Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-global-management
Global Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-global-management/programma
Programma

Global Management

Eén jaar, drie bestemmingen, een wereld van impactvolle ervaringen. De Master in Global Management biedt je alle bouwstenen voor een internationale carrière. Met een brede kijk op verschillende managementdisciplines in een internationale context, ben je volledig voorbereid om multiculturele samenwerkingen aan te gaan, in binnen- en buitenland.

Taal

Engels

Eerste startdatum

09.09.2024

Duur

1 jaar
Prijs
€21.750

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Global Management

Taal

Engels

Eerste startdatum

09.09.2024

Duur

1 jaar
Prijs
€21.750

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Global Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-global-management
Global Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-global-management/programma
Programma

Programma

1. Core Curriculum

Het ontwikkelen van een "global mindset" staat centraal in dit programma. De "Master in Global Management" is ontwikkeld om je voor te bereiden op een succesvolle internationale carrière in verschillende sectoren of functies, in een multiculturele context. De focus ligt niet alleen op managementvaardigheden, maar ook op het ontwikkelen van culturele competenties. Beiden zijn cruciaal in deze geglobaliseerde wereld. We willen je bovendien ook kritisch laten reflecteren: context en een breed begrip is de basis voor een kritische geest.

Corporate Finance

Deel 1 van de cursus geeft een gedegen overzicht van het financiële boekhoudsysteem. We presenteren de verschillende financiële overzichten in het jaarverslag en de belangrijkste boekhoudkundige beginselen die worden gebruikt om ze op te stellen. In deel 2 onderzoeken we een aantal financiële analyse-instrumenten die kunnen worden gebruikt om de liquiditeitspositie en de operationele efficiëntie, de winstgevendheid, de groei en het risico van een onderneming te beoordelen en te beheren. Deel 3 laat zien hoe managers investeringsbeslissingen moeten nemen die de waarde van de onderneming maximaliseren. Wij onderzoeken in detail de verschillende discounted cash flow-technieken, laten zien hoe de relevante kasstromen die door een investeringsvoorstel worden gegenereerd, kunnen worden geraamd en bespreken hoe de kapitaalkosten voor een project en voor de gehele onderneming kunnen worden geraamd. In deel 4 sluiten wij af met een kader om valuta-, rente- en landenrisico's te identificeren, te meten en te beheren.

Doing Business in India

Als onderdeel van de India-inleefreis nodigt deze cursus deelnemers uit om in de boeiende zakencultuur van India te duiken, van handel en politiek tot maatschappij en industrie. Door een mix van klassikale lezingen, bedrijfsbezoeken en interacties met bedrijfsleiders krijgen studenten een volledig inzicht in het economische ecosysteem van India. De cursus gaat verder dan de directiekamer en zorgt ervoor dat studenten zich onderdompelen in het culturele erfgoed van India. Het helpt hen een diepgaand begrip te ontwikkelen van niet alleen bedrijfsprincipes maar ook van lokale tradities, waardoor een goed afgerond perspectief ontstaat. We openen de deur naar de Indiase cultuur en het Indiase erfgoed, terwijl we maken zinvolle verbindingen binnen de wereldwijde zakelijke gemeenschap.

International Business

Mensen, bedrijven en landen over de hele wereld hebben geprofiteerd van de globalisering en de effecten van de vrijhandel. Velen hebben echter ook geleden onder de ontwrichtende effecten ervan. Deze cursus behandelt de voorwaarden, de factoren, de actoren en de regelgeving van de internationale handel. Het doel is u inzicht te geven in de internationale bedrijfsomgeving en de uitdagingen en mogelijkheden die deze biedt voor bedrijven om concurrentievoordeel te behalen en te behouden.

Global Strategic Management

De cursus Global Strategic Management beoogt de deelnemers een breder inzicht te geven in strategische vraagstukken in organisaties in "binnen-" en "buitenland". Als zodanig richt de cursus zich zowel op de inhoud van strategie als op het strategievormingsproces in een mondiale context.

Business in the Global Political Economy

Internationale politieke economie (IPE), ook wel mondiale politieke economie (GPE) genoemd, onderzoekt hoe politieke systemen de wereldeconomie vormgeven en hoe de wereldeconomie de politiek vormgeeft. De interacties tussen markten en politiek, de invloed van markten op de politiek en de invloed van economische theorieën op markten komen aan bod.

International Negotiations

Onderhandelingsvaardigheden zijn een integraal onderdeel van succes in de internationale zakenwereld. In de cursus leren de studenten niet alleen over de fundamentele inzichten van modern onderhandelingsonderzoek. Door het zeer praktische karakter van het onderwerp krijgen ze ook de gelegenheid om "de balans op te maken" van waar ze vandaag staan, de beproefde instrumenten aan te reiken die ze nodig hebben om nog betere onderhandelaars te worden, en zo hun eigen, individuele leerplannen te ontwikkelen. Bovendien zullen de studenten in groep belangrijke actuele of historische onderhandelingen naar keuze analyseren en presenteren.

