteren. Bovendien is wat werkt voor de ene organisatie niet per se geschikt voor een andere. Het perspectief op welzijn verschilt vaak tussen de top van de organisatie, HR, preventie, leidinggevenden en medewerkers. Hoe kunnen we een welzijnsbeleid ontwikkelen dat is afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie, waarbij initiatieven elkaar versterken in plaats van ondermijnen, en dat steunt op elementen waarvan we weten dat ze een positieve invloed hebben op het welzijn van medewerkers?

Verspreiding bevindingen per fase

Het onderzoek verloopt in verschillende fases; van breed exploreren naar toepassen op de concrete realiteit, van literatuur onderzoek naar ontwikkelen van toepassingen, van inlezen naar focusgroepen en interviews met leidinggevenden, van in stilte kennis ontwikkelen naar luid kennis verspreiden.

Na elk jaar onderzoek volgt een disseminatiefase waarin de onderzoekers en hun partners de verworven kennis delen met een breed publiek.

Schrijf je nu in voor het eerste event "Well-being Works: Resultaten na 1 jaar onderzoek" op 27 mei 2024 op de AMS-campus.

53363782319 21ca86b243 c

Welke resultaten streven we na met dit onderzoek?

  • Inzicht in effectieve methoden om het welzijn op het werk te verbeteren.
  • Identificatie van ineffectieve benaderingen waar organisaties geen middelen in moeten investeren.
  • Een beter begrip van de complexe factoren die het welzijn op het werk beïnvloeden, en welke strategieën effectief zijn.
  • Inzicht in de behoeften van leidinggevenden om het welzijn van medewerkers te bevorderen.
  • Definitie van de verantwoordelijkheden van leidinggevenden met betrekking tot het welzijn van medewerkers, inclusief wat ze wel en niet kunnen doen.
  • Richtlijnen voor tijdige interventies, waarbij niet alleen wordt ingegrepen als medewerkers al ziek zijn.
  • Verduidelijking van de rol van verschillende belanghebbenden, zoals HR, leidinggevenden, preventie en het directiecomité, bij het bevorderen van het welzijn van medewerkers.

Publicaties

Wellbeing works leidinggevenden

Blog: Bewustzijn, opleiding en beleid: drie sleutels voor mental health preventie

Op het werk is mentale gezondheid cruciaal voor welzijn en productiviteit. Leidinggevenden spelen een sleutelrol in preventie, maar ervaren uitdagingen, zoals onduidelijkheid over preventie, gebrek aan ondersteuning en tijd. Belangrijke aandachtspunten voor preventie zijn bewustzijn, opleiding en beleid, om stigma's te verminderen, vroege signalen van stress te herkennen en een ondersteunende werkomgeving te creëren.

Lees meer in de blog

Werkcontext welzijn op het werk werkgever

Blog: Hoe kan ik als werkgever bepalen wat echt effectief is voor welzijn op het werk?

Vier domeinen beïnvloeden medewerkerswelzijn: maatschappelijke context, privé-context, persoonlijkheidsfactoren en werkcontext. Werkgevers kunnen vooral invloed uitoefenen op de werkcontext, die energie, essentiële noden, potentie en reciprociteit omvat. Dit biedt kansen om het welzijn van medewerkers te verbeteren door nadelige factoren te verminderen en stimulerende omgevingen te creëren.

Lees meer in de blog

Absenteïsme heading pic

Voortraject onderzoek: Wat maakt dat absenteïsme interventie werkt?

Het voortraject op dit onderzoek focuste op de effectiviteit van interventies voor werkhervatting na ziekte, met aandacht voor criteria voor succesvolle terugkeer en het meten van succes. Daarnaast bestuderen ze de rol van leidinggevenden in het absenteïsmebeleid, inclusief strategieën voor het verminderen van absenteïsme en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers.

Lees hier meer over het voortraject

Masterclass Well-being Science at Work: de kern van een goede welzijnsstrategie

Deze masterclass neemt je mee in het onderzoek naar de essentiële elementen van welzijn op het werk en ondersteunt je bij het vertalen ervan naar jouw werkomgeving. We bieden praktische inzichten die gebaseerd zijn op academisch onderzoek.

Wat drijft het individu? En hoe kan de werkomgeving deze energie faciliteren of juist blokkeren? We zoomen ook in op psychologische veiligheid en sluiten af met een blik op actuele en evoluerende onderzoeksdomeinen.

AMS OEP Hubspot Wellbeing 1000 x 600

Partners

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Geluk Eva web

Een vraag over dit project?

Function Onderzoeker Human Centered Design, senior projectleider Stress and Burnout
Geluk Eva web
Sluiten

Een vraag over dit project?