Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-innovation-entrepreneurship
Innovation & Entrepreneurship
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-innovation-entrepreneurship/programma
Programma

Innovation & Entrepreneurship

Wil je graag een katalysator zijn voor positieve verandering? Wil je leren hoe je ideeën kunt ontwikkelen en tot leven kunt brengen die een betekenisvolle impact hebben op de samenleving door middel van ondernemerschap of bedrijfsinnovatie? Met de Master Innovation & Entrepreneurship krijg je een voorsprong in het vormgeven van het toekomstige zakelijke landschap en daag je de status-quo uit. The future starts today!

Taal

Engels

Eerste startdatum

09.09.2024

Duur

1 jaar
Prijs
€19.500

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Management - Innovation & Entrepreneurship

Taal

Engels

Eerste startdatum

09.09.2024

Duur

1 jaar
Prijs
€19.500

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Management - Innovation & Entrepreneurship

Programma

1. Curriculum

MIE schema

Persoonlijk ontwikkelingstraject: Global Leadership Skills

Module I: INSPIRE

Creative Thinking & Global challenges

In deze cursus leren de deelnemers hoe ze hun individuele en collectieve creativiteit kunnen stimuleren en waarom zoveel bedrijven creativiteit als een belangrijke strategische vaardigheid beschouwen. Ze leren meer over de wereldwijde uitdagingen en trends die hen kunnen inspireren en ondersteunen bij het ontdekken van opportuniteiten. Het doel hier is echt om hun geest te openen voor de grote problemen in de wereld.

Technologies of Tomorrow

Deel I: De technologieën van morgen waarmee we dagelijks worden geconfronteerd, klinken vaak als een buzzword bingo: blockchain, artificiële intelligentie, deep learning, Internet of Things, etc. Het doel van deze module is om een duidelijk begrip te geven van wat ze zijn en hoe ze een impact kunnen hebben op uw bedrijf.

Deel II: Dit deel van de module wordt opgebouwd rond technology sourcing en intellectual property management. Niet puur vanuit het oogpunt van bescherming, maar gecombineerd met open source discussion, samenwerkingsovereenkomsten en creativiteitstechnieken gebaseerd op patenten. We zullen ook kijken naar hoe de technologieën van morgen hun intrede doen in de intellectuele eigendomsbusiness (de opkomst van blockchain, NFT's, AI, ...).

Design thinking & Creative problem solving

Innovatie, of het nu als ondernemer of "intrapreneur" is, is een onzeker en vluchtig proces. Een opkomende techniek die structuur biedt in de chaos is Design Thinking. Design Thinking is een manier van denken, een proces, een toolkit waarmee innovators vooruit kunnen blijven gaan. Door een dieper begrip en een betere definitie van het probleem te vinden, kunnen betere oplossingen worden ontwikkeld. Door een breder, multi-stakeholder- en gebruikersperspectief in te nemen, wordt een nieuw licht geworpen op problemen en oplossingen. De inzichten van de cursus kunnen op twee momenten in het programma worden toegepast. Ten eerste zullen de design thinking-praktijken de deelnemers ondersteunen om hun passie voor wereldwijde uitdagingen te vertalen naar sterke probleemgebieden en kansen in de bootcamp voor het ontdekken van kansen. Ten tweede zullen deelnemers later in het programma de design thinking technieken gebruiken in de 3 weken durende corporate innovation sprint in samenwerking met de gerenommeerde Polidesign School (Milaan).

Module II: BUILD

Financial planning & raising capital

Deze cursus biedt studenten de minimaal vereiste expertise om een (corporate) start-up te plannen en te modelleren vanuit een financieel perspectief en om te begrijpen hoe fondsen te werven bij professionele investeerders. Studenten leren bedrijfswaarderingstechnieken, investeringscriteria, financiële modellering, en de belangrijkste concepten van corporate finance. Het hoofddoel is studenten te helpen een bedrijfsidee effectief te presenteren aan professionele investeerders en inzicht te krijgen in het proces van fondsenwerving.

Entrepreneurial Strategy & business modelling

De cursus is zo opgezet dat hij een diepgaand inzicht biedt in de belangrijkste strategische keuzes waarmee startende ondernemers en vernieuwers in het bedrijfsleven worden geconfronteerd. De cursus is gebaseerd op een snel opkomend corpus van onderzoek naar ondernemersstrategie in combinatie met ondernemerschapsonderzoek, uitgevoerd door AMS, dat verder gaat dan de "one size fits all"-benaderingen voor startende ondernemingen (bv. lean start-up) en zich in plaats daarvan richt op de belangrijkste keuzes waarmee oprichters te maken krijgen wanneer zij hun bedrijf starten en ontwikkelen.

