Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/kmo-portefeuille
KMO-portefeuille

KMO-portefeuille

De KMO-portefeuille heeft als doel opleiding, kennisoverdracht, advies en innovatie voor (vooral de Vlaamse) KMO’s toegankelijk te maken. De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor ondernemers financiële steun krijgen bij aankoop van opleiding en adviesdiensten.

Meer informatie & praktische regeling vind je hier.


KMO-Portefeuille aanvragen

STAP 0

Registreer je hier als bedrijf via de website met jouw federaal token of uw elektronische identiteitskaart. De Vlaamse Overheid stuurt alle info naar het door jou ingevulde e-mailadres, dus ook als die persoon ziek of op vakantie is. Neem dus eventueel een algemeen adres.

STAP 1
Vraag jouw steun aan, dit dient binnen de maximumtermijn van 14 kalenderdagen na startdatum van het programma te gebeuren. Hiervoor heb je jouw NACE code nodig, te vinden op deze website. Het erkenningsnummer van Antwerp Management School is: DV.O105728.
STAP 2
Stort jouw eigen aandeel in je kmo-portefeuille. Houd rekening met de betalingstermijnen van de bank om je betaling tijdig in orde te brengen.
STAP 3
Betaal de factuur vanuit jouw kmo-portefeuille. Vul het betaalformulier in. Het saldo van je portefeuille bevat jouw eigen aandeel, vermeerderd met de subsidie. Je moet nu aangeven welk bedrag je hiervan wenst te gebruiken ter betaling van uw factuur.

Over KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Een vereenvoudigde aanpak en regelgeving moet Vlaamse kmo’s verder aanzetten en ondersteunen bij professionalisering.

In het kort:
  • Vereenvoudigde onderverdeling: advies en opleidingen
  • Kleine ondernemingen: 30% steun
  • Middelgrote ondernemingen: 20% steun
  • Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro
  • Groeisubsidie: max € 25.000
  • Geautomatiseerd, vereenvoudigd proces
Vereenvoudigde onderverdeling

De belangrijkste verandering is een vereenvoudigde onderverdeling van de mogelijkheden. Waar er vroeger een onderscheid werd gemaakt tussen de verschillende soorten advies (technologieverkenning, strategisch advies en internationaal ondernemen), wordt het nu simpeler. Advies is advies en opleidingen zijn opleidingen, that’s it. Je kiest zelf hoeveel je op elk van deze twee inzet en hoe je het totaal beschikbare bedrag volgens jouw eigen noden en wensen verdeelt.

Hoeveel kan je krijgen?

Het beschikbare bedrag, het zogenaamde subsidieplafond is afhankelijk van de grootte van uw onderneming. Kleine ondernemingen kunnen nu tot 30% van de opleidingen en adviezen laten subsidiëren. Voor middelgrote ondernemingen is een steunpercentage van 20% subsidiering. Vanaf 1 januari 2020 is het maximum 7500 euro per jaar.

De grootte van jouw onderneming wordt vastgelegd bij de eerste subsidieaanvraag in het kalender- en budgetjaar. Kleine ondernemingen hebben minder dan 50 voltijds tewerkgestelden en een maximumomzet of balanstotaal van tien miljoen euro. Middelgrote ondernemingen hebben minder dan 250 voltijds tewerkgestelden en een maximumomzet van 50 miljoen euro, of een balanstotaal van maximum 43 miljoen euro.

Meer informatie & praktische regeling vind je hier.