Oplossingen op maat

Ons verhaal

Antwerp Management School (AMS) ontwikkelt diensten speciaal op maat van bedrijven en organisaties. Het doel is duidelijk: groeiambities ondersteunen, bedrijfsinzichten bevorderen en prestaties stimuleren. We richten ons daarbij op de organisatie als geheel, op specifieke teams en op de individuele teamleden. Op al die niveaus creëren we een positieve impact op management en leiderschap.

Een select team van kennisexperts en professoren waakt erover dat de ambitieuze doelstellingen ook worden gehaald. Het team wordt steevast versterkt door ervaren relationship managers, service-gerichte projectleiders en learning coaches.

We willen vooral een samenwerking op lange termijn opbouwen met onze zakelijke klanten en hun organisatie, ongeacht of het gaat om een traditioneel expert-gedreven programma, een strategische workshop of een langdurig transformatietraject. Al onze interventies draaien om het ontwikkelen en aanleren van management skills.

Tijdens een intensieve dialoog tussen het AMS-team en de klant brengen we de factoren naar boven die uiteindelijk zullen bijdragen tot het succes van dat leer- en ontwikkelingsproces. We bespreken de specifieke deliverables, de balans tussen interne experten (klant) en externe input (AMS), het format van het traject, de duur en de intensiteit, de mix tussen online leren en campusonderwijs, de individuele leerbegeleiding, opties voor activiteiten op locatie…

Een sterke troef van AMS is dat we perfect kunnen inspelen op specifieke bedrijfsnoden en verwachtingen, zowel op het niveau van de organisatie als op het niveau van de individuele werknemers.

Get in touch!

 

workshop

  


screenshot-2016-09-21-14-24-51

Onze toegevoegde waarde

In tijden van onzekerheid, complexiteit en voortdurende verandering, staat Antwerp Management School je bij met advies en met opleidingen op maat.

 • We helpen je bedrijfscontext te structureren en strategische keuzes voorop te stellen.
 • We stimuleren de ambitie om te excelleren in je business en om duurzame groei te blijven beogen.
 • We diepen conceptuele inzichten uit om zo het strategieproces te bevorderen (formuleren, plannen en uitvoeren).
 • We verhelderen je kijk op bedrijfsvoering en belichten acties, initiatieven, experimenten, gedragsverandering, stijlen van leiderschap.
 • We wakkeren een leer- en ontwikkelingscultuur aan die enerzijds de bedrijfskennis verankert, en anderzijds het bedrijfs-DNA voedt.
 • We voeden het talent binnen je organisatie door optimaal in te spelen op de huidige marktomstandigheden, en tegelijk nieuwe opportuniteiten aan te boren.

AMS bouwt graag sterke partnerschappen. Zo kunnen we binnen je bedrijf iedereen bij het leer- en ontwikkelingsproject betrekken die met management is begaan: de CEO en het managementteam, de bedrijfsmanagers en -leiders, het HR-team, de medewerkers… Iedereen heeft een specifieke rol binnen de organisatie. Door de verschillende stakeholders bij de strategische dialoog te betrekken, en door in te spelen op wat bindt, slaat AMS een brug tussen de diverse actoren.

 

Dankzij onze expertise kunnen we tal van trajecten aanbieden:


✓ Strategieworkshops

Voor KMO’s, voor managementteams, voor Strategic Business Units (SBU), voor geografische entiteiten, …

Kortetermijninterventies (1-2 dagen)

 • De formulering van de strategie, de strategische keuzes, het ontwikkelen van een strategy map
 • Missie, visie, waarden

We bieden niet alleen inhoudelijk ondersteuning, we faciliteren ook de workshops.

✓ Expertise-gedreven management-programma’s

Korte of middellange termijn; vooral domein- of expertise-gerelateerd; trainingsprogramma’s op basis van vaardigheden; van 2-3 dagen tot meerdere modules.

Doelpubliek: van junior experts en/of project professionals tot middenmanagement.

 • Conceptueel uitdiepen en verruimen: modellen, recente theoretische ontwikkelingen, frameworks.
 • Expertise van de deelnemers aan het programma naar voren brengen.
 • Conceptueel denken en praktijk combineren en concretiseren.

✓ Ontwikkelings-programma’s voor volgende generatie leiders/managers

Specifieke trajecten voor senior level professionals die verantwoordelijk zijn voor de strategische bedrijfsuitvoering, en voor het ondersteunend personeel (shared services) dat samenwerkt met de business units.

Trajecten van hoog niveau die de duurzaamheid van het bedrijfsmodel verkennen. Hoe moeten we de toekomst zien?  Individuele ambities matchen met de leiderschapseisen op organisatieniveau.

✓ Persoonlijke leiderschapsparcours

Individuele prestatie en teamprestatie verhogen. Een goed gebalanceerde mix van functioneel bedrijfsinzicht en operationele/bestuurlijke vaardigheden. Toegespitst op het zingevingsproces in het team/de organisatie, en de rol van de individuele leider daarin.

✓ Ontwikkeling en transformatie van de organisatie

Bedrijven investeren stilaan meer in langere-termijnontwikkeling en leren op organisatieniveau, dan in individueel leren op de korte termijn.

 •  Strategieën leren definiëren om de globale maatschappelijke, economische, politieke en organisatorische verschuivingen aan te pakken.
 • De stijgende impact begrijpen van de macroverschuivingen op het marktsysteem, de bedrijfsmiddelen en de organisaties.
 • Toekomstige markten, producten, diensten, activiteiten, in kaart brengen. De manier van werken transformeren. Bestaande inkomstenmodellen in vraag stellen. Nieuwe business ontwikkelen en waarde vatten.
 • Gezien de enorme technologische revolutie is elke organisatie, ongeacht de grootte, het bereik, de regio, het product of de dienst, verplicht te zoeken naar een aangepast en zich aanpassend bedrijfsmodel.
 • De zoektocht naar Leadership Agility.

Organisatorische transformatietrajecten halen op een unieke manier voordeel uit het ontwikkelingsproces van AMS. Dankzij zo’n intensief ontwikkelingstraject kunnen early adopters en change agents impactvolle en duurzame transformatie op gang brengen in hun eigen bedrijfsomgeving, fabrieken…

Even krachtig, maar minder zichtbaar, is het proces waarbij het collectieve geheugen van de firma wordt gekneed, het bedrijfs-DNA. In bedrijven met meerdere afdelingen, vestigingen, regio’s, locaties, is dat een belangrijk element. Daarbij zoeken we vooral naar wat die heterogene groep verbindt.

✓ Inspirerende keynotes

Antwerp Management School staat aan de top wat betreft kenniscreatie. Onze docenten zijn academisch bijzonder onderlegd, maar ze slagen er evengoed in hun boodschap over te brengen op een breed zakelijk doelpubliek. Ze publiceren, adviseren, beïnvloeden het publieke debat. En het zijn ook getalenteerde keynote speakers.

 


PP_Faculty_MIE

Unique Selling Points

 • Antwerp Management School bouwt door op de context van de klant. Onze Management Development & Learning Programma’s zijn specifiek op het bedrijfsleven gericht. Dat brengt met zich mee dat de kennistransfer altijd relevant is, en naadloos is opgenomen in onze bedrijfsoplossingen op maat.
 • Wij ontwikkelen lange-termijnrelaties gebaseerd op een open, constructieve samenwerking. We willen leren en helpen leren, en samen met onze klanten evolueren. Antwerp Management School deelt kennis en bouwt zo vertrouwen op. Wij doen meer dan lesgeven of programma’s opleggen: onze programma’s en trajecten vormen een dynamisch parcours met een balans tussen geven en nemen, om zo het beste uit ons klanten te halen. We weten waar we naartoe willen, maar de manier waarop ligt niet vast.
 • Onze sterkste USP zijn onze deskundige professoren. We hebben ze zorgvuldig gekozen voor hun expertise binnen hun domein, voor hun academische curriculum, hun conceptuele inzichten en hun passie om met professionals, ondernemers, en change agents samen te werken. De docenten die deel uitmaken van het team dat bij je langskomt, faciliteren, consulteren en fungeren als klankbord, en hebben maar één doel voor ogen: de ideeën en de expertise van de klant naar een nog hoger niveau brengen.
 • De leden van het AMS team spannen zich tot het uiterste voor de stakeholders in. Ze bouwen vertrouwen op en proberen van het partnerschap een leerervaring op zich te maken.

Wij willen onze zakelijke klanten doorheen de volledige ontwikkelingscyclus als vertrouwd adviseur bijstaan.

Blog

Ontdek meer blogposts

Het wetenschappelijk project ID@Work van Antwerp Managemant School heeft een test ontwikkeldwaarmee werkgevers gratis kunnen nagaan in hoeverre hun bedrijf klaar is om mensen met een verstandelijke handicap aan te trekken. Je vindt hem op de site inclusieophetwerk.be. Project Manager Anouk Van…

Al jarenlang is België recordhouder wat het aantal files betreft. Een record dat we maar blijven…

AMS Academisch Directeur Steven Van Garsse schreef in De Standaard een opiniestuk rond de…

De voorsprong van een ‘boutique business school’ …

Wat is spiritueel leiderschap?

February 14, 2017

Door schaarsere budgetten en wijzigingen in zorgvraag ondergaat de zorg- en welzijnssector…

Hoe kan ik je helpen?

Anja Tys, Corporate Marketing Communication Manager