Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-finance
Finance
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-finance/programma
Programma

Finance

Deze masteropleiding bereidt jonge afgestudeerden met een achtergrond in financiën of economie voor op een toekomst in de financiële sector.

Taal

Engels

Eerste startdatum

09.09.2024

Duur

1 jaar
Prijs
€18.500

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Finance

Taal

Engels

Eerste startdatum

09.09.2024

Duur

1 jaar
Prijs
€18.500

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Finance
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-finance
Finance
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-finance/programma
Programma

Programma

1. Core Curriculum


Advanced Corporate Finance

In deze cursus worden vraagstukken op het gebied van bedrijfsfinanciering en corporate governance behandeld die van bijzonder belang zijn voor externe fondsenverstrekkers. Beslissingen op het gebied van bedrijfsfinanciering worden bestudeerd met de nadruk op externe financieringsbronnen: implicaties voor aandeelhouders, obligatiehouders, banken. Zowel financiering via de financiële markten als particuliere financiering komen aan bod.

Real Estate Finance

In het eerste deel van de cursus bespreken we de belangrijkste feiten over de vastgoedmarkt en hun implicaties voor vastgoedprofessionals en -beleid. In het tweede deel bestuderen we de waardering van vastgoed. We introduceren verkoop vergelijkingsmethoden, inkomstenmultiplicatoren en verdisconteerde kasstromen. Tot slot bespreken we actuele onderwerpen op het brede gebied van vastgoedeconomie en -financiering.

Empirical Research in Finance

In deze cursus introduceren we enkele populaire empirische onderzoeksmethoden en hoe ze kunnen worden gebruikt om zowel academische als praktische vragen op te lossen. De cursus is verdeeld in twee grote delen. In het eerste deel wordt de theorie geïntroduceerd en wordt geleerd hoe software kan worden gebruikt om deze theoretische concepten toe te passen. Het tweede deel laat de studenten kennismaken met de academische en praktijkgerichte literatuur, waarin deze technieken worden gebruikt om uiteenlopende financiële vraagstukken op te lossen.

Global Financial Markets

Deze cursus is bedoeld als een brede introductie in wereldwijde financiële markten. We bespreken de instrumenten die op de geld- en kapitaalmarkten geruild worden, de instellingen die de markten ondersteunen en omkaderen, de handelsmechanismen en de structuur van toezichthouders. Deze cursus biedt een overzicht van de belangrijkste wereldwijde financiële managementonderwerpen en biedt een uitgebreid inzicht in de belangrijkste financiële producten die internationaal worden verhandeld en hoe financiële marktinfrastructuren werken. Daarnaast duiken we in de belangrijkste Europese regelgeving voor de financiële markten rond de prijsbepaling van activa voor zowel aandelen als obligaties, en kijken we naar de vermogensbeheerindustrie. Tot slot nemen we een diepe duik in cryptoactiva.

Investment Analysis

In deze cursus bekijken we de belangrijkste beleggingsideeën op een analytische manier. Meer specifiek bespreken we de technieken voor optimale portefeuilleselectie, de belangrijkste empirische resultaten in activaprijzen, waardering van obligaties en aandelen en prestatie-evaluatie. We zullen niet alleen theoretische onderbouwing van beleggingsanalyse bespreken, maar gebruiken ook praktijkgegevens om een aantal populaire technieken. Als belangrijkste analyse-instrument gebruiken we de R-programmeeromgeving, die veel in de praktijk gebruikt wordt.

Financial Risk Management

Deze cursus begint met prijszetting en hedging aan de hand van forwards en futures. Het volgende onderwerp is de prijszetting van opties, zowel in discrete als in continue tijd. Er wordt speciale aandacht besteed aan risiconeutrale waardering, de behandeling van dividenden en de Grieken. Numerieke technieken zoals binomiale boom en Monte Carlo simulatie zullen worden verkend en toegepast. Exotische opties worden behandeld samen met financiële engineering met behulp van numerieke procedures.

Emerging Trends in Global Finance

Hoewel de cursus 'Emerging Trends in Global Finance' heet, herhaalt de geschiedenis zich vaak. De details zijn verschillend, maar gemeenschappelijke thema's worden herhaald. We zullen gebruik maken van een combinatie van colleges, gastsprekers, video documentaires, casestudies, groepsdiscussies, klassikale discussies, alumni carrière evenementen en groepspresentaties om een verscheidenheid aan hedendaagse financiële en economische vraagstukken te verkrijgen.

Raising Capital and Investing in Global Financial Markets

Deze cursus leid je op tot een innovatieleider of innovatieconsultant in een bedrijf. Het richt zich op de specifieke context van bedrijven en hun uitdagingen om te innoveren.