Global Marketing

Dit is een wereldwijde cursus in marketing die zich richt op de toepassing van marketingconcepten en -strategieën in verschillende landen en culturen. Het algemene doel van deze cursus is om elke student te voorzien van een praktische kennis van de marketingfunctie, het strategische belang ervan, de praktische relatie met andere interne en externe functies, de rol ervan in moderne bedrijfsplannen en de uitvoering ervan.

Global Supply Chain Management

Deze cursus omvat een studie van de internationale toeleveringsketen en logistiek management. Het doel van de cursus is om verwante bedrijfsconcepten en instrumenten te koppelen aan internationale toeleveringsketen en logistieke situaties, zodat de studenten worden voorbereid op dynamische besluitvorming in hun loopbaan.

Cross Cultural Management For Social Impact

In deze cursus gaan studenten op een unieke reis naar de steden Río de Janeiro en Porto Alegre in Brazilië. Studenten zullen crosscultureel management ervaren door in teams samen te werken met Braziliaanse medestudenten aan projecten die verbonden zijn aan lokale organisaties. Bovendien worden ze ondergedompeld in een postkoloniaal zakelijk perspectief door hun cursuswerk bij Unisinos en zullen ze actief samenwerken met Braziliaanse ondernemers, tech-startups, en belanghebbenden uit de industrie. Bovendien zullen studenten de kans krijgen om lokale sociale problemen direct aan te pakken, bij te dragen aan een positieve impact op de Porto Alegre gemeenschap, wat ten goede komt aan een aanzienlijk aantal personen.

Master Project

Je krijgt een praktische bedrijfservaring door een in-company project te kiezen om toe te passen wat je hebt geleerd. Voor dit project werk je aan een internationale business case binnen een echt bedrijf, waarbij je werkbare oplossingen aandraagt voor hun bedrijf. Het in-company project rondt deze master af, aangezien je gebruik zult moeten maken van je verbeterde interculturele en managementvaardigheden en je nieuw verworven instrumenten en kaders. Deze praktijkgerichte adviesrol vergemakkelijkt je overgang naar de bedrijfspraktijk.

Noot: Dit curriculum is onder voorbehoud van wijzigingen.

2. Company Practice Seminar

Het doel van deze cursus is om studenten kennis te laten maken met uiteenlopende van managementproblemen in het complex van globaal management en Europees zakendoen. De cursus richt zich op ervaringsleren' en is zeer interactief van aard, draait om de actieve deelname van studenten in de klas en inputs consequentie het succes is afhankelijk van studenten ' goede voorbereiding en deelname.


MGM groepsfoto Polen

3. Electives

Naast je reguliere curriculum heb je ook de mogelijkheid om je studie te verrijken met keuzevakken (Electives). Alle masteropleidingen bieden 1 volle week Electives aan; een week gewijd aan een intensief relevant onderwerp dat de status quo uitdaagt en je buiten je comfortzone duwt. Het idee is om onderwerpen aan te bieden buiten het kerncurriculum die gebaseerd zijn op het huidige geopolitieke klimaat, relevant wereldnieuws en toekomstige inzichten. Ze richten zich op zaken die je studie ten goede komen en je meer leermogelijkheden bieden.

Om je een idee te geven, eerdere onderwerpen waren onder meer:

 • Digital Transformation
 • Designing Business Models for Future Growth
 • Geopolitical Challenges
 • Emerging Asian Markets
 • International Healthcare Management
 • Organizing for the Digital Future

4. Global Leadership Skills

Bij AMS kijken we verder dan de overdracht van puur technische kennis. Zoals expliciet gesteld in onze missie willen we ook jouw persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Met onze Global Leadership Skills module dagen we je uit en coachen we je om beter bewust te zijn van wie je bent, hoe je samenwerkt met anderen en wat voor soort carrière je wilt nastreven. Hierbij bouwen we verder op drie missiepijlers van Antwerp Management School:

 • Self-Awareness: leidt tot samenwerking met anderen
 • Global Perspective: leidt tot vindingrijkheid om gepaste oplossingen te zoeken voor problemen en vraagstukken
 • Societal Consciousness: leidt tot duurzaamheid in essentiële economische processen, een fundamentele waarde voor het bedrijfsleven

Tijdens deze reis gebruiken we verschillende methoden en oefeningen: feedbacksessies met peers, mock interviews, individuele en groepscoachinggesprekken, reflectiemomenten, zelfanalyse. Dit alles zal je als persoon versterken en je helpen om met vertrouwen de volgende stap in je carrière te zetten.

