Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/impact-evaluation-esf-interventions-anders-organiseren-different-organization
Impactevaluatie ESF-interventies “Anders…

Next generation work

Impactevaluatie ESF-interventies “Anders Organiseren”

Studie naar de impact van de kanteling naar een Innovatieve Arbeidsorganisatie, in het kader van de ESF “Anders Organiseren” projecten.

Type project Duurzaam HR
Projectpartners ESF Vlaanderen in samenwerking met HIVA en KU Leuven.
Duur januari 01, 2018 - januari 01, 2020
Contactpersoon Sarah Desmet

Dit onderzoeksproject kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

Omschrijving probleem

De “Anders Organiseren” projecten van ESF, waarin organisaties worden aangezet om te kantelen naar een Innovatieve Arbeidsorganisatie, krijgen een aanzienlijk deel van de fondsen uit het Vlaams ESF-programma toebedeeld. Vanuit het perspectief van programma management en vanuit een beleidsstandpunt is een impactevaluatie vereist, waarin inzicht wordt verworven in de factoren die het potentiële succes van dit soort interventies in de praktijk kunnen bewerkstelligen.

Omschrijving oplossing

De doelstelling van het onderzoeksproject is driedelig:

  • leren hoe dit soort interventies werken, om in de toekomst betere interventies te kunnen ontwerpen en implementeren.
  • meer inzicht genereren in de belangrijkste mechanismen en condities van de kanteling naar IAO die de kwaliteit van de arbeid en de productiviteit van werknemers waarborgen of verbeteren.
  • de projectevaluatoren handvaten geven om vast te leggen aan welke voorwaarden toekomstige projectaanvragen zouden moeten voldoen, met het oog op het ontwerpen en implementeren van succesvolle interventies.

Projectverloop

In dit project worden organisaties bevraagd die subsidies hebben ontvangen voor het implementeren van “Anders Organiseren” projecten van ESF. Data wordt verzameld via een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, waaronder case study-onderzoek en diepgaande kwalitatieve analyse via de innovatieve Process Tracing methodiek

Voordelen

Het onderzoeksproject zal inzichten opleveren in de factoren die bepalen of een kanteling naar een Innovatieve Arbeidsorganisatie succesvol kan zijn. Deze inzichten zijn niet alleen relevant voor ESF Vlaanderen als subsidiërend orgaan voor de “Anders Organiseren” projecten, maar ook voor organisaties die de kanteling naar IAO maken of willen maken, en voor consultants die hen hierin wensen te begeleiden

Valorisatie van het project

Inzichten vanuit dit onderzoeksproject zullen worden verspreid door middel van vrij toegankelijke whitepapers, blogs, etc. De inzichten zullen tevens worden ingebed in o.a. de Masterclass Innovatieve Arbeidsorganisatie aan Antwerp Management School.

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
3 D2 A7290 LR

Een vraag over dit project?

Function Onderzoeker 'Sociale Waarden in Vastgoed'
3 D2 A7290 LR
Sluiten

Een vraag over dit project?