Applications in Finance

Deze cursus is gericht op het verwerven van vaardigheden in Excel en VBA om de financiële modellen te implementeren die bestudeerd zullen worden. Voor deze cursus werken de deelnemers samen met een bedrijf of een NGO om een echt financieel probleem op te lossen met de nieuwe Excel-vaardigheden die ze tijdens de cursus hebben opgedaan.

Master Project

Voor je masterproject wordt je gevraagd om een onderzoeksgeoriënteerd paper te schrijven in een financieel domein naar keuze, meestal in groepjes van 3 studenten. Deze masterproef toont je kritisch denkvermogen en analytische vaardigheden om een praktisch relevante maar academisch uitdagende onderzoeksvraag op te lossen.

Electives

Naast je reguliere curriculum heb je ook de mogelijkheid om je studie uit te breiden met keuzevakken. Je kunt ervoor kiezen om je te verdiepen in beleggingsanalyse, risicomanagement of Corporate Finance. Op deze manier kun je je programma afstemmen op je eigen expertise en toekomstige carrièrepad.

Om je een idee te geven, de Finance keuzevakken zijn:

→ Advanced Investment Analysis
→ Financial Risk Management - Derivatives Pricing
→ Advanced Corporate Finance


Contemporary Issues in Global Finance (incl. International Experience Study Trip)

Hoewel de titel van deze cursus 'Contemporary Issues in Global Finance' luidt, herhaalt de geschiedenis zich vaak. De details kunnen verschillend zijn, maar gemeenschappelijke thema's worden herhaald. We maken gebruik van een combinatie van lezingen, gastsprekers, videodocumentaires, case studies, groepsdiscussies, klasdiscussies, alumni-carrière events en groepspresentaties om een verscheidenheid aan hedendaagse financiële en economische kwesties door te nemen.

Raising Capital and Investing in Global Financial Markets

Deze cursus wordt gepresenteerd als een workshop en maakt gebruik van een case study-benadering om het zeer brede onderwerp te kunnen behandelen omtrent het aantrekken van kapitaal en investeren in de mondiale markten. De aanpak is eerder een actieve dan een passieve beleggingsaanpak, met de nadruk op beleggen in beursgenoteerde bedrijven wereldwijd en de kosten van eigen vermogen. We kijken naar de waardebepalende factoren van bekende bedrijven als Amazon, Apple en Google om te onderzoeken hoe de markt de prijzen en vereiste rendementen bepaalt. Factoren die de prijs van beursintroducties (IPO) beïnvloeden en de impact van liquiditeit, speculanten en geïndexeerde fondsen op de marktprijzen komen aan bod.

Computer Applications in Finance

Deze cursus is gericht op het verwerven van vaardigheid in Excel en VBA om de financiële modellen te implementeren die het hele jaar door bestudeerd zullen worden. Voor deze cursus werken de deelnemers samen met een bedrijf of een NGO om een real-life financieel probleem op te lossen met de Excel-vaardigheden die ze tijdens de cursus verwerven.


Noot: Dit curriculum is onder voorbehoud van wijzigingen.

2. Online Pre-Master Course

Ons Master in Finance-programma bevat een verplichte online pre-mastercursus. Het doel is om je de kans te geven bepaalde kennis op te frissen en ervoor te zorgen dat de hele groep op hetzelfde niveau begint bij de start van de masteropleiding. De cursus biedt ook inzicht in jouw sterke en zwakke punten en stelt onze docenten in staat om persoonlijke ondersteuning en feedback te geven.

De cursus omvat 2 volledige lesweken en bestaat uit 90 sessies inclusief 77 video's en meer dan 100 oefeningen. Bepaalde modules kunnen alleen worden "ontgrendeld" door te slagen voor een test, op deze manier kan je gemakkelijk modules halen waarvan je de leerstof al beheerst en je meer richten op nieuw cursusmateriaal. Je kan de online pre-master cursus op eigen tempo volgen. De cursus wordt afgesloten met een persoonlijk en gesloten boek examen op onze campus.

Naast een integraal onderdeel van ons Master in Finance-programma, is onze online pre-mastercursus ook een uitstekende voorbereiding op CFA-niveau 1, aangezien 90% van de kwantitatieve vaardigheden die vereist wordt door het CFA-instituut aan bod komt. Dit is ook de reden waarom studenten die al geslaagd zijn voor CFA level 1 vrijgesteld zijn van het volgen van deze pre-master.

