Icon info
NL
Search results
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/zoeken
Zoekresultaten

Zoekresultaten

Zoeken

About 1707 results

Watertruck+

Watertruck is een innovatief transportmiddel voor goederenvervoer op de kleine waterwegen dat gebruik maakt van kleine, zelf-aangedreven of niet-aangedreven, gestandaardiseerde duwbakken. Gecombineerd met kleine of grote milieuvriendelijke duwboten, ingezet bij de konvooivaarten, zorgt het concept voor een maximale flexibiliteit van de activiteiten met behoud van een maximaal regionaal bereik door de kleine binnenwaterwegen te verbinden met het TEN-T netwerk.

CREDO, Creatief (door)starten

In dit project onderzoeken we de (nood aan) ondersteuning voor creatieve ondernemers. Met de financiële steun verleend door het Europees Sociaal Fonds

JUMP-LAB

In dit project onderzoeken we welke factoren ervoor kunnen zorgen dat laaggeschoolde en ongeschoolde jongeren uit een arbeidsmarkt van lage lonen kunnen springen.

Open hiring

Open Hiring® houdt in dat je gewoon aan de slag gaat als je wilt werken. Zonder sollicitatiegesprek, CV of bemoeienis van de overheid.

Re-integratie na burn-out

De maatschappelijke uitdaging die we met dit project willen aanpakken is de re-integratie van werkenden na een burn-out. Het onderzoek focust zich op de hefbomen en succesfactoren voor een geslaagde werkhervatting.

Welt: Wendbare loopbanen voor elk talent

Welt zet in op een toekomstgericht HR-beleid. Via analyse, expertise en ervaringsuitwisseling gaan we aan de slag om optimale duurzame loopbanen te creëren en te faciliteren binnen ondernemingen. Zo haal je het potentieel uit elk talent!

AMoS

Met het AMoS-project willen we NEET-jongeren in regio Gent bereiken en proberen te activeren via commerciële technieken van online marketing, zoals een mix van advertenties, stories en filmpjes, aangepast aan hun leefwereld.

Impact van opleidingen in bedrijven

Hoe en waarom slagen werknemers erin om geleerde sociale vaardigheden (soft skills) van een opleiding over te dragen naar de werkplek?