Icon info
NL
Search results
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/zoeken
Zoekresultaten

Zoekresultaten

Zoeken

About 1687 results

Lean Product Development

In het project onderzochten we op welke manier de Lean verbetermethode en bijhorende tools kunnen worden ingezet om het productontwikkelingsproces te vereenvoudigen, verbeteren, goedkoper en voorspelbaarder te maken, enz.

OpenCareLab

Wat als zorgen voor familie en vrienden straks credits oplevert i.p.v. enkel geld kost? Wat als straks onze arts ons opbelt omdat onze smartphone een mogelijk gezondheidsprobleem registreert? Wat als nieuwe woon-, werk- en samenlevingsvormen tot minder zorgbehoeften leiden? Wat als nieuwe, niet-medische zorgberoepen zoals familiale zorgconsulenten op het terrein verschijnen? Wat als ieder zelf zorg kan bieden en genieten binnen een lokale zorgkring dankzij samen gecreëerde zorgoplossingen op maat?
Het crossoverproject OpenCareLab ging hier dieper op in en bedacht oplossingen voor de toekomst.

LINK

Het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming, Dienst Beroeps Opleiding (DBO) en Flanders Inshape sloegen de handen in elkaar om de vaak tijdelijke samenwerkingstrajecten tussen onderwijs en bedrijfsleven om te vormen tot meer standvastige partnerschappen. Partnerschappen met een duurzamer karakter die een win-win situatie nastreven. Via Service Design sessies kwam een systematische aanpak tot stand, die meer consistent in de regionale context kan worden ingezet. De Service Design aanpak draagt ertoe bij dat bedrijven beter kunnen inspelen op het studieaanbod van scholen en dat scholen beter inzicht verwerven in wat bedrijven willen en kunnen aanbieden en hoe ze met hun diensten omgaan.

Mercator

In het Mercator-project wilden Flanders Inshape en Voka – Kamer van Koophandel de invloed van designgedreven innovatie op het succes van de toonaangevende bedrijven definiëren en begrijpen om ook andere bedrijven te informeren en sensibiliseren.

CreaLINK

Creatieve starters zijn vooral gedreven door hun passie en in iets mindere mate door ondernemerszin. We wilden daarom extra inzetten op het aanscherpen van ondernemerscompetenties. Daarnaast blijkt dat er een hogere slaagkans is om vanuit een netwerk aan de slag te gaan dan te werken op individuele basis.

DYNAcity

Binnen het project DYNAcity onderzochten we welk informatie- en mobiliteitsaanbod een stad moet aanbieden zodat reizigers zich efficiënter willen en kunnen verplaatsen.

Adoptie van cocreatieprocessen

Het onderzoeksproject Adoptie van Cocreatieprocessen was erop gericht om ervoor te zorgen dat bedrijven cocreatieprocessen inzetten om te innoveren. Hierbij werd vooral aandacht besteed aan de randvoorwaarden die nodig zijn in de context van bedrijven die opereren in een multistakeholdercontext, voor kmo’s en voor bedrijven die werken in een B2B-context.

Cadans

Het project had tot doel om statistische vormmodellen te implementeren in een CAD-omgeving zodanig dat heel wat ondernemingen en dienstverleners betere lichaamsnabije producten (brillen, handschoenen, helmen, schoenen, gehoorsystemen, hoofdtelefoons,…) kunnen ontwikkelen op basis van grote databases met specifieke en bruikbare informatie.

InnoQuality

Het Europees Cornet project InnoQuality was een samenwerking tussen 3 toonaangevende Duitse onderzoeksinstellingen en Centexbel. Het doel van InnoQuality was om interieurtextielbedrijven te ondersteunen aan de hand van een Inno-Guide om de innovatiestroom bij interieurtextielbedrijven te optimaliseren.

Ontwerpen voor kleine series

In dit project ontwikkelden de projectpartners Industrial Design Center, Sirris en Flanders Inshape een ontwerpmethode – met ondersteunende tools – voor kleine series. Deze methode kan worden gebruikt door zowel ondernemingen als studenten. Een ruim gamma aan productietechnieken en materialen komt aan bod. Additive manufacturing en digitale productietechnieken worden, naast de klassieke productiemethoden, meer en meer ingezet voor de productie van kleine series.