3. Global Leadership

Bij AMS kijken we verder dan de overdracht van puur technische kennis. Zoals expliciet gesteld in onze missie willen we ook jouw persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Met onze Global Leadership module dagen we je uit en coachen we je om beter bewust te zijn van wie je bent, hoe je samenwerkt met anderen en wat voor soort carrière je wilt nastreven. Hierbij bouwen we verder op drie missiepijlers van Antwerp Management School:

  • Self-Awareness: leidt tot samenwerking met anderen
  • Global Perspective: leidt tot vindingrijkheid om gepaste oplossingen te zoeken voor problemen en vraagstukken
  • Societal Consciousness: leidt tot duurzaamheid in essentiële economische processen, een fundamentele waarde voor het bedrijfsleven

Tijdens deze reis gebruiken we verschillende methoden en oefeningen: feedbacksessies met peers, mock interviews, individuele en groepscoachinggesprekken, reflectiemomenten, zelfanalyse. Dit alles zal je als persoon versterken en je helpen om met vertrouwen de volgende stap in je carrière te zetten.

Het ontwikkelen van Global Leadership vaardigheden is meer dan een ‘nice to have’. Het is een basisvereiste voor een succesvolle carrière en recruiters nemen dit bij sollicitaties mee in hun beoordeling. Werkgevers van vandaag zijn bij het selecteren van pas afgestudeerden op zoek naar profielen met een indrukwekkend aantal soft skills. Die soft skills zijn onder meer: zelfbewustzijn, het vermogen om samen te werken met anderen, leiderschapskwaliteiten, het vermogen om zich aan nieuwe situaties aan te passen, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, openheid en respect voor verschillende perspectieven, multicultureel bewustzijn en lange termijn- en systeemdenken. Deze module zal je ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden en bij het vinden van een match tussen je carrièreambities en waar werkgevers naar op zoek zijn.

4. CAF Project

Maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid zijn verankerd in ons programma. We willen de professionele carrières van onze studenten en de samenleving op een positieve duurzame manier veranderen. Elk jaar werken we samen met een non-profitorganisatie (NGO) of een branchepartner om de efficiëntie van hun financieel beheer te verbeteren door een op maat gemaakte Excel-gebaseerde oplossing te bieden die beknopt, gebruiksvriendelijk en flexibel is.

Het project bereidt je voor om een ​​jonge financiële professional te worden met zowel "harde" computervaardigheden als "zachte" communicatieve vaardigheden. In tegenstelling tot een universitaire opdracht waarbij studenten een stapsgewijze instructie krijgen over wat ze moeten doen, zal onze CAF-projectpartner alleen een algemene vraag stellen. Het is dan aan de onze studenten om een oplossing uit te werken en onze partner hiervan te overtuigen, net als in het echte bedrijfsleven. Als student heb je regelmatig contactmomenten met onze partner om ervoor te zorgen dat je op de goede weg bent. Op het einde van het project presenteer je je oplossingen aan onze partner (en externe juryleden).

5. Master Project

Als masterproject schrijf je een ​​onderzoeksgerichte paper in een financieel domein naar keuze, meestal in groepen van 3 studenten. Tijdens dit masterproject zal je kritisch denkvermogen en analytische vaardigheden aan de dag moeten leggen om een ​​praktisch relevante maar academisch uitdagende onderzoeksvraag op te lossen.

Bekijk de videopitches van onze pas afgestudeerden:

6. Dubbel Masterdiploma

Dankzij een internationale samenwerkingsovereenkomst tussen Antwerp Management School (AMS) en de Gabelli School of Business (GSB) van Fordham University in New York, krijgen studenten en (recente) alumni van AMS de kans om, naast hun behaalde Master in Finance, een tweede diploma te behalen in New York: de Master of Science in Global Finance (MSGF).

Nadat je met succes bent afgestudeerd aan AMS en nadat je bent toegelaten tot dit MSGF-samenwerkingsprogramma, ga je in juli 3 weken naar New York waar je deel uit maakt van een groep internationale topstudenten. Het programma is een combinatie van lezingen op de Gabelli School of Business-campus in Manhattan, bedrijfsbezoeken aan enkele van de beste financiële instellingen van New York en uitstappen om de kunst, cultuur en geschiedenis van New York City te leren kennen.

7. Leerdoelen

Na het deelnemen aan deze opleiding:

  • zal je een sterke achtergrond hebben in het nemen van analytische en praktische beslissingen;
  • zal je heel wat vaardigheden hebben opgebouwd, variërend van het nemen van zakelijke financiële beslissingen tot portfoliomanagement en afgeleide prijsstelling;
  • zal je een grondige kennis hebben van de theorie en concepten van alle belangrijke aspecten van het financiële management en hun strategische implementatie.

Start de applicatieprocedure

Omdat we maar een beperkt aantal studenten toelaten, raden we je sterk aan om je zo snel mogelijk aan te melden.

Evapeeters

Een vraag over dit programma?

Function Business Lead Full-Time Masters
Evapeeters
Sluiten

Een vraag over dit programma?

Heb je een vraag over dit programma? Plan een infogesprek via bovenstaande link of stel je vraag via onderstaande formulier.