Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-management
Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-management/programma
Programma

Management

Ben je op zoek naar een aanvullend diploma dat je meer inzicht geeft in hoe bedrijven werken? Dan ben jij de perfecte kandidaat voor de Master in Management. Veel bedrijven zijn immers op zoek naar jonge, beloftevolle professionals die naast een basisdiploma ook over de nodige managementkennis en -vaardigheden beschikken.

Taal

Engels

Eerste startdatum

09.09.2024

Duur

1 jaar
Prijs
€18.500

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Management

Taal

Engels

Eerste startdatum

09.09.2024

Duur

1 jaar
Prijs
€18.500

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-management
Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-management/programma
Programma

Programma

In het post-covid tijdperk zorgt de toenemende digitalisering in alle organisaties voor veel uitdagingen, in alle departementen, van HR tot supply chain. Bedrijven zijn op zoek naar jonge professionals die én de nodige managementkennis en -vaardigheden hebben én als toekomstige generatie voorbereid zijn op de toekomstige uitdagingen van de digitalisering. Dit programma komt hieraan tegemoet en zal je een voorsprong geven op de arbeidsmarkt. Je persoonlijke ontwikkeling staat centraal, in een jaar tijd maken we van jou een professional, die kritisch kan reflecteren en oplossingsgericht kan denken.

1. Core Curriculum

Strategic Management

Deze cursus heeft tot doel de studenten een breder inzicht te geven in strategische kwesties in organisaties. Als zodanig richt de cursus zich zowel op de inhoud van strategie als op het strategievormingsproces in een mondiale context. We besteden ook speciale aandacht aan strategische vraagstukken en gevolgen in verband met de potentieel ontwrichtende kracht van digitale technologieën.

Financial & Management Accounting

Het doel van deze cursus is om u te helpen een kader te ontwikkelen voor het begrijpen van financiële verslagen van bedrijven. De cursus behandelt basis boekhoudkundige concepten en belangrijke boekhoudkundige technieken die u zou moeten kennen wanneer u geconfronteerd wordt met financiële verklaringen van internationaal opererende bedrijven. Het belicht de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot financiële verslaggeving. Het referentiekader zijn de International Financial Reporting Standards (IFRS).

Human Resources Management & Organizational Behavior

De cursus beoogt studenten een uitgebreid maar toegankelijk overzicht te geven van de belangrijkste HR-onderwerpen in organisaties, om zo toegerust te zijn om een duurzaam competitief voordeel te creëren door het beheer van menselijk kapitaal. Theorie, cases en ervaringsoefeningen worden gepresenteerd in de volgende domeinen - onboarding, ontwikkeling, compensatie, en vertrek. Daarbij wordt altijd rekening gehouden met zowel de formele als informele invalshoek.

Management & Organization

Het doel van deze opleiding is u een reeks basisprincipes en theorieën aan te reiken op het vlak van management en organisatie. Enerzijds maak je kennis met een aantal theorieën en theoretische kaders. Anderzijds leer je hoe je deze kaders en modellen in de praktijk kan toepassen, aan de hand van case studies, voorbeelden en interactieve discussies. De cursus legt de nadruk op zowel management en leidinggeven, als op organisaties en organiseren.

Operations & Supply Chain Management

Operations & Supply Chain Management bestudeert de managementtechnieken die worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bedrijfsoperaties efficiënt zijn in termen van het gebruik van middelen, en effectief in termen van het voldoen aan de eisen van de klant. Het gaat om het beheer van het proces dat inputs (grondstoffen, arbeid en energie) omzet in outputs (goederen en/of diensten).

Financial Management

In het eerste deel introduceren we de Law of One Price om een centraal concept in financieel management af te leiden: de tijdswaarde van geld.

In het tweede deel passen we de instrumenten voor financiële besluitvorming toe op een van de belangrijkste financiële beslissingen waarmee een financieel manager te maken krijgt: de keuze van de investeringen die de onderneming moet doen.

Marketing & Sales Management

De cursus introduceert het onderwerp marketing en bouwt systematisch op vanuit een algemeen marketingperspectief, via een diepe duik in verkoop en duurzaamheid.

Digital Organization

Deze 5-daagse cursus bestaat uit een geïntegreerde set van 4 modules die gezamenlijk de belangrijkste bouwstenen van digitale transformatie behandelen:

1. Digitale transformatie 1.0.1
2. Een andere (kijk op) Strategie
3. Datagedreven organisatie
4. Een slim bedrijf runnen

Innovation Management (Internationale Studiereis)

Deze cursus heeft betrekking tot de meest frequente en cruciale beslissingen inzake het managen van innovatieprojecten en innovators. Deelnemers leren de basisprincipes van innovatiemanagement, frameworks en analytische tools die ze kunnen gebruiken om de dilemma's op te lossen waarmee innovators op verschillende organisatieniveaus (van een team lead tot de CEO) te maken krijgen.

2. Consulting Skills Bootcamp

Tijdens dit consulting skills bootcamp zal je praktische vaardigheden leren die je kan gebruiken in een competitieve omgeving. De focus ligt op problem solving. Of je nu consultant wil worden of niet, het oplossen van problemen en het beïnvloeden en structureren van mogelijke oplossingen is ontontbeerlijk in elke functie in een organisatie.

3. Master Project (in-company project)

Tijdens dit in-company project, word je gedurende acht weken intensief ingezet als junior consultant om een actuele business case van een start-up, KMO of multinational op te lossen. Dit in-company project is dé kers op de taart van de Master in Management, aangezien er vanuit een hands-on adviserende rol de brug wordt gemaakt naar de praktijk.

4. Electives

Naast je reguliere curriculum heb je ook de mogelijkheid om je studie te verrijken met keuzevakken (Electives). Alle masteropleidingen bieden 1 volle week Electives aan; een week gewijd aan een intensief relevant onderwerp dat de status quo uitdaagt en je buiten je comfortzone duwt. Het idee is om onderwerpen aan te bieden buiten het kerncurriculum die gebaseerd zijn op het huidige geopolitieke klimaat, relevant wereldnieuws en toekomstige inzichten. Ze richten zich op zaken die je studie ten goede komen en je meer leermogelijkheden bieden.

Om je een idee te geven, eerdere onderwerpen waren onder meer:

 • Digital Transformation
 • Designing Business Models for Future Growth
 • Geopolitical Challenges
 • Emerging Asian Markets
 • International Healthcare Management
 • Organizing for the Digital Future

5. Global Leadership Skills

Bij AMS kijken we verder dan de overdracht van puur technische kennis. Zoals expliciet gesteld in onze missie willen we ook jouw persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Met onze Global Leadership Skills module dagen we je uit en coachen we je om beter bewust te zijn van wie je bent, hoe je samenwerkt met anderen en wat voor soort carrière je wilt nastreven. Hierbij bouwen we verder op drie missiepijlers van Antwerp Management School:

 • Self-Awareness: leidt tot samenwerking met anderen
 • Global Perspective: leidt tot vindingrijkheid om gepaste oplossingen te zoeken voor problemen en vraagstukken
 • Societal Consciousness: leidt tot duurzaamheid in essentiële economische processen, een fundamentele waarde voor het bedrijfsleven

Tijdens deze reis gebruiken we verschillende methoden en oefeningen: feedbacksessies met peers, mock interviews, individuele en groepscoachinggesprekken, reflectiemomenten, zelfanalyse. Dit alles zal je als persoon versterken en je helpen om met vertrouwen de volgende stap in je carrière te zetten.

Het ontwikkelen van Global Leadership Skills is meer dan een ‘nice to have’. Het is een basisvereiste voor een succesvolle carrière en recruiters nemen dit bij sollicitaties mee in hun beoordeling. Werkgevers van vandaag zijn bij het selecteren van pas afgestudeerden op zoek naar profielen met een indrukwekkend aantal soft skills. Die soft skills zijn onder meer: zelfbewustzijn, het vermogen om samen te werken met anderen, leiderschapskwaliteiten, het vermogen om zich aan nieuwe situaties aan te passen, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, openheid en respect voor verschillende perspectieven, multicultureel bewustzijn en lange termijn- en systeemdenken. Deze module zal je ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden en bij het vinden van een match tussen je carrièreambities en waar werkgevers naar op zoek zijn.

6. AMS Bootcamp

Als je ingeschreven bent voor dit programma, kan je je ook inschrijven voor het AMS bootcamp. Deze summer school wordt georganiseerd de week voor de start van je programma en biedt je een optimale voorbereiding: je krijgt lessen in academic writing, professional English, business research methods en financieel management. We raden je aan dit bootcamp te volgen, niet alleen wordt je academisch klaargestoomd voor jouw masterprogramma aan AMS, het is ook een uitgelezen kans om alvast je medestudenten van over de hele wereld te leren kennen.

7. Leerdoelen

Na het volgen van deze opleiding:

 • kan je concepten en theorieën op de algemene en functionele gebieden van management identificeren en uitleggen;
 • kan je bijdragen aan discussies over brede en functionele managementvraagstukken op junior managementniveau;
 • beschik je over de skills om managementmethoden en -kaders toe te passen om bedrijfs- en organisatieproblemen te analyseren en op te lossen;
 • kan je managementuitdagingen begrijpen en analyseren om zo tot solide conclusies en aanbevelingen te komen;
 • beschik je over professionele communicatieve en verslaggevingsvaardigheden;
  heb je effectief leren samenwerken in een multicultureel team;
 • kun je het strategisch belang van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen kritisch herkennen, beoordelen en evalueren;
 • beschik je over management- en leiderschapsvaardigheden.

8. Faculty

Wim Vanhaverbeke, PhD

Academische directeur Master in Management

Ans De Vos, PhD

Houder van de SD Worx Leerstoel Next Generation Work: Creating Sustainable Careers, associate dean of education, academische directeur Global Leadership Skills full-time masterprogramma's

Benny podevyn 3

Benny Podevyn

Professor financial management & accounting, corporate finance en andere financiële thema's

Régis Lemmens, PhD

Professor sales and marketing

Peggy De Prins, PhD

Academische directeur Master in Strategic Human Resource Management, onderzoeker ‘Next Generation Work'

Geert Scheipers

Programmadirecteur Masterclass Bedrijfsstrategie & Leiderschap

Evapeeters

Een vraag over dit programma?

Function Business Lead Full-Time Masters
Meeting
Evapeeters
Sluiten

Een vraag over dit programma?