Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/amos
AMoS

Next generation work

AMoS

Met het AMoS-project willen we NEET-jongeren in regio Gent bereiken en proberen te activeren via commerciële technieken van online marketing, zoals een mix van advertenties, stories en filmpjes, aangepast aan hun leefwereld.

Type project ESF-Oproep Innovatie door adaptatie
Projectpartners Samen Leven Oost-Vlaanderen vzw (Promotor), KOPA Werkwillig vzw, OCMW Gent, Ethercentrum vzw, Chase Creative en Sinzer
Duur januari 01, 2020 - maart 31, 2022

Dit onderzoeksproject kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

Met het AMoS-project willen we NEET-jongeren in regio Gent bereiken en proberen te activeren via commerciële technieken van online marketing, zoals een mix van advertenties, stories en filmpjes, aangepast aan hun leefwereld. Dit moet leiden tot actieve communicatie met en begeleiding van de jongeren zodat ze opnieuw de motivatie vinden om hun loopbaan en toekomst in handen te nemen. Zo nodig kloppen we aan bij een bestaande dienstverlener die hen naar een duurzame job of opleiding toeleidt.

Jongeren hebben in Vlaanderen na uitstroom uit de school niet onmiddellijk recht op een werkloosheidsuitkering. Vlaanderen heeft ook een hoge graad van jeugdwerkloosheid, waardoor het vinden van een job geen evidentie is. Als jongeren er al één vinden, is dat vaak een precaire job met een laag loon. Veel jongeren komen zo in de armoede terecht. Een laatste vangnet is dan het aanvragen van een leefloon bij het OCMW.

Onderzoeksproject Amo S website

Wij vermoeden dat we een voor de doelgroep waardevolle aanvullende dienstverlening kunnen ontwikkelen in het voortraject tot het OCMW of een ander traject naar werk. Concreet denken wij eraan om samen met de jongeren en de maatschappelijk werkers van het OCMW van het traject een hefboom te maken (en dus een positief verhaal) waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt effectief toenemen, ze de greep op hun leven vergroten en hun loopbaan in handen kunnen nemen. Belangrijk is het detecteren van deze moeilijk te bereiken doelgroep. Binnen dit project willen we een product ontwikkelen en testen dat deze jongeren bereikt en begeleidt.

Dit willen we grotendeels digitaal doen. Iedereen heeft een smartphone en bijna iedereen gebruikt sociale media. Via gerichte advertenties, afgestemd op de jongeren en hun leefwereld, willen we hen activeren. Vervolgens willen we hen via een persoonlijk traject begeleiden naar bestaande organisaties die trajecten naar werk opzetten. Het komt dus neer op activeren – motiveren – starten. Via dit pilootproject willen we jongeren helpen om de regie over hun leven en toekomst te nemen, en hun maatschappelijke participatie bevorderen.