Icon info
NL
Neuro Training Lab web
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/hoogperformante-organizaties
Hoogperformante organizaties
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/hoogperformante-organizaties/neurotraininglab
Leiderschapscompetenties via neurotraining

Leading with the brain in mind

Leiderschapscompetenties via neurotraining

Contactpersoon Steven Poelmans, PhD

Maak jouw werknemers performanter, stressbestendiger en future-proof

Flexibiliteit, productiviteit, een perfecte werk-privé balans,… Organisaties staan vandaag onder druk om steeds beter te presteren en tegelijk te zorgen dat hun mensen goed in hun vel zitten. Het stijgende aantal burn-outs laat zien dat dit niet evident is. Terwijl productiviteit en welzijn op het werk elkaar helemaal niet moeten uitsluiten, integendeel: ze kunnen elkaar versterken. En dat allemaal dankzij neurotraining.

Uitgangspunt van neurotraining is de kneedbaarheid van het brein: we kunnen onze hersenen trainen en onze manier van denken veranderen. Dankzij neurotraining leren we betere, empathische beslissingen nemen, ook en vooral in tijden van stress.

Neurotraining is een methodiek voor de ontwikkeling van leiderschapscompetenties, die het mogelijk maakt om leiderschapsgedrag te observeren en de bijbehorende neuro-cognitieve activiteit te meten. Het doel is om de EQ, prestaties en gezondheid bij professionals te verhogen door het geven van voorwaardelijke, taakgerichte neurofeedback. Deelnemers gaan de confrontatie aan met emotioneel uitdagende bedrijfssituaties, met elkaar en met een speciaal getrainde acteur. Onze feedback stelt hen in staat om hun reacties, argumenten, gedrag en hun biometrische / EEG-activiteit met onderliggende leiderschapscompetenties te testen, te observeren en te verbeteren.

Hoe het werkt

In het NeuroTrainingLab™ krijgen deelnemers te maken met een uit het leven gegrepen case, zoals teamleden die conflicten veroorzaken. Professionele acteurs zetten de case op een realistische manier neer. De begeleiders kijken hoe de deelnemers onder druk interageren met de acteurs. Hun reacties worden zichtbaar gemaakt via biometrische gegevens. Hiervoor krijgen de deelnemers een headset op die elektro-encefalografische activiteit (EEG) meet en wordt de galvanische reactie van de huid gemonitord, een prima registrator van stress.

De combinatie van de biometrische gegevens en de feedback van de begeleiders geeft de deelnemers niet alleen inzicht in het wat, hoe en waarom van hun reacties. Ze worden vooral ook getraind om die inzichten te gebruiken en hun emotionele intelligentie te versterken. "Want het is verkeerd om te denken dat managers in crisissituaties hun emoties moeten uitsluiten", geeft Steven Poelmans, professor of neuroscience & strategic leadership, mee: “We leerden dat wie zijn emoties uitschakelt, ook zijn positieve emoties onderdrukt en helemaal anders reageert. Die gevoelens blijken juist van groot belang om een inspirerende leider te zijn”.

Neurotraining1

Onderzoek naar aanpassingsvermogen van werknemers met partner Acerta

AcertaNeuroTraininglab

De kracht van mensen, daar gelooft hr-dienstengroep Acerta in. Acerta zet dan ook volop in op de optimalisatie van het menselijk kapitaal van ondernemingen. In een snel veranderende wereld is dat geen evidentie: werknemers moeten zich steeds flexibeler opstellen en goed kunnen omgaan met deze veranderingen. Een eigenschap die hierdoor enorm aan belang wint, is het aanpassingsvermogen van medewerkers. Maar hoe ga je hiermee om als hr-manager? Hoe meet je dit aanpassingsvermogen? Zijn er factoren die het stimuleren of afremmen? Kan je het ontwikkelen of moet je op zoek naar specifieke profielen?

Om een antwoord te vinden op deze en andere vragen, besloot Acerta om haar krachten te bundelen met het NeuroTrainingLab™ van Antwerp Management School. Door het meten van biomedische indicatoren van activiteit in het menselijke brein, zal een team het aanpassingsvermogen van werknemers wetenschappelijk onderzoeken. Op basis van de resultaten zal Acerta tools aanreiken waarmee organisaties dit aanpassingsvermogen als hr-factor kunnen meten en versterken.

What's in it for you?

  1. Je leert 'al doende', op een dynamische en boeiende manier.

  2. Persoonlijke leiderschapssimulator met typische uitdagingen en met echte mensen.
  3. Versneld leren van soft skills door task-based contingente feedback.
  4. Ontwikkeling van meta-cognitie of de "interne waarnemer" die cruciaal is voor het leren en de aanpassing.
  5. Ontwikkeling van emotionele intelligentie in termen van het herkennen en managen van emoties bij zichzelf en anderen.
NTL España3 retocada

Kies jouw neurotraining track

BSL2

Masterclass Bedrijfsstrategie & Leiderschap

Deze masterclass bestaat uit 3 modules: strategie, digitale transformatie en strategisch leiderschap & hoogperformante teams. Je kan ervoor kiezen om ook een persoonlijk ontwikkeltraject in het NeuroTrainingLab te doorlopen. Daardoor kom je er niet alleen zelf sterker uit als manager, maar krijgt ook je hele managementteam en/of organisatie een boost.

Lees meer

Image from rawpixel id 9639 jpeg

Persoonlijke leiderschapstrajecten voor bedrijven

AMS begeleidt al jarenlang met succes organisaties (vaak in transformatie) uit heel uiteenlopende sectoren. We hebben dan ook bewezen dat we toegevoegde waarde kunnen creëren in, en sterk verbonden zijn met een breed gamma aan sectoren.

Tijdens onze persoonlijke leiderschapstrajecten ontwerpen en implementeren we mee ontwikkeltrajecten voor leiders, sleutelmedewerkers en veranderingsmanagers, zodat ze klaar zijn voor cultuurveranderingen of specifieke gedragsuitdagingen binnen de organisatie.

Lees meer

Neurotraining1

Neuroscience toegepast op leiderschap en coaching

Begrijpen hoe de geest en de hersenen werken is fundamenteel voor elke professional die zich richt op het verbeteren van de prestaties van de organisatie en de gezondheid. Het is in deze context dat het NeuroScience of Leadership (NELA) programma kan worden ingesteld.

Lees meer

Neurotraining voor beter leiderschap

Neurotraining lab AMS

AMS is watching you: neurotraining voor beter leiderschap

Eind 2019 installeerde Prof. Dr. Steven Poelmans het eerste Belgische NeuroTrainingLab™ in de Antwerps Management School. In zijn labo leert hij bedrijfsleiders hoe ze betere, empathische beslissingen kunnen nemen, vooral in tijden van stress. "Het is gemakkelijk om een leider te zijn in tijden van vrede, maar het is moeilijk om een leider te zijn in tijden van oorlog". Volgens Steven leveren managementscholen geen goed werk bij de voorbereiding van hun studenten op de oorlog.

Lees de blog

Neurotraininglab Steven blog

Leiderschapscompetenties ontwikkelen via neurotraining

Wat gebeurt er in het brein van succesvolle leiders en in dat van leiders die minder succesvol zijn? Steven Poelmans, professor neuroscience & strategic leadership, meet hun hersenactiviteit en combineert dat met feedback van observatoren in levensechte en emotioneel uitdagende bedrijfssituaties. Daaruit blijkt dat succesvolle leiders zeer snel kunnen switchen tussen ronduit tegengestelde leiderschapsstijlen.

Lees de blog

Neuro Training Lab web
Function Professor leiderschap & toegepaste organisationele neurowetenschappen
Steven poelmans image
Sluiten