Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-global-management
Global Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-global-management/programma
Programma

Global Management

Onderhandelingen, globale logistiek, cross-culturele communicatie en de wereldeconomie zijn allemaal onderwerpen die in deze master aan bod komen om je voor te bereiden op een succesvolle carrière in internationaal management en business. Onze studiereizen naar het buitenland stellen je in staat om internationale zaken in actie te zien en geven je unieke inzichten in wereldwijd management.

Taal

Engels

Eerste startdatum

11.09.2023

Duur

1 jaar
Prijs
€19.950

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Global Management

Taal

Engels

Eerste startdatum

11.09.2023

Duur

1 jaar
Prijs
€19.950

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Global Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-global-management
Global Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-global-management/programma
Programma

Programma

1. Core Curriculum

Het ontwikkelen van een "global mindset" staat centraal in dit programma. De "Master in Global Management" is ontwikkeld om je voor te bereiden op een succesvolle internationale carrière in verschillende sectoren of functies, in een multiculturele context. De focus ligt niet alleen op managementvaardigheden, maar ook op het ontwikkelen van culturele competenties. Beiden zijn cruciaal in deze geglobaliseerde wereld. We willen je bovendien ook kritisch laten reflecteren: context en een breed begrip is de basis voor een kritische geest. Daarom start dit programma ook met een vak vergelijkende geschiedenis en filosofie.


Global History & Philosophy

Deze cursus is een inleiding voor studenten economie en management tot de intellectuele grondslagen waarop geglobaliseerde economieën en politiek rusten. Om de filosofische grondslagen te leren kennen, zullen de studenten kennismaken met verschillende academische gebieden van de filosofie. Bovendien worden historische contexten geanalyseerd waarin filosofische ideeën zich hebben ontwikkeld en verspreid. De cursus laat zien hoe geschiedenis en filosofie in onderlinge afhankelijkheid de wereld van vandaag hebben gevormd. Het is ook bedoeld om studenten aan te moedigen nieuwe perspectieven te ontwikkelen op actuele economische en politieke vraagstukken.

Corporate Finance

Deel 1 van de cursus geeft een gedegen overzicht van het financiële boekhoudsysteem. We presenteren de verschillende financiële overzichten in het jaarverslag en de belangrijkste boekhoudkundige beginselen die worden gebruikt om ze op te stellen. In deel 2 onderzoeken we een aantal financiële analyse-instrumenten die kunnen worden gebruikt om de liquiditeitspositie en de operationele efficiëntie, de winstgevendheid, de groei en het risico van een onderneming te beoordelen en te beheren. Deel 3 laat zien hoe managers investeringsbeslissingen moeten nemen die de waarde van de onderneming maximaliseren. Wij onderzoeken in detail de verschillende discounted cash flow-technieken, laten zien hoe de relevante kasstromen die door een investeringsvoorstel worden gegenereerd, kunnen worden geraamd en bespreken hoe de kapitaalkosten voor een project en voor de gehele onderneming kunnen worden geraamd. In deel 4 sluiten wij af met een kader om valuta-, rente- en landenrisico's te identificeren, te meten en te beheren.

International Business

Mensen, bedrijven en landen over de hele wereld hebben geprofiteerd van de globalisering en de effecten van de vrijhandel. Velen hebben echter ook geleden onder de ontwrichtende effecten ervan. Deze cursus behandelt de voorwaarden, de factoren, de actoren en de regelgeving van de internationale handel. Het doel is u inzicht te geven in de internationale bedrijfsomgeving en de uitdagingen en mogelijkheden die deze biedt voor bedrijven om concurrentievoordeel te behalen en te behouden.

Global Strategic Management

De cursus Global Strategic Management beoogt de deelnemers een breder inzicht te geven in strategische vraagstukken in organisaties in "binnen-" en "buitenland". Als zodanig richt de cursus zich zowel op de inhoud van strategie als op het strategievormingsproces in een mondiale context.

Business in the Global Political Economy

Internationale politieke economie (IPE), ook wel mondiale politieke economie (GPE) genoemd, onderzoekt hoe politieke systemen de wereldeconomie vormgeven en hoe de wereldeconomie de politiek vormgeeft. De interacties tussen markten en politiek, de invloed van markten op de politiek en de invloed van economische theorieën op markten komen aan bod.

International Negotiations

Onderhandelingsvaardigheden zijn een integraal onderdeel van succes in de internationale zakenwereld. In de cursus leren de studenten niet alleen over de fundamentele inzichten van modern onderhandelingsonderzoek. Door het zeer praktische karakter van het onderwerp krijgen ze ook de gelegenheid om "de balans op te maken" van waar ze vandaag staan, de beproefde instrumenten aan te reiken die ze nodig hebben om nog betere onderhandelaars te worden, en zo hun eigen, individuele leerplannen te ontwikkelen. Bovendien zullen de studenten in groep belangrijke actuele of historische onderhandelingen naar keuze analyseren en presenteren.

Global Marketing

Dit is een wereldwijde cursus in marketing die zich richt op de toepassing van marketingconcepten en -strategieën in verschillende landen en culturen. Het algemene doel van deze cursus is om elke student te voorzien van een praktische kennis van de marketingfunctie, het strategische belang ervan, de praktische relatie met andere interne en externe functies, de rol ervan in moderne bedrijfsplannen en de uitvoering ervan.

Global Supply Chain Management

Deze cursus omvat een studie van de internationale toeleveringsketen en logistiek management. Het doel van de cursus is om verwante bedrijfsconcepten en instrumenten te koppelen aan internationale toeleveringsketen en logistieke situaties, zodat de studenten worden voorbereid op dynamische besluitvorming in hun loopbaan.

Global Immersion Program: Cross Cultural Management

De cursus wil het begrip bevorderen van de mondiale en lokale bestuursprocessen om hedendaagse uitdagingen, zoals de uitvoering van de 2030 Agenda, het hoofd te bieden. Het bespreekt de begrippen glokalisatie, mondiale netwerken, mondiaal overheidsbeleid, culturele intelligentie (CQ) en hun relatie met interculturaliteit.

Global Immersion Program: Global Impact Project

De cursus heeft tot doel het begrip van de sociale innovatieprocessen en uitdagingen in de lokale realiteit (Zuid-Brazilië) te bevorderen. (Meer informatie onder titel 5.)

Master Project

Je krijgt een praktische bedrijfservaring door een in-company project te kiezen om toe te passen wat je hebt geleerd. Voor dit project werk je aan een internationale business case binnen een echt bedrijf, waarbij je werkbare oplossingen aandraagt voor hun bedrijf. Het in-company project rondt deze master af, aangezien je gebruik zult moeten maken van je verbeterde interculturele en managementvaardigheden en je nieuw verworven instrumenten en kaders. Deze praktijkgerichte adviesrol vergemakkelijkt je overgang naar de bedrijfspraktijk.


Noot: Dit curriculum is onder voorbehoud van wijzigingen.

2. Company Practice Seminar

Als onderdeel van het vak Company Practice Seminar ga je bedrijven bezoeken in het buitenland. Zo bezochten onze MGM studenten in januari 2022 Wroclaw in Polen. Volgens @HackerRank is deze stad nr 3 wereldwijd (China en Rusland komen eerst) wat tech industry en developing betreft.

Het doel van deze cursus is studenten kennis te laten maken met een verscheidenheid aan managementproblemen in het complex van global management en het Europese bedrijfsleven. De cursus richt zich op 'ervaringsleren' en is zeer interactief van aard, draait om de actieve deelname en inbreng van de studenten in de klas. Het succes hangt af van de goede voorbereiding en deelname van de studenten.

MGM groepsfoto Polen

3. Electives

Naast je reguliere curriculum heb je ook de mogelijkheid om je studie te verrijken met keuzevakken (Electives). Alle masteropleidingen bieden 1 volle week Electives aan; een week gewijd aan een intensief relevant onderwerp dat de status quo uitdaagt en je buiten je comfortzone duwt. Het idee is om onderwerpen aan te bieden buiten het kerncurriculum die gebaseerd zijn op het huidige geopolitieke klimaat, relevant wereldnieuws en toekomstige inzichten. Ze richten zich op zaken die je studie ten goede komen en je meer leermogelijkheden bieden.

Om je een idee te geven, eerdere onderwerpen waren onder meer:

 • Digital Transformation
 • Designing Business Models for Future Growth
 • Geopolitical Challenges
 • Emerging Asian Markets
 • International Healthcare Management
 • Organizing for the Digital Future

4. Global Leadership Skills

Bij AMS kijken we verder dan de overdracht van puur technische kennis. Zoals expliciet gesteld in onze missie willen we ook jouw persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Met onze Global Leadership Skills module dagen we je uit en coachen we je om beter bewust te zijn van wie je bent, hoe je samenwerkt met anderen en wat voor soort carrière je wilt nastreven. Hierbij bouwen we verder op drie missiepijlers van Antwerp Management School:

 • Self-Awareness: leidt tot samenwerking met anderen
 • Global Perspective: leidt tot vindingrijkheid om gepaste oplossingen te zoeken voor problemen en vraagstukken
 • Societal Consciousness: leidt tot duurzaamheid in essentiële economische processen, een fundamentele waarde voor het bedrijfsleven

Tijdens deze reis gebruiken we verschillende methoden en oefeningen: feedbacksessies met peers, mock interviews, individuele en groepscoachinggesprekken, reflectiemomenten, zelfanalyse. Dit alles zal je als persoon versterken en je helpen om met vertrouwen de volgende stap in je carrière te zetten.

Het ontwikkelen van Global Leadership Skills is meer dan een ‘nice to have’. Het is een basisvereiste voor een succesvolle carrière en recruiters nemen dit bij sollicitaties mee in hun beoordeling. Werkgevers van vandaag zijn bij het selecteren van pas afgestudeerden op zoek naar profielen met een indrukwekkend aantal soft skills. Die soft skills zijn onder meer: zelfbewustzijn, het vermogen om samen te werken met anderen, leiderschapskwaliteiten, het vermogen om zich aan nieuwe situaties aan te passen, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, openheid en respect voor verschillende perspectieven, multicultureel bewustzijn en lange termijn- en systeemdenken. Deze module zal je ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden en bij het vinden van een match tussen je carrièreambities en waar werkgevers naar op zoek zijn.

5. Global Impact Project

Je werkt in internationale teams aan een "Global Impact Project" , deze projecten ondersteunen lokale initiatieven, ondernemers, bedrijven en mensen in ontwikkelingslanden of sociaal achtergestelde omgevingen. Je creëert zo op een heel concrete manier impact. Tegelijkertijd verscherp en train je jouw verantwoordelijke, creatieve en analytische geest als toekomstige manager.

Het Global Impact Project (GIP) stelt je in staat om een ​​maatschappelijke uitdaging aan te gaan die het beste kan worden aangepakt met een open blik op de wereld. We selecteren projecten met wereldwijde impact, of projecten met lokale impact die inzicht vereisen in hoe wereldwijd alles met elkaar in verbinding staat.

De kern van de GIP's: het snijpunt van het bedrijfsleven (inzicht in de grondgedachte van zakelijke besluitvormers en de kansen en uitdagingen van multinationale ondernemingen) en maatschappelijke problemen (die worden beïnvloed door dergelijke beslissingen, soms erdoor worden veroorzaakt, en die hen). Je leert verschillende culturele perspectieven, sociale en regelgevende voorwaarden en kaders te begrijpen en hoe je ermee om gaat bij het interpreteren en aanpakken van concrete zakelijke en/of maatschappelijke problemen.

Je leert de sociale en ethische implicaties van internationale bedrijven, je gaat de dialoog aan met verschillende stakeholders (d.w.z. gemeenschappen, instellingen, burgers) om tot waardevolle en toepasbare oplossingen te komen. Het resultaat van dit project is een tastbare oplossing voor een welomschreven probleem van overkoepelende maatschappelijke relevantie, waarbij je je interculturele competenties moet gebruiken en verder kan ontplooien.

Bij dit intensieve groepswerk hoort ook reflectie over je eigen manier van werken, je eigen maatschappelijke positie, en hoe je je horizon kan verbreden en een positieve impact kunt hebben op anderen.

6. Leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding:

 • heb je een diepgaand inzicht verworven in alle managementfuncties in een internationale context;
 • heb je sociale vaardigheden, communicatievaardigheden en vaardigheden voor probleemoplossend denken ontwikkeld om succesvol te kunnen werken in een internationaal team en in verschillende culturele contexten;
 • zal je beter begrijpen en waarderen hoe culturele verschillen, diversiteit en de internationale politieke economie een impact hebben op businesses;
 • zal je een professionele, kritische en ethische businessattitude ontwikkeld hebben;
 • zal je de globale strategische uitdagingen van je bedrijf kunnen aanpakken met de kennis en vaardigheden die je geleerd hebt.

7. Faculty

Function Academisch directeur Master in Global Management
Function Full professor at AMS and the University of Antwerp
Function Full-Time Masters Education Officer
Benny podevyn 3
Function Professor financial management & accounting, corporate finance en andere financiële thema's
Function Gastprofessor Global Strategy, Governance, Sustainability and Business in the Emerging Markets
Function Adjunct Professor
Function Docente internationale onderhandelingen

Start de applicatieprocedure

As we only accept a limited number of students, we strongly encourage you to apply as soon as possible.

Michael Sewell 2

Een vraag over dit programma?

Michael Sewell

Function: Recruitment Manager Full-Time Masters

Tel: +32 472 12 55 73

Function Recruitment Manager Full-Time Masters
Michael Sewell 2
Sluiten

Een vraag over dit programma?