Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/inzichten
Inzichten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/blog/whats-next-for-work-in-textile-construction-chemistry-life-sciences
Wat is de volgende stap voor werk in textiel,…
Terug naar overzicht
Human Resources
Talent & arbeidsorganisatie

Wat is de volgende stap voor werk in textiel, bouw, chemie en biowetenschappen?

AMS onderzoek helpt de rol van werk in vitale industrieën toekomstbestendig te maken

Een vergrijzende beroepsbevolking, hoe duurzame loopbanen op te bouwen, en het prioriteren van werkbaar werk... deze kwesties vormen specifieke uitdagingen voor de textiel-, bouw-, chemische en biowetenschappelijke industrie.

Het AMS Competence Center "Next Generation Work" heeft onlangs een diepgaand onderzoek op industrieniveau uitgevoerd over dit onderwerp. Dit onderzoek combineert de standpunten van zowel werknemers als werkgevers, wat resulteert in een uitgebreide kijk op deze cruciale kwesties - en belangrijke informatie om deze vitale industrieën klaar te stomen voor de toekomst.
Peggy de prins phd
door Peggy De Prins, PhD | 31 maart 2023
Share on

Textielindustrie: vergrijzing als belangrijkste probleem

De textielindustrie staat voor haar eigen uitdagingen. 43% van de werknemers in deze sector is ouder dan 50, wat beduidend meer is dan het Vlaamse gemiddelde van 30%. Met een aanzienlijk aantal werknemers die van plan zijn de komende jaren met pensioen te gaan, zijn de vooruitzichten zorgwekkend: er zal een aanzienlijke daling zijn van deskundige werknemers die kennisdeling in deze specifieke industrie verhinderen.


Cobot
en AMS hebben, met steun van ESF, de handen ineengeslagen om op deze uitdagingen te anticiperen. Ze bouwden een strategische competentieprognose en een leernetwerk om innovatietrends te identificeren en te volgen.

  • Prognose strategische competentie

We hebben de toekomstige competentievereisten voor de textielindustrie in kaart gebracht. Soft skills werden gezien als competenties die in de toekomst steeds belangrijker zullen worden voor meerdere functies.

  • Leernetwerk

We hebben gebrainstormd over opkomende concepten zoals leercultuur en open aanwerving - het principe waarbij iedereen die zich aanmeldt de kans krijgt om te werken en zichzelf te bewijzen, waarbij de baan zelf als de aanwervingstest fungeert. Een praktijk die steeds gebruikelijker wordt in de textielindustrie..

Bouwsector: vooruitzichten om op voort te bouwen

De Belgische bouwindustrie kijkt naar de toekomst met een plan om jaarlijks 20.000 bouwvakkers aan te werven. Het vinden en aantrekken van geschikt talent is echter geen eenvoudige taak. Functies zoals voorman, hoeveelheidsmeter, bouwkundig ingenieur en werfopzichter staan al lange tijd op de lijst van knelpuntberoepen. Het vooruitzicht van 47.000 werknemers die de komende 10 jaar met pensioen gaan, legt extra druk op een ambitieuze industrie.


Een vergrijzende beroepsbevolking en een tekort op de arbeidsmarkt vormen een dubbele uitdaging. Daarom werkten Constructiv en AMS samen om innovatietrends te identificeren om deze uitdaging aan te pakken. Tijdens focusgroepen en een innovatielab brachten we meerdere belanghebbenden samen om passende oplossingen te vinden.

Deze vier innovatielocaties werden geïdentificeerd:
  1. Versterk het imago en de reputatie van de industrie. Er zijn veel eigenschappen om te benadrukken die het stereotiepe beeld van zwaar, vies werk kunnen tegengaan. Het is cruciaal om het onderscheid met fabriekswerk positief te benadrukken. Bovendien kunnen thema's zoals duurzaamheid, technologie en digitalisering worden benadrukt. Door te focussen op ecologische projecten, het gebruik van slimme 3D-brillen en printers, en de introductie van exoskeletten kan het imago van de industrie worden verbeterd.
  2. Benadruk verschillende manieren van leren. Leren van fouten, vooral aan het begin van iemands carrière, moet genormaliseerd worden. Het starten van een duurzame leercultuur impliceert dat het oké is om fouten te maken, zolang er maar lessen worden getrokken, zowel op individueel als op organisatorisch niveau, wat leidt tot een productieve dialoog.
  3. Heroriëntatie van werving met inclusiviteit. De focus op motivatie vóór ervaring zou moeten resulteren in een breder instroom van talent. Deze dynamiek wordt versterkt door een toegenomen aandacht voor interne training en mentoring.
  4. Het creëren van een duurzaam HR-beleid. Welzijn werd uitvoerig besproken in de focusgroepen en het innovatielab, waar deelnemers het belang benadrukten van een ondersteunende werksfeer en het opbouwen van persoonlijke relaties met werknemers.

Chemie & Levenswetenschappen: de juiste verbinding verricht wonderen

In de afgelopen 6 jaar zijn wij de vertrouwde academische partner geweest voor het Demografiefonds. Samen met experts van de drie belangrijkste vakbonden en de brancheorganisatie Essencia hebben we de missie vormgegeven om te streven naar meer werkbaar werk en duurzame carrières in de industrie. Aanpassingen in arbeidstijd, gezondheidsbevordering, investeringen in kennis en uitwisseling van ervaringen... de initiatieven die door het Demografiefonds kunnen worden gefinancierd, zijn talrijk. Ontdek hier meer.

Een belangrijke voorwaarde is dat de initiatieven geworteld zijn in de sociale dialoog op bedrijfsniveau, wat uniek is in België. Deze sociale dialoog heeft zich voornamelijk gericht op sociaal-economische hardwarekwesties, zoals koopkracht en loonkosten, vaak met de nadruk op een kloof in belangen tussen werknemers en werkgevers.

Nieuwere kwesties zijn de afgelopen jaren geïntroduceerd, zoals meer zachte vraagstukken zoals duurzame loopbanen, werkgerelateerde druk, innovatie, mobiliteit, vergrijzende beroepsbevolking, werkbaar werk... Onderzoeker aan AMS, Peggy De Prins, ontwikkelde een geheel nieuw concept: Dialoog 2.0.

Deel artikel

Over deze auteur

Related content

Boogkeers campus AMS management school