Het ontwikkelen van Global Leadership Skills is meer dan een ‘nice to have’. Het is een basisvereiste voor een succesvolle carrière en recruiters nemen dit bij sollicitaties mee in hun beoordeling. Werkgevers van vandaag zijn bij het selecteren van pas afgestudeerden op zoek naar profielen met een indrukwekkend aantal soft skills. Die soft skills zijn onder meer: zelfbewustzijn, het vermogen om samen te werken met anderen, leiderschapskwaliteiten, het vermogen om zich aan nieuwe situaties aan te passen, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, openheid en respect voor verschillende perspectieven, multicultureel bewustzijn en lange termijn- en systeemdenken. Deze module zal je ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden en bij het vinden van een match tussen je carrièreambities en waar werkgevers naar op zoek zijn.

5. Cross-Cultural Management for Social Impact

Je gaat op twee internationale onderdompelingsreizen: een naar
Brazilië en één naar India. De Brazilië-reis brengt je eerst naar Rio
de Janeiro en vervolgens naar Porto Allegre. De India reis brengt je
je naar het prachtige Goa. Op deze reizen duik je diep in de lokale
in de lokale bedrijfsomgeving, bezoek je bedrijven in de hele regio en ben je getuige van crosscultureel management, sociale innovatie en ondernemerschap in verschillende culturele context. Deze internationale weken zullen je niet alleen helpen theorie in de praktijk te zien, maar je zult ook veel over jezelf leren en het soort carrière dat je in de toekomst zou willen nastreven.

Je werkt in internationale teams aan een "Global Impact Project" , deze projecten ondersteunen lokale initiatieven, ondernemers, bedrijven en mensen in ontwikkelingslanden of sociaal achtergestelde omgevingen. Je creëert zo op een heel concrete manier impact. Tegelijkertijd verscherp en train je jouw verantwoordelijke, creatieve en analytische geest als toekomstige manager.

Het Global Impact Project (GIP) stelt je in staat om een ​​maatschappelijke uitdaging aan te gaan die het beste kan worden aangepakt met een open blik op de wereld. We selecteren projecten met wereldwijde impact, of projecten met lokale impact die inzicht vereisen in hoe wereldwijd alles met elkaar in verbinding staat.

De kern van de GIP's: het snijpunt van het bedrijfsleven (inzicht in de grondgedachte van zakelijke besluitvormers en de kansen en uitdagingen van multinationale ondernemingen) en maatschappelijke problemen (die worden beïnvloed door dergelijke beslissingen, soms erdoor worden veroorzaakt, en die hen). Je leert verschillende culturele perspectieven, sociale en regelgevende voorwaarden en kaders te begrijpen en hoe je ermee om gaat bij het interpreteren en aanpakken van concrete zakelijke en/of maatschappelijke problemen.

Je leert de sociale en ethische implicaties van internationale bedrijven, je gaat de dialoog aan met verschillende stakeholders (d.w.z. gemeenschappen, instellingen, burgers) om tot waardevolle en toepasbare oplossingen te komen. Het resultaat van dit project is een tastbare oplossing voor een welomschreven probleem van overkoepelende maatschappelijke relevantie, waarbij je je interculturele competenties moet gebruiken en verder kan ontplooien.

Bij dit intensieve groepswerk hoort ook reflectie over je eigen manier van werken, je eigen maatschappelijke positie, en hoe je je horizon kan verbreden en een positieve impact kunt hebben op anderen.

6. Leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding:

 • heb je een diepgaand inzicht verworven in alle managementfuncties in een internationale context;
 • heb je sociale vaardigheden, communicatievaardigheden en vaardigheden voor probleemoplossend denken ontwikkeld om succesvol te kunnen werken in een internationaal team en in verschillende culturele contexten;
 • zal je beter begrijpen en waarderen hoe culturele verschillen, diversiteit en de internationale politieke economie een impact hebben op businesses;
 • zal je een professionele, kritische en ethische businessattitude ontwikkeld hebben;
 • zal je de globale strategische uitdagingen van je bedrijf kunnen aanpakken met de kennis en vaardigheden die je geleerd hebt.

7. Faculty

Sascha Albers, PhD

Academische directeur Master in Global Management

Ans De Vos, PhD

Houder van de SD Worx Leerstoel Next Generation Work: Creating Sustainable Careers, associate dean of education, academische directeur Global Leadership Skills full-time masterprogramma's

Benny podevyn 3

Benny Podevyn

Professor financial management & accounting, corporate finance en andere financiële thema's

Elisabeth Does, PhD

Docent filosofie in verschillende disciplines

Peter Verhezen, PhD

Gastprofessor global strategy, governance, sustainability and business in the emerging markets

Raphael von Heereman, PhD

Adjunct professor luchtvaart

Caroline Dothee

Professor internationale onderhandelingen

Mert Tokman

Professor

Roel Gevaers, PhD

Professor logistieke en supply chain innovatie & management

Start de applicatieprocedure

Omdat we maar een beperkt aantal studenten toelaten, raden we je sterk aan om je zo snel mogelijk aan te melden.

Evapeeters

Een vraag over dit programma?

Function Business Lead Full-Time Masters
Evapeeters
Sluiten

Een vraag over dit programma?