Icon info
NL
Search results
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/zoeken
Zoekresultaten

Zoekresultaten

Zoeken

About 1692 results

Intelligent mobiliteitsbudget

Met het project Intelligent Mobiliteitsbudget onderzocht Smart Mobility hoe een mobiliteitsbudget kan leiden tot een duurzamer verplaatsingsgedrag. Ook de nodige aanpassingen omtrent de regelgeving werden geanalyseerd.

IT-beleid op bestuursniveau

Het hoofddoel is een beter begrip van de cruciale verantwoordelijkheid van de directie in het besturen van de digitale middelen en het aanreiken van oplossingen en instrumenten waarmee de directieleden hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen.

De kleren van de leider – 19 inzichten in leiderschap

Hoe zit het met jouw leiderschap? Geen gemakkelijke vraag, vooral omdat we leiderschap nog sterk associëren met bazen. Niets is minder waar. Leiderschap is vandaag het werk van iedereen. In deze inspiratiesessie komen we tot de essentie van leiderschap en geven we vooral ook persoonlijk richting aan jouw leiderschap, in functie van je eigen kwaliteiten en je context.

ID@Work: de weg naar inclusief werk

ID@Work is een wetenschappelijk project van Antwerp Management School en HEC Liège rond inclusie van werknemers met een verstandelijke handicap in het normaal economisch circuit.

SIMON: Simultane ontwikkeling van product en businessmodel

Het project “SIMON” heeft tot doel om de bedrijven van de Vlaamse textiel-, hout- en meubelindustrie die aan productdiversificatie doen, aan te zetten tot een simultane ontwikkeling van product en business model.
Een sequentiële aanpak waarbij eerst een product wordt ontwikkeld en nadien nog een aangepast businessmodel moet worden ontwikkeld, levert namelijk geen goede resultaten op en verlengt de time-to-market aanzienlijk.

Social Media for User Innovators

De benadering Fast Lead User IDentification (FLUID) heeft als doel lead users sneller en op een systematische wijze te identificeren.

Mobilotoop

Mobilotoop was het eerste crossoverproject van Design Platform Vlaanderen. Het was een grootschalig concreet project met diverse activiteiten in verschillende regio’s waarbij alle doelgroepen betrokken werden en dat tot tastbaar resultaat heeft geleid. Het moest zowel inspireren – potentieel tonen via toekomstscenario’s door tastbare concepten en prototypes – als kennisuitwisseling en contacten initiëren tussen industrie, designers, kenniscentra, scholen en het brede publiek.

Kantoorbus

De kantoorbus is een autocar waarin kantoormedewerkers beschikken over een individuele werkplek, veilig en snel internet, usb-aansluitingen en stopcontacten. Zodra de werknemers instappen, kunnen zij beginnen met werken. Hierdoor wordt reistijd omgezet in werktijd

Olympus

Olympus was 1 van de vijf proeftuinplatformen voor elektrische voertuigen die de Vlaamse Regering in juli 2011 heeft goedgekeurd. Deze proeftuin legde de nadruk op genetwerkte mobiliteitsoplossingen en een naadloze aansluiting van privé-vervoer, openbaar vervoer en gedeelde voertuigen.

Watertruck

Met Watertruck wilden we het vrachtvervoer over kleine binnenwateren verder ontwikkelen en optimaliseren door de introductie van een nieuw navigatieconcept bestaande uit een duwboot en aangepaste duwbakken. Zo wordt een efficiënt en flexibel model van vervoer op de weg toegepast op de binnenvaart.