Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/scope-toekomstige-competenties
Scope your textile skills: Toekomstige…

Next generation work

Scope your textile skills: Toekomstige competenties textielsector

In dit project maken we een wetenschappelijk onderbouwde prognose voor de competenties die de textielsector de komende tien jaar nodig zal hebben, waarbij we focussen op huidige uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen in de sector.

Met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.

Type project ESF Vlaanderen
Projectpartners ESF, Cobot
Duur januari 01, 2021 - april 02, 2025

Prognose van competentiebehoeften in de hightech textielsector van Vlaanderen

De prognose vertrekt vanuit de textielsector in Vlaanderen. De textielsector is hightech en draait rond de sleutelbegrippen techniek, duurzaam, ecodesign, circulair, biobased, hoogtechnologisch, innovatief en digitaal. Levenslang leren staat voorop in de sector. Er is nood aan empirisch gebaseerde inzichten om de impact van deze trends op de wijzigende competentiebehoeften in kaart te brengen. Specifiek biedt deze prognose een antwoord op volgende vragen:

  • Welke evoluties komen op de sector af en hoe kunnen organisaties hun competentiebeleid daarop afstemmen?
  • Welke competenties worden belangrijker naar de toekomst toe?
  • Waar zullen bedrijven nog textielgeschoolde werknemers vinden?
  • Waar gaan bedrijven nog terecht kunnen voor (textiel) competenties?
  • Is het huidige opleidingsaanbod actueel?
  • Welke nieuwe opleidingen zijn nodig als aanvulling op het huidige aanbod om werknemers klaar te stomen voor de toekomst?
Transtex

Publicaties

Scope lerend netwerk 1

Blog: Een lerend netwerk om de textielsector voor te bereiden op toekomstige competentienoden

Digitalisering, vergrijzing, arbeidsmarktkrapte, ... Willen bedrijven in de toekomst voldoende kwalitatieve werknemers hebben, dan is het nu tijd om de toekomstige competentienoden te identificeren en een actieplan op te maken voor upskilling of aanwerving.

Lees de blog hier

Open Hiring

Blog: Open hiring als slimme rekruteringsstrategie in de zoektocht naar schaars talent

De arbeidsmarktschaarste dwingt bedrijven om innovatief voor de dag te komen. Gedaan met de obligatoire lange lijsten met vereiste competenties en diploma’s. Motivatie volstaat, opleiding gebeurt achteraf. Het lijkt simpel, toch blijven een aantal inzichten uit het klassieke rekruteringsverhaal overeind.

Lees de blog hier

Soft skill 1

Blog: Soft skills ontwikkelen bij arbeiders in de textielindustrie

Technologische vooruitgang vergt continue bijscholing in de textielindustrie, met name op het gebied van soft skills. Op lange termijn zijn deze vaardigheden cruciaal. Maar hoe ontwikkel je deze skills en krijg je iedereen daarin mee?

Lees de blog hier

Scope vergrijzing arbeidsmarkt 2

Blog: Hoe de vergrijzingsgolf kennisborging en kennisoverdracht noodzakelijk maakt

De vergrijzing in de textielsector creëert een dubbele uitdaging voor bedrijven: toegang krijgen tot nieuw talent en kennis behouden en overdragen om dieptekennis binnen de organisatie te waarborgen.

Lees de blog hier

Blog: Leercultuur - Hoe initieer en stimuleer je competentieontwikkeling op de werkvloer?

Toekomstige competenties bestaan vooral uit soft skills, maar deze zijn niet makkelijk traditioneel aan te leren. Hoe creëer je een leercultuur die dit stimuleert?

Lees de blog hier

Blog: Dark sides van leren op de werkvloer

Levenslang leren wordt alsmaar belangrijker, maar we botsen ook op de 'dark sides' zoals hoge werkdruk en stress die ons beletten nieuwe kennis op te nemen. Dit kan leiden tot vastroesten en het niet langer up-to-date zijn.

Lees de blog hier

Partners

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
VERPLANKEN Kirsten Foto opt

Een vraag over dit project?

Function Senior onderzoeker 'Next Generation Work'
VERPLANKEN Kirsten Foto opt
Sluiten

Een vraag over dit project?