Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-innovation-entrepreneurship
Innovation & Entrepreneurship
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-innovation-entrepreneurship/programma
Programma

Innovation & Entrepreneurship

AMS heeft als missie om studenten op te leiden en te ondersteunen om hun ideeën om te zetten in succesvolle business cases die een verschil kunnen maken voor onze maatschappij. Deze opleiding bereidt studenten voor op een toekomst als succesvol & innovatief ondernemer in een eigen start-up of in een bestaand bedrijf.

Taal

Engels

Eerste startdatum

12.09.2022

Duur

1 jaar
Prijs
€17.900

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Management

Taal

Engels

Eerste startdatum

12.09.2022

Duur

1 jaar
Prijs
€17.900

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-innovation-entrepreneurship
Innovation & Entrepreneurship
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-innovation-entrepreneurship/programma
Programma

Programma

1. Curriculum

Persoonlijk ontwikkelingstraject: Global Leadership Skills

Module I: INSPIRE

Start-up Bootcamp

Het doel van deze cursus is het leren kennen van je eigen sterktes en zwaktes als het gaat om het vage front-end van het opstarten van een bedrijf, alsook het leren gebruiken van verschillende tools om goede business ideeën te identificeren en deze te ontwikkelen tot interessante business opportuniteiten. U zult (hopelijk) leren kansen te zien waar anderen alleen maar chaos zien.

Creative Thinking

In deze cursus leren de deelnemers hoe ze hun individuele en collectieve creativiteit kunnen stimuleren en waarom zoveel bedrijven creativiteit als een belangrijke strategische vaardigheid beschouwen, vooral in de context van de Covid-19 pandemie.

Technologies of Tomorrow

Deel I: De technologieën van morgen waarmee we dagelijks worden geconfronteerd, klinken vaak als een buzzword bingo: blockchain, artificiële intelligentie, deep learning, Internet of Things, etc. Het doel van deze module is om een duidelijk begrip te geven van wat ze zijn en hoe ze een impact kunnen hebben op uw bedrijf.

Deel II: Dit deel van de module wordt opgebouwd rond technology sourcing en intellectual property management. Niet puur vanuit het oogpunt van bescherming, maar gecombineerd met open source discussion, samenwerkingsovereenkomsten en creativiteitstechnieken gebaseerd op patenten. We zullen ook kijken naar hoe de technologieën van morgen hun intrede doen in de intellectuele eigendomsbusiness (de opkomst van blockchain, NFT's, AI, ...).

Module II: BUILD

Advanced Finance for Innovation

Deze cursus biedt studenten de minimaal vereiste expertise om een start-up te plannen en te modelleren vanuit een financieel perspectief en om te begrijpen hoe fondsen te werven bij professionele investeerders. Studenten leren bedrijfswaarderingstechnieken, investeringscriteria, financiële modellering, en de belangrijkste concepten van corporate finance. Het hoofddoel is studenten te helpen een bedrijfsidee effectief te presenteren aan professionele investeerders en inzicht te krijgen in het proces van fondsenwerving.

Entrepreneurial Strategy

De cursus is zo opgezet dat hij een diepgaand inzicht biedt in de belangrijkste strategische keuzes waarmee startende ondernemers en vernieuwers in het bedrijfsleven worden geconfronteerd. De cursus is gebaseerd op een snel opkomend corpus van onderzoek naar ondernemersstrategie in combinatie met ondernemerschapsonderzoek, uitgevoerd door AMS, dat verder gaat dan de "one size fits all"-benaderingen voor startende ondernemingen (bv. lean start-up) en zich in plaats daarvan richt op de belangrijkste keuzes waarmee oprichters te maken krijgen wanneer zij hun bedrijf starten en ontwikkelen.

Corporate Entrepreneurship

Deze cursus is ontworpen om studenten te voorzien van zowel fundamentele als praktische kennis over corporate entrepreneurship. Deze verworven kennis is op twee manieren belangrijk in een real-world bedrijfsomgeving. Ten eerste, voor (aspirant) ondernemers, omdat het ingaat op de uitdaging van en aangeeft hoe men ondernemend kan blijven wanneer bedrijven eenmaal volwassen zijn. Ten tweede krijgen degenen die carrière willen maken in gevestigde organisaties of ondernemingen belangrijke inzichten in waarom en hoe ondernemerschap de bedrijfsprestaties kan verbeteren.

Business Design Thinking

Deze cursus maakt innovators bewust van de vele veronderstellingen waarop belangrijke strategische keuzes onderweg zijn gebaseerd en biedt tools om deze veronderstellingen te valideren. Gevalideerde aannames bieden de mogelijkheid om betere beslissingen te nemen bij het ontwikkelen van oplossingen. Bovendien maakt onze innovatiesprint in samenwerking met Poli.Design in Milaan deel uit van deze cursus.

Module III: GROW

Digital Marketing

Deze cursus erkent alle vormen van marketing - zij het offline (bv. billboard advertising, krantenadvertenties) of online (bv. keywords advertising, social commerce). Toch legt de cursus een sterke focus op digitale marketing omdat (i) marketingkanalen met elkaar verweven zijn in omnichannel strategieën, (ii) digitale marketing een sterk groeipotentieel biedt en (iii) traditionele kanalen versterkt worden door digitale technologie (bv. een gepersonaliseerde billboard advertentie).

Entrepreneurial Selling

Deze cursus brengt (toekomstige) ondernemers de nieuwste en beste praktijk over hoe ze hun ideeën kunnen verkopen en het gedrag van klanten kunnen beïnvloeden. In deze cursus gaan we "binnen" de psychologie van het overtuigen om te begrijpen hoe en waarom het werkt. We focussen op de technieken die ondernemers gebruiken om overtuigende boodschappen te ontwerpen en onderzoeken waarom sommige boodschappen overtuigender zijn dan andere.

Growth Strategy

De cursus richt zich op hoe je je idee kunt opschalen. Het geeft een dieper inzicht in de groeibelemmeringen waarmee bedrijven te maken krijgen wanneer ze hun ideeën opschalen. De cursus ondersteunt studenten bij het ontwerpen van succesvolle groeistrategieën om deze groei-uitdagingen te overwinnen. Tot slot omvat de cursus een internationale reis naar een inspirerend ondernemend ecosysteem.


Master Project

Je afstudeerproject is ofwel een in-company project, ofwel een start-up project, waaraan je 8 maanden werkt. Wat je ook kiest, je zet onmiddellijk de theorie om in praktijk: gedurende deze acht maanden onderzoek je het potentieel van business ideeën, je zet ze om in echte business cases, inclusief een marktonderzoek, een veelbelovend product-markt-fit bedrijfsmodel, een solide financieel plan en ambitieuze go-to-market strategie.


Let op: Het curriculum is onderhevig aan veranderingen, afhankelijk van de evolutie van de Covid-pandemie.

2. Milan Innovation Sprint

In POLI.design (Consorzio del Politecnico di Milano), ’s werelds beste school op gebied van Design Thinking, leer je een week lang technieken die je onmiddellijk in de praktijk omzet. Gedurende 3 weken werk je aan een designgerelateerde opdracht voor een internationaal bedrijf, de zogenaamde “innovation sprint”.

3. Growth Strategy Trip

Tijdens je opleiding bezoek je een toekomstige innovatieve stad, elk jaar een andere bestemming. De groep studenten wordt in drie verdeeld, elke groep bezoekt een andere stad. In 2019 gingen de studenten naar Lissabon, Stockholm en Zürich. In 2020 waren er trips naar Barcelona, New York en Tel Aviv gepland. De uitbraak van Covid 19 zorgde ervoor dat de growth strategy trip een virtuele reis werd met als topic: "Accelerating your business in uncertain times".

Volg twee korte videosessies van deze virtual growth strategy trip:

Deel 1: Tel Aviv

Deel 2: New York

4. Electives

Alle masteropleidingen bieden 1 volledige week keuzevakken aan
Keuzevakken gaan over jezelf onderdompelen in

... de impact van nieuwe technologieën

 • Digital Transformation
 • Organizing the digital future

... de geglobaliseerde wereld

 • Geopolitical Challenges
 • International Strategy

... anderen leiden en managen, menselijke impact mogelijk maken

 • Human Capital

... hoe complexe problemen op te lossen

 • Global Industry Crisis/Challenges - (bijv. beheer van gezondheidszorg tijdens covid, crisis in de luchtvaart naar een groenere toekomst)

… nadenken over nieuwe manieren om waarde te creëren en vast te leggen

 • Designing business models for future growth
 • Business Model Innovation

Door een van deze managementvakken toe te voegen, kunnen studenten hun AMS-reis een persoonlijk tintje geven!

5. Global Leadership Skills

Bij AMS kijken we verder dan de overdracht van puur technische kennis. Zoals expliciet gesteld in onze missie willen we ook jouw persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Met onze Global Leadership Skills module dagen we je uit en coachen we je om beter bewust te zijn van wie je bent, hoe je samenwerkt met anderen en wat voor soort carrière je wilt nastreven. Hierbij bouwen we verder op drie missiepijlers van Antwerp Management School:

 • Self-Awareness: leidt tot samenwerking met anderen
 • Global Perspective: leidt tot vindingrijkheid om gepaste oplossingen te zoeken voor problemen en vraagstukken
 • Societal Consciousness: leidt tot duurzaamheid in essentiële economische processen, een fundamentele waarde voor het bedrijfsleven

Tijdens deze reis gebruiken we verschillende methoden en oefeningen: feedbacksessies met peers, mock interviews, individuele en groepscoachinggesprekken, reflectiemomenten, zelfanalyse. Dit alles zal je als persoon versterken en je helpen om met vertrouwen de volgende stap in je carrière te zetten.

Het ontwikkelen van Global Leadership Skills is meer dan een ‘nice to have’. Het is een basisvereiste voor een succesvolle carrière en recruiters nemen dit bij sollicitaties mee in hun beoordeling. Werkgevers van vandaag zijn bij het selecteren van pas afgestudeerden op zoek naar profielen met een indrukwekkend aantal soft skills. Die soft skills zijn onder meer: zelfbewustzijn, het vermogen om samen te werken met anderen, leiderschapskwaliteiten, het vermogen om zich aan nieuwe situaties aan te passen, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, openheid en respect voor verschillende perspectieven, multicultureel bewustzijn en lange termijn- en systeemdenken. Deze module zal je ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden en bij het vinden van een match tussen je carrièreambities en waar werkgevers naar op zoek zijn.

6. Faculty

Start de applicatieprocedure

As we only accept a limited number of students, we strongly encourage you to apply as soon as possible.

Michael Sewell 2

Een vraag over dit programma?

Michael Sewell

Function: Recruitment manager FTM programs

Tel: 0032 (0)3 265 98 60

Function Recruitment manager FTM programs
Michael Sewell 2
Sluiten

Een vraag over dit programma?