Corporate Innovation & consultancy

Deze cursus is ontworpen om studenten te voorzien van zowel fundamentele als praktische kennis over corporate innovation & consultancy. Deze verworven kennis is op drie manieren belangrijk in een real-world bedrijfsomgeving. Ten eerste, voor (aspirant) ondernemers, omdat het ingaat op de uitdaging van en aangeeft hoe men ondernemend kan blijven wanneer bedrijven eenmaal volwassen zijn. Ten tweede krijgen degenen die carrière willen maken in gevestigde organisaties of ondernemingen belangrijke inzichten in waarom en hoe innovatie de bedrijfsprestaties kan verbeteren. Tenslotte krijgen deelnemers die in innovatieconsultancy willen stappen, een goed begrip van hoe ze corporate innovators kunnen ondersteunen en helpen.

Elective course (zie onder punt 4)


Module III: GROW

Digital Marketing & storytelling

Deze cursus erkent alle vormen van marketing - zij het offline (bv. billboard advertising, krantenadvertenties) of online (bv. keywords advertising, social commerce). Toch legt de cursus een sterke focus op digitale marketing omdat (i) marketingkanalen met elkaar verweven zijn in omnichannel strategieën, (ii) digitale marketing een sterk groeipotentieel biedt en (iii) traditionele kanalen versterkt worden door digitale technologie (bv. een gepersonaliseerde billboard advertentie). Daarnaast zal de cursus focussen op storytelling en leren de deelnemers een sterk verhaal te bouwen rondom een innovatief idee dat het verschil kan maken bij het lanceren van jouw idee.

Digital Sales

Deze cursus brengt (corporate) ondernemers de nieuwste en beste praktijk over hoe ze hun ideeën kunnen verkopen en het gedrag van klanten kunnen beïnvloeden. In deze cursus gaan we "binnen" de psychologie van het overtuigen om te begrijpen hoe en waarom het werkt. We focussen op de technieken die ondernemers gebruiken om overtuigende boodschappen te ontwerpen en onderzoeken waarom sommige boodschappen overtuigender zijn dan andere.

Global Scaling

De cursus richt zich op hoe je je idee kunt opschalen. Het geeft een dieper inzicht in de groeibelemmeringen waarmee ondernemers en corporates te maken krijgen wanneer ze hun ideeën opschalen. De cursus ondersteunt studenten bij het ontwerpen van succesvolle groeistrategieën om deze groei-uitdagingen te overwinnen. Tot slot omvat de cursus een internationale reis naar naar het inspirerende ondernemende New Yorkse ecosysteem voor innovatie en ondernemerschap, een van de meest ondernemende plekken ter wereld. Deelnemers krijgen de kans om hun persoonlijke netwerk uit te bouwen en te leren hoe ze een nieuw internationaal ecosysteem kunnen betreden.


Master Project

Je afstudeerproject van 8 maanden is ofwel een in-company project, ofwel een start-up project gebaseerd op ideeën die voortkomen uit de opportunity discovery bootcamp. Wat je ook kiest, je zet onmiddellijk de theorie om in praktijk: gedurende deze acht maanden onderzoek je het potentieel van business ideeën, je zet ze om in echte business cases, inclusief een marktonderzoek, een veelbelovend product-markt-fit bedrijfsmodel, een solide financieel plan en ambitieuze go-to-market strategie. De ideeën achter de scale-ups zoals Brauzz en Loop Earplugs zijn ontstaan in dit project.

2. Corporate Innovation Sprint (Milan)

In POLI.design (Consorzio del Politecnico di Milano), ’s werelds beste school op gebied van Design Thinking, leer je een week lang technieken die je onmiddellijk in de praktijk omzet. Gedurende 3 weken werk je aan een designgerelateerde opdracht voor een internationaal bedrijf, de zogenaamde “innovation sprint”.

Studenten hebben tijdens dit project al aan innovatie-uitdagingen gewerkt van Air France, Unicef, Barco, Ecover, Samsonite en vele anderen.

3. Global Immersion Trip (New York)

Aan het einde van het programma, als onderdeel van de Global scaling-cursus, neemt ondernemer en technologie-investeerder Jurgen Ingels (Smartfin) je mee naar het New Yorkse innovatie- en ondernemerschapsecosysteem. Tijdens de reis zul je verschillende innovatieve start-ups, investeerders, beleidsmakers, accelerators en corporate innovators bezoeken. Je krijgt hier de kans om je persoonlijke netwerk te verbreden en te leren om als ondernemer een nieuw ecosysteem te betreden.

