Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/masterclass-organisatie-redesign-iao
Masterclass Organisatie(re)design
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/masterclass-organisatie-redesign-iao/programma-docenten
Programma & docenten

Masterclass Organisatie-(re)design

Deze masterclass biedt jou en je organisatie de nodige expertise om zowel organisatiestructuren als -transformaties uit te tekenen en te implementeren, samen met leidinggevenden en medewerkers.

Taal

Nederlands

Eerste startdatum

18.11.2024

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€8.250

Locatie

Antwerpen, België

Taal

Nederlands

Eerste startdatum

18.11.2024

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€8.250

Locatie

Antwerpen, België
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/masterclass-organisatie-redesign-iao
Masterclass Organisatie(re)design
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/masterclass-organisatie-redesign-iao/programma-docenten
Programma & docenten

Programma & docenten

De opleiding bestaat uit twee modules. Tijdens de eerste module leer je organisatiestructuren analyseren en verbeteren,. Tijdens de tweede module ga je complexe organisatiestructuren ontwerpen en implementeren. Je kiest zelf of je enkel de eerste module bijwoont, of beide.

Kies je voor beide, dan werk je in groep aan een eigen case. Hiermee dagen we je uit om praktijkkennis en -ervaring te delen en voortdurend te toetsen aan de gepresenteerde theoretische inzichten.

Wil je nog dieper inzoomen op jouw interesses en/of cases binnen het brede en complexe thema organisatiedesign? Dan kan dat via een individueel verdiepingstraject waarbij je één op één begeleid wordt.

Module 1: Organisatiestructuren analyseren en verbeteren

In deze module ligt de focus op organisatiedesign. Je leert de impact van concrete structuurkeuzes op gedrag, welbevinden en bedrijfsprestaties te analyseren. En vooral: je leert deze bespreekbaar te maken op niveau van het management en de werkvloer. We reiken jou relevante aanleidingen, opportuniteiten en te mijden valkuilen aan bij het herontwerpen van een organisatiestructuur.

Je zoomt ook in op de bouwstenen die je nodig hebt om herontwerp in de praktijk te brengen: visie, structuur, leiderschap, teams en systemen krijgen een bredere betekenis en duidelijkere samenhang. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden ontdek je hoe je een ontwerpalgoritme uitrolt. Daarnaast leg je de relatie tussen organisatieconfiguraties en werkbaarheid, want een beter organisatieontwerp leidt tot meer engagement, minder frustraties en energieverlies, en een betere focus op de strategische doelstellingen.

Na deze module kan je:

  • organsatiestructuren analyseren;
  • de structuuruitdagingen van jouw organisatie herkennen en benoemen;
  • meer awareness creëren rond structuurvraagstukken en ze bespreekbaar maken binnen de organisatie;
  • het effect van structuurfactoren onderscheiden;
  • eenvoudige structuurproblemen oplossen.

Module 2: Complexe organisatiestructuren ontwerpen en implementeren

Tijdens deze module krijgen de verschillende bouwstenen nog meer reliëf en diepgang. Je gaat aan de slag met ontwerp- en verandercases uit de praktijk. Vanuit een concrete probleemstelling van een bedrijf/organisatie of netwerk, simuleer je de volledige case fase per fase.

Je leert de ‘the dark side' van organisatiestructuur en -verandering kennen én vermijden. Je maakt een kritische reflectie en je staat stil bij weerstanden, lacunes en mogelijke onbedoelde of onverwachte neveneffecten van redesign. Tegelijkertijd zoek je cocreatiefgewijs naar realistische oplossingen en remedies.

De laatste dag staat volledig in het teken van de verschillende praktijkcases waaraan de deelnemers gedurende de volledige looptijd van de module gewerkt hebben.

Na deze module kan je:

  • cases en tools praktisch uitwerken en complexe organisatiestructuren implementeren;
  • 4 à 5 structuren uittekenen voor een organisatie. Je kan voor elk van deze modellen de strategische voor- en nadelen in kaart brengen en een transitieplan opmaken waarin alle noodzakelijke condities voor implementatie zijn meegenomen;
  • verschillende opties van organisatiemodellen uittekenen, wat noodzakelijk is om je strategie futureproof te maken.

Individueel verdiepingstraject

Indien gewenst, kan je de masterclass aanvullen met een individueel verdiepingstraject. Hiermee kan je extra inzichten krijgen en op zelfstandige basis één of meerdere aspecten van de innovatieve arbeidsorganisatie uitwerken.

Het individueel traject wordt begeleid tijdens 3 sessies van 2 uur. De begeleiding verloopt volgens het SWA-format: spiegel, werkpunten en actieplan. De eerste sessie biedt hulp bij het definiëren van het vraagstuk (de spiegel), in de tweede sessie brengt de werkpunten en concepten in kaart om het vraagstuk op te lossen, in de derde sessie gaat de focus naar het ontwikkelen van een plan van aanpak om rond de case of het thema een optimale werkwijze te ontwikkelen.

Start de registratieprocedure

Om de kwaliteit van deze masterclass te kunnen garanderen, laten wij slechts een beperkt aantal deelnemers toe. We raden je dan ook aan om zo snel mogelijk in te schrijven.

Barbra van den Meerendonk WEB

Een vraag over dit programma?

Function Customer Experience Manager
Barbra van den Meerendonk WEB
Sluiten

Een vraag over dit programma?