Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/strategische-re-integratie-na-burn-out
Masterclass Strategische re-integratie na burn-out
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/strategische-re-integratie-na-burn-out/programma-docenten
Programma & docenten

Masterclass Strategische re-integratie na burn-out

Methodiek & inzichten voor facilitatie & dialoog tussen medewerker en werkgever na burn-out. Als HR-manager, preventieadviseur of coach streef je naar een duurzame werkcultuur die zorgt voor productieve en tevreden werknemers. Re-integratie na burn-out is essentieel binnen dit streven. Ontdek onze opleiding die je voorziet van methoden, inzichten en tools voor succesvolle re-integratie, wat bijdraagt aan duurzaam HR-beleid en kostenoptimalisatie.

Taal

Nederlands

Eerste startdatum

03.10.2024

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€3.950

Locatie

Antwerpen, België

Taal

Nederlands

Eerste startdatum

03.10.2024

Duur

1 - 10 dagen
Prijs
€3.950

Locatie

Antwerpen, België
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/strategische-re-integratie-na-burn-out
Masterclass Strategische re-integratie na burn-out
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/strategische-re-integratie-na-burn-out/programma-docenten
Programma & docenten

Programma & docenten

In deze masterclass bouwen we verder op je basiskennis over stress, burn-out en re-integratie en geven we je nieuwe inzichten mee. Zo leer je hoe je jobboetseren kan inzetten om de werkhervatting na een burn-out beter te laten aansluiten op de motivatie en noden van de medewerker. Je leert ook hoe je een werkhervattingsproces voor de werkgever positief kan invullen door in te zetten op sensibilisering en groei van de organisatie.

Dag 1: kadering ReSet

We starten met een diepgaande verkenning van het re-integratieproces, waarbij we inzoomen op de wetenschappelijke basis, de methodologie en de rol van de facilitator. We focussen ook op psychologische veiligheid, een van de twee fundamentele kernprincipes van de methodologie én een noodzakelijke voorwaarde voor een effectieve re-integratiebegeleiding.

Dag 2: eigen maken van de dienstverlening

We duiken in het tweede kernprincipe van de methodiek: jobboetseren. We doen dit aan de hand van het ‘job demands resources’-model. Van daaruit onderzoeken we hoe je tot de identificatie van de nodige aanpassingen komt die kunnen bijdragen tot een geslaagde re-integratie. Via rollenspellen gaan we aan de slag met het re-integratieproces en de toolbox.

Dag 3: personeel, organisatie en conflict

Nu je bekend bent met de methodologie en de theoretische concepten, gaan we dieper in op de complexiteiten van re-integratie. We leggen de link met de organisatie, het personeelsbeleid en conflicthantering. Je oefent verder met het eigen maken van de facilitatorsrol en de methodiek via praktijkvoorbeelden en rollenspellen.

Een facilitator werkt in functie van het dialoog proces tussen medewerker én werkgever (vaak leidinggevende), ondersteunt en brengt beide partijen tot elkaar, én kijkt met hen naar wat mogelijk is.

Geluk Eva

— Eva Geluk - Onderzoeker Human Centered Design, senior projectleider Stress and Burnout

Dag 4: de context van het wettelijke kader

Een bijkomende complexiteit wanneer je aan de slag gaat met re-integratie, is het wettelijke kader. Op dag 4 ontvang je uitgebreide richtlijnen over de welzijnswetgeving en recente re-integratiewetgeving. Je verzamelt nieuwe inzichten over mogelijke praktische toepassingen aan de hand van concrete voorbeelden. Via rollenspellen integreer je deze inzichten in je vaardigheden als facilitator.

Dag 5: persoonlijke groei en positionering

In de voormiddag ga je behulp van een gestructureerd denkkader ga je na hoe je de geleerde kennis en vaardigheden kan integreren in jouw functie. Je overweegt zorgvuldig hoe je jezelf wil positioneren als re-integratiefacilitator binnen je organisatie of bij jouw klanten.

In de namiddag focussen we op je innerlijke wereld en eigen groei en staan we stil bij intervisie. Om je begrip te versterken, worden er een reeks oefeningen aangeboden die je in staat stellen om alle informatie die je de voorgaande dagen hebt verzameld op een effectieve manier te synthetiseren en toe te passen. Je leert hoe je een intervisie succesvol kan begeleiden. We staan ook stil bij de rol van de VESB (Vereniging van Erkende Stress en Burn-out Coaches
en Erkende re-integratie begeleiders) en hoe die jou kan ondersteunen als re-integratiefacilitator.

Dag 6: afronding en beleid

Tijdens de (halve) terugkomdag deel je de ervaringen die je in de tussentijd hebt opgedaan met anderen, en bespreken we eventuele resterende leervragen. Je krijgt nieuwe praktische inzichten aangereikt die je helpen om deze te verbinden met re-integratie en welzijnsbeleid. Ook krijg je de kans om te reflecteren over hoe je dit breder kunt toepassen.

Optioneel: extra module over burn-out

Deze online module wordt als een extra aanvulling aangeboden aan deelnemers die hun (basis)kennis van burn-out willen aanvullen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding:

 • beschik je over de laatste wetenschappelijke inzichten over re-integratie na burn-out;

 • begrijp je het belang van psychologische veiligheid in het kader van werkhervatting en weet je hoe je het hernieuwen van het psychologisch contract kan bespreken;
 • weet je hoe Job Demands Resource (JDR) en jobboetseren het re-integratieproces vormgeven en begrijp je waarom de nadruk op groei van mens én organisatie ligt;
 • ken je de verschillende (klassieke vs. innovatieve) kaders en modellen binnen het hr-beleid;
 • heb je nieuwe inzichten in conflictbemiddeling en de nodige handvatten om deze in te zetten bij werkhervattingstrajecten;
 • kan je de koppeling naar organisatiebeleid en preventie maken en de kennis van het werkhervattingstraject borgen voor zowel individu als organisatie;
 • ken je het wettelijke kader: achtergrond, noodzaak, inhoud van het Koninklijk Besluit;
 • kan je een re-integratieplan opmaken en communiceren met medewerker en werkgever;
 • beschik je over een breder inzicht in burn-out, de potentiële oorzaken en de verschillende zienswijzen vanuit wetenschap en praktijk;
 • beheers je de re-integratie dienstverlening: het stappenplan en de toolbox en heb je jezelf de rol van re-integratiefacilitator eigen gemaakt;
 • beschik je over een netwerk waarmee je kan sparren.

Start de registratieprocedure

Om de kwaliteit van deze masterclass te kunnen garanderen, laten wij slechts een beperkt aantal deelnemers toe. We raden je dan ook aan om zo snel mogelijk in te schrijven.

Barbra van den Meerendonk WEB

Een vraag over dit programma?

Function Customer Experience Manager
Barbra van den Meerendonk WEB
Sluiten

Een vraag over dit programma?