Icon info
EN
Banner Digitale Transformatie
https://www.antwerpmanagementschool.be/en
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/en/research
Research
https://www.antwerpmanagementschool.be/en/research/leading-organizational-transformation
Leading Organizational Transformation
https://www.antwerpmanagementschool.be/en/research/leading-organizational-transformation/digital-innovation
Digital innovation
https://www.antwerpmanagementschool.be/en/research/leading-organizational-transformation/digital-innovation/research
Research projects
https://www.antwerpmanagementschool.be/en/research/leading-organizational-transformation/digital-innovation/research/industry-4-0
Industry 4.0

Digital innovation

Industry 4.0

Hoe moeten bedrijven zich aanpassen aan een veranderende context, voornamelijk in de productiesector?

Type project Research project
Project partners KPMG
Duration May 01, 2015 - April 30, 2018

KPMG in Belgium officially signed a knowledge partnership with Antwerp Management School on July 1, 2015. This knowledge partnership contributes to the ongoing relationship between the two organizations. This particular partnership, which will run for 3 years, will develop a profound research around what makes a company future-proof and how companies can adapt to industry 4.0, specifically in the manufacturing industry.

Helping companies deal with these changes in a smart or smarter way is the ultimate goal of AMS Expertise Center Business Design & Innovation (former Competence Center Next Generation Industry). KPMG and Antwerp management School will help companies and organizations by transforming their businesses, advising them on just how they can become future-proof. The research project ‘Industry 4.0.’ will aid in achieving this goal, offering tools to transform and formulating advice on how to deal with volatile future perspectives. As part of discovering what makes a company future-proof, this project will focus on innovation and value creation, looking at how companies can not only survive but thrive in a changing environment.

Companies in all sectors will need to adapt their current business models and strategy to cope with changing market dynamics. To be able to deploy the scarce resources in a business environment that becomes ever more competitive, changes will have to be made with regard to technology, people, and organizations.

Factory

Bedrijven helpen om slim of slimmer om te gaan met deze veranderingen is het uiteindelijke doel van het Expertise Centrum Business Design & Innovatie (voormalig Competence Center Next Generation Industry). KPMG en Antwerp Management School zullen bedrijven en organisaties helpen met het aanpassen van hun ondernemingen door hen te adviseren over hoe ze future-proof kunnen worden. Het onderzoeksproject ‘Industry 4.0.’ wil bedrijven de nodige tools en hulpmiddelen aanreiken om te transformeren en wil de nodige adviezen formuleren om beter om te gaan met deze volatiele toekomstperspectieven. Met een focus op innovatie en waardecreatie kan het project ervoor zorgen dat bedrijven niet enkel overleven maar zelfs gedijen.

Bedrijven in alle sectoren zullen hun huidige bedrijfsmodellen en strategieën moeten aanpassen om om te gaan met veranderende marktdynamiek. Om in staat te zijn om de schaarse middelen in een zakelijke omgeving, die steeds competitiever wordt, te implementeren, zullen er veranderingen moeten worden doorgevoerd met betrekking tot technologie, mensen en organisaties.

Changes in the market occur faster than ever and organizations are facing difficulties of all sorts. More ‘agile’ decision making processes and working environments are therefore becoming more important.

— Patrick Simons, Senior Partner KPMG in België

The classical business models always appeared to be the ‘best practices’, they got the job done and even lead to real success. But to make it in the long run in this changing world, managers will need to go beyond these traditional methods.

— Xavier Gabriëls, Advisory Partner KPMG in België

We share the same goals with KPMG: providing manufacturing companies and their managers with practical insights and inspiration so that they have the necessary tools to future-proof their organization.

— Prof. Dr. Paul Matthyssens, Decaan Antwerp Management School

Resultaat

Voor het deelnemen aan de studie ontvingen bedrijven het volgende:

  • Beoordeling van de huidige positie van het bedrijf in het aannemen van toekomstige uitdagingen.
  • Een rapport met de enquêteresultaten, om te zien hoe het bedrijf met anderen kan worden vergeleken.
  • De mogelijkheid om een Triple A Label toegekend te krijgen door KMPG
  • Bedrijven die het Triple A label ontvingen warden uitgenodigd voor de business club van KPMG.
  • Uitnodiging voor het Smart Always Wins Event
  • Inzichten in verbeteringsgebieden en hoe ze de nodige aanpassingen kunnen uitvoeren om een slimmer bedrijf te worden.

Industry 4.0: when machines communicate with one another

Smart machines, smart materials and smart data: the fourth industrial revolution, also known as ‘Industry 4.0, mixes up business models at record speed. Companies that don’t adapt, won’t survive.

Read the article (in Dutch)