Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-maritime-transport-management
Maritime Transport Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-maritime-transport-management/programma
Programma

Maritime Transport Management

De snelgroeiende maritieme sector is van vitaal belang voor een vlotte doorstroming van goederen en vracht. Antwerpen is de perfecte plaats om Maritime Management te studeren als vitaal knooppunt in de maritieme industrie met de tweede grootste haven van Europa. Je wordt ondergedompeld in de praktijk van de industrie en verwerft de vaardigheden om een expert in maritiem transportmanagement te worden.

Taