Icon info
NL
Search results
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/zoeken
Zoekresultaten

Zoekresultaten

Zoeken

About 1707 results

De impact van Covid-19 op het menselijk kapitaal in organisaties

De coronacrisis heeft organisaties verplicht om op zoek te gaan naar andere manieren van werken, en werknemers hebben de voorbije maanden een groot aanpassingsvermogen getoond. Welke lessen trekken we hieruit voor de toekomst van werk? En wat betekent dit voor duurzame loopbanen? Sinds april 2020 bevragen we hierover regelmatig werkgevers en recent ook werknemers.

Participatiebarometer

De coronawerkplek vergroot niet alleen de fysieke maar ook de sociale afstand. Vond je vóór corona nog vlot de weg in je bedrijf om ideeën te spuien of feedback te geven, dan voel je je vandaag misschien meer geremd. Door het vele thuiswerken ontstaat het risico dat je minder spontaan van je laat horen. De informele koffiemomenten vallen weg, waardoor het moeilijker wordt om beslissingen van je leidinggevende of je collega’s open te bespreken. Je zwijgt daarom liever, ook al ben je niet akkoord.

Baanbrekende Werkgever

De Lijn, Antwerp Management School en Jobat lanceren samen het charter Baanbrekende Werkgever. Dit charter geeft organisaties een kader en extra stimulans om het hybride werken en de nieuwe mobiliteit te verankeren in een beleid waarbij de medewerker centraal staat.

Duurzame loopbaantrajecten

Het doel van dit project is om duurzame loopbaantrajecten te ontrafelen. Hoe ontwikkelen deze loopbanen zich? Welke verschillende carrièrepaden kunnen we daarin ontwaren?

Road to Growth

Begeleidingstraject voor elke ambitieuze ondernemer die zijn bedrijf wil versterken.

Technologiespelers maken Spitsmijden Antwerpen slimmer met automatische detectie beste individueel mobiliteitsadvies

The Antwerp Management School (AMS) Expertise Center Smart Mobility, Antwerp technology company Sentiance and ‘Peak Hour Avoidance’ mobility app developer Olympus Mobility work together to give individual mobility advice to the participants in www.spitsmijden-antwerpen.be.

3 basisregels om een goede ondernemersstrategie te ontwikkelen

Wanneer ondernemers hun idee in een businessplan willen omzetten, komen ze voor veel strategische dilemma’s en uitdagingen te staan. Moeten ondernemers bijvoorbeeld meteen tot actie overgaan of zouden ze beter eerst neerzitten en bewust hun eerste strategische stappen bepalen?

The Art of Corporate Venturing

Onderzoeksproject over de waarde van samenwerkingen tussen corporates en start-ups.

Antwerp Management School zet duurzame transformatie hoog op de maatschappelijke en bedrijfsagenda met oprichting Leerstoel

Na meer dan 30 jaar duurzame ontwikkeling worstelt de wereld nog steeds met vele sociale en ecologische uitdagingen. Ondanks de inspanningen van overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld in de afgelopen decennia, moeten we ons afvragen waarom zoveel van deze uitdagingen in plaats van kleiner almaar groter worden.