Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/impact-van-opleidingen-in-bedrijven
Impact van opleidingen in bedrijven

Next generation work

Impact van opleidingen in bedrijven

Hoe en waarom slagen werknemers erin om geleerde sociale vaardigheden (soft skills) van een opleiding over te dragen naar de werkplek?

Type project ESF project oproep 443 – Opleidingen in bedrijven
Projectpartners UCL, Universiteit Leiden, KU Leuven
Duur januari 01, 2018 - december 12, 2020
Contactpersoon Bart Cambré, PhD

Dit onderzoeksproject kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds.


Binnen het project 'Impact van opleidingen in bedrijven' onderzochten we de factoren en processen die de effectiviteit van de overdracht van opleidingen in Vlaamse bedrijven bepalen. We bouwden hierbij verder op 50 cases:

  • 15 succesvolle cases waarin sociale vaardigheden (leiderschap en stressmanagement) werden overgedragen;
  • 35 onsuccesvolle cases waarin de effectiviteit van de overdracht van opleidingen (nog) niet werd bereikt.

Om het proces van trainingstransfer beter te begrijpen, gingen we dieper in op vier cases waar verschillende mechanismen een sleutelrol speelden in de effectiviteit van de transfer. Een duidelijk beeld van wat opleidingstransfer veroorzaakt en hoe dit gebeurt, hielp bij het ontwerpen van een doeltreffender leer- en ontwikkelingsbeleid.

ESF project opleidingen bedrijven

Tijdens het onderzoek ontdekten we dat niet één enkele voorwaarde vereist (noodzakelijk) was voor een succesvolle overdracht van de training. Integendeel, verschillende combinaties van voorwaarden waren voldoende voor succes, wat betekent dat wanneer deze paden aanwezig waren, de trainingsinhoud met succes werd behouden en toegepast op de werkplek. We maken een onderscheid tussen:

  • causale voorwaarden die de overdracht van de training kunnen veroorzaken;
  • contextuele voorwaarden die, eenvoudig gezegd, deze overdracht mogelijk maken.

De conditie die het vaakst aanwezig was bij succesvolle trainingstransfer was de contextuele conditie van trainingsprogramma als een actieve leermethode.

De belangrijkste takeaways

  • Begrijp dat 'verplichte trainingen' niet effectief zijn. Organisaties moeten zich richten op het zichtbaar maken van de relevantie van training voor werknemers.
  • Besteed aandacht aan de uitvoering van ontmoetingen tussen peers tijdens en na de training.
  • Overdraagbaarheid van training hangt af van wat de organisatie aanbiedt om het mogelijk te maken.

We maakten gebruik van een multimethod design. Via een kwalitatieve vergelijkende analyse (QCA) waren we in staat om de gevallen te analyseren en te bepalen welke (combinatie van) factoren geassocieerd zijn met de uitkomst. QCA is een geschikte en innovatieve vergelijkende methode die ruimte laat voor complexiteit van causaliteit. Dit betekent bijvoorbeeld dat talrijke paden tot dezelfde uitkomst kunnen leiden, zoals in ons onderzoek is gebleken.

Via process-tracing methoden konden we de causale mechanismen bestuderen die de voorwaarden of factoren en de uitkomst op een productieve manier met elkaar verbinden.

Download hier het finale rapport.

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Bart cambre

Een vraag over dit project?

Function Associate dean Onderzoek en Valorisatie, professor business onderzoeksmethoden en organisatienetwerken
Bart cambre
Sluiten

Een vraag over dit project?