4. Electives

Alle masteropleidingen bieden 1 volledige week keuzevakken aan
Keuzevakken gaan over jezelf onderdompelen in

... de impact van nieuwe technologieën

 • Digital Transformation
 • Organizing the digital future

... de geglobaliseerde wereld

 • Geopolitical Challenges
 • International Strategy

... anderen leiden en managen, menselijke impact mogelijk maken

 • Human Capital

... hoe complexe problemen op te lossen

 • Global Industry Crisis/Challenges - (bijv. beheer van gezondheidszorg tijdens covid, crisis in de luchtvaart naar een groenere toekomst)

… nadenken over nieuwe manieren om waarde te creëren en vast te leggen

 • Designing business models for future growth
 • Business Model Innovation

Door een van deze managementvakken toe te voegen, kunnen studenten hun AMS-reis een persoonlijk tintje geven!

5. Global Leadership Skills

Bij AMS kijken we verder dan de overdracht van puur technische kennis. Zoals expliciet gesteld in onze missie willen we ook jouw persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Met onze Global Leadership Skills module dagen we je uit en coachen we je om beter bewust te zijn van wie je bent, hoe je samenwerkt met anderen en wat voor soort carrière je wilt nastreven. Hierbij bouwen we verder op drie missiepijlers van Antwerp Management School:

 • Self-Awareness: leidt tot samenwerking met anderen
 • Global Perspective: leidt tot vindingrijkheid om gepaste oplossingen te zoeken voor problemen en vraagstukken
 • Societal Consciousness: leidt tot duurzaamheid in essentiële economische processen, een fundamentele waarde voor het bedrijfsleven

Tijdens deze reis gebruiken we verschillende methoden en oefeningen: feedbacksessies met peers, mock interviews, individuele en groepscoachinggesprekken, reflectiemomenten, zelfanalyse. Dit alles zal je als persoon versterken en je helpen om met vertrouwen de volgende stap in je carrière te zetten.

Het ontwikkelen van Global Leadership Skills is meer dan een ‘nice to have’. Het is een basisvereiste voor een succesvolle carrière en recruiters nemen dit bij sollicitaties mee in hun beoordeling. Werkgevers van vandaag zijn bij het selecteren van pas afgestudeerden op zoek naar profielen met een indrukwekkend aantal soft skills. Die soft skills zijn onder meer: zelfbewustzijn, het vermogen om samen te werken met anderen, leiderschapskwaliteiten, het vermogen om zich aan nieuwe situaties aan te passen, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, openheid en respect voor verschillende perspectieven, multicultureel bewustzijn en lange termijn- en systeemdenken. Deze module zal je ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden en bij het vinden van een match tussen je carrièreambities en waar werkgevers naar op zoek zijn.

6. Leerdoelen

Na het volgen van deze master:

 • heb je state-of-the-art kennis van en praktijkervaring met o.a. digitale & disruptieve businessmodellen, design thinking, innovatiestrategie en management, lean start-up methods & tools, marketing & finance for new entrepreneurs and innovators;
 • is innovatie en ondernemerschap deel van je DNA;
 • heb je de creatieve instelling en innovatievaardigheden van een (bedrijfs-) ondernemend leider;
 • ben je in staat om toekomstige opportuniteiten sneller te identificeren en grondiger te evalueren zodat je de juiste strategische beslissingen kan maken;
 • weet je hoe je een creatief idee kan omzetten in een duurzaam succesvol product of dienst binnen een bestaand bedrijf of je eigen start-up;
 • heb je je netwerk uitgebreid met ondernemers, bedrijfsvernieuwers en CEO’s van innovatieve bedrijven doorheen de corporate workshops, innovation en entrepreneurship labs en het Master Project.

7. Faculty

Robin De Cock, PhD

Academische directeur Master in Innovation and Entrepreneurship, onderzoeker "Innovating Strategies & Operating Models"

Axel Funhoff

Docent bij AMS

Régis Lemmens, PhD

Professor sales and marketing

Pol Vanaerde

Docent bij AMS

Elise Meijer, PhD

Managing Director Innovation & Entrepreneurship Labs

Andries Reymer

Business Innovation Coach

Ans De Vos, PhD

Houder van de SD Worx Leerstoel Next Generation Work: Creating Sustainable Careers, associate dean of education, academische directeur Global Leadership Skills full-time masterprogramma's

Wayne Visser, PhD

Houder van de leerstoel Duurzame Transformatie, ondersteund door BASF, Haven van Antwerpen en Randstad, professor integrated value

Remco Lenstra

Programmadirecteur Masterclass Business Design Thinking

Sven De Vocht

Directeur Entrepreneurship & Services van KvK Antwerpen – Waasland

Steve Seuntjes

Coach bij AMS & Investment Manager bij PHS Capital

An Cosaert

Technologies of tomorrow

138 2 min
Evapeeters

Een vraag over dit programma?

Function Business Lead Full-Time Masters
Meeting
Evapeeters
Sluiten

Een vraag over dit programma?