Icon info
NL
Search results
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/zoeken
Zoekresultaten

Zoekresultaten

Zoeken

About 1707 results

Gwenny Thomassen

HR Challenge: Heart vs chart

De uitspraak "zoals uit onderzoek blijkt" lijkt tegenwoordig een effectieve debatstopper. Blijkbaar twijfelen we zelden aan straffe beweringen. Maar moeten we in people management enkel vertrouwen op harde wetenschappelijke feiten? Is het niet verstandiger om snel te handelen en op ons buikgevoel te vertrouwen, aangezien intuïtie ook voortkomt uit observatie en ervaring?

Trends Impact Podcast: Over werknemerswelzijn en werkbaar werk met Barbara Verhaegen (Elia) en Jeroen De Man (De Groote De Man)

Na de COVID-19 pandemie zijn er veel welzijnsinitiatieven ontstaan in bedrijven, maar werkgerelateerde stress en burn-out blijven hoog in Vlaanderen. Deze aflevering delen bedrijven Elia en De Groote De Man hun aanpak voor werknemerswelzijn.

Fruit en yoga mogen niet slechts vinkjes zijn op een checklist in welzijnsbeleid

Het is cruciaal dat welzijnsbeleid holistisch wordt benaderd, waarbij fruit en yoga slechts een deel zijn van een bredere cultuur van welzijn en zorg voor werknemers.

Marie Van Broekhoven

Kwart Belgische leidinggevenden zou werknemer met mentale gezondheidsproblemen niet aannemen

Steeds meer bedrijven besteden aandacht aan de mentale gezondheid van hun werknemers. Toch gelooft bijna de helft (48%) van de Belgische leidinggevenden dat medewerkers met mentale problemen hun collega’s emotioneel naar beneden kunnen halen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Antwerp Management School. Sterker nog, een kwart van hen (24%) geeft aan dat ze iemand met een historiek van mentale problemen niet zouden aannemen.

Hangt stemvoorkeur in de politieke verkiezingen samen met een positieve/negatieve houding tegenover de sociale verkiezingen?

Op 9 juni gaat België naar de stembus voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. Alsof dat nog niet ‘verkiezen’ genoeg is, organiseren de komende weken meer dan 7.000 ondernemingen in België sociale verkiezingen. Ruim 2 miljoen medewerkers kunnen dan voor hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming stemmen (CPWB). Die zorgen de komende vier jaar mee voor inspraak en participatie van de werkvloer. Maar hoe zit het eigenlijk met die werknemersparticipatie? En zijn vakbonden nog wel de goede manier? En valt er een link te leggen tussen de stemvoorkeur in de politieke verkiezingen en voor- en tegenstanders van sociale verkiezingen?

Trends Impact: Over de toegankelijkheid van hernieuwbare energie met EnergyVision en Turbulent

De toenemende uitdagingen van klimaatverandering vergroten de behoefte aan hernieuwbare energie. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat groene energie voor iedereen toegankelijk is?

Trends Impact: Is het klassiek cv passé? Over inclusief rekruteren en talentgericht werven met Accent en De Stuyverij

Een organisatie met diversiteit bevordert creativiteit en innovatie, maar bedrijven hebben vaak moeite met inclusief aanwerven van werknemers, waardoor vooroordelen en barrières in stand worden gehouden.

VIONA-webinar: impact Vlaams Klimaatadaptatieplan op de arbeidsmarkt

Neem deel aan dit gratis webinar en ontdek de impact van het Vlaams Klimaatadaptatieplan op de arbeidsmarkt.