Icon info
NL
Research future of work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek
Onderzoek
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact
Inzetten op menselijke impact
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk
Next generation work
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research
Onderzoeksprojecten
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/onderzoek/human-impact/toekomst-van-werk/research/re-integratie-na-burn-out
Re-integratie na burn-out

Next generation work

Re-integratie na burn-out

De maatschappelijke uitdaging die we met dit project willen aanpakken is de re-integratie van werkenden na een burn-out. Het onderzoek focust zich op de hefbomen en succesfactoren voor een geslaagde werkhervatting.

Type project ESF
Projectpartners ESF, Mensura, Certimed en de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches
Duur januari 01, 2020 - december 31, 2022
Contactpersoon Eva Geluk

Opleiding Re-Set Facilitator: Re-integratie na burn-out

Leer hoe je via jobboetseren de werkhervatting na een burn-out beter kan laten aansluiten op de motivatie en noden van de werknemer.

In deze opleiding bouwen we verder op je basiskennis over stress, burn-out en re-integratie en geven we je nieuwe inzichten mee. Zo leer je hoe je via jobboetseren de werkhervatting na een burn-out beter kan laten aansluiten op de motivatie en noden van de werknemer. Je leert ook hoe je een werkhervattingsproces voor de
werkgever positief kan invullen door in te zetten op sensibilisering en groei van de organisatie. Naast nieuwe inzichten, krijg je met de Re-Set toolbox ook praktische tools mee.

Op het einde van de opleiding heb je zo alles in handen om de centrale en neutrale spin in het web te zijn die van werkhervatting een positieve ervaring maakt voor zowel werkgever als werknemer.
En kan je hiermee op zelfstandige basis aan de slag. Tevens heb je de mogelijkheid om deel uit te maken van de pool van Re-Set facilitators van Certimed die deze dienstverlening aan haar klanten aanbiedt.

Download hier de brochure voor meer informatie

Re Set

Re-Set Toolbox

Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelden we in cocreatie met de relevante actoren een concept waarbij de groei van mens en organisatie centraal staat: Re-Set.

We leggen bewust de nadruk op een positieve benadering, waarbij de rol van een neutrale, onafhankelijke coördinator centraal komt te staan. Deze creëert via tools zoals een kaartenset, digitale scan en een dashboard (de Re-Set toolbox), een veilige omgeving. Van daaruit kan dan samen met de diverse partijen het begeleidingsproces bij werkhervatting worden opgezet, de aanpak uitgestippeld en de juiste condities gecreëerd. De multidisciplinaire aanpak, het jobboetseren en vergroten van hulpbronnen staan voorop.

Re-set is een evidence-based aanpak, gestoeld op vier hefbomen voortkomend uit onderzoek:

 1. het doormaken van een reconfiguratie op het werk: aanpassingen in jobtaken én jobrelaties;
 2. vergroten van hulpbronnen zoals feedback, coaching en groei;
 3. een gecoördineerd, gestructureerd plan van aanpak met aandacht voor regelmogelijkheden, temporisering en maatwerk;
 4. vergroten van sensibilisering op de werkvloer.

Over het onderzoeksproject

Dit onderzoeksproject kwam tot stand met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

België stevent af op een half miljoen langdurig zieken. Bij één op de drie is de oorzaak mentale gezondheidsproblemen, waaronder burn-out. Opmerkelijk is dat de helft van degenen die een burn-out doormaakten bang is om te hervallen. En niet zonder reden: één op vier die terug aan de slag gaan, heeft ook effectief een terugval. Waar loopt het fout? En hoe kunnen werkgevers en HR personeel dit in de toekomst beter aanpakken?

Het langdurig ziekteverzuim gerelateerd aan burn-out neemt gestaag toe. Bovendien heeft 25% van de mensen die het werk hervat, een terugval. De directe en indirecte kosten aan de samenleving, de werkgever en het individu zijn hoog. Door in te zetten op een betere werkhervatting en het verkorten van ziekteverzuim, willen we het tij doen keren. Hiervoor ontwikkelden we een nieuw dienstverleningspakket.

Dit ESF-innovatieproject bestaat uit verschillende fases.

 • Conceptvalidatie aan de hand van kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 • Service design van de dienstverlening
 • Pilot van de dienstverlening

Tijdens de onderzoekfase definieerden we verschillende hefbomen voor een succesvolle werkhervatting en onderzochten we de noden en behoeften van werknemers in dit proces. Gezien de complexiteit van zowel burn-out als van de werkhervatting, brachten we ook de noden en behoeften van de verschillende steunactoren in kaart. Binnen deze multistakeholder-aanpak maakten we gebruik van interviews, focusgroepen en een bevraging.

Publicaties

Blog Burnout web

Hefbomen voor een geslaagde werkhervatting na burn-out

Hoe komt het dat steeds meer mensen langdurig ziek zijn omwille van een burn-out? Ondanks alle aandacht voor preventie en welbevinden, zowel in de privésfeer als op het werk? Waarom worden zoveel mensen opnieuw ziek of zijn ze bang om te hervallen wanneer ze terug aan de slag gaan?

Op basis van een analyse van succesfactoren, identificeerden we in het onderzoek vier hefbomen voor een succesvolle re-integratie na burn-out.

Lees de blog

Cover Re Set1

Re-Set Facilitator: Re-integratie na burn-out

Deze opleiding vertrekt vanuit de groei van mens én organisatie. Het is een evidence-based aanpak, gestoeld op vier hefbomen voortkomend uit onderzoek:

 1. het doormaken van een reconfiguratie op het werk: aanpassingen in jobtaken én jobrelaties;
 2. vergroten van hulpbronnen zoals feedback, coaching en groei;
 3. een gecoördineerd, gestructureerd plan van aanpak met aandacht voor regelmogelijkheden, temporisering en maatwerk;
 4. vergroten van sensibilisering op de werkvloer.

Lees de brochure

Re-Set dienstverlening in jouw organisatie

Heb je interesse in het opstarten van de Re-Set dienstverlening? Wil je kijken wat de Re-Set Facilitator kan betekenen voor jouw organisatie?

Contacteer dan Christel Schabon op 0475802103 of christel.schabon@certimed.be

Onze partners

Registreer voor onze nieuwsbrief

Ontvang updates over het topic van jouw keuze.

Learn More
Geluk Eva web

Een vraag over dit project?

Function Onderzoeker Human Centered Design, senior projectleider Stress and Burnout
Geluk Eva web
Sluiten

Een vraag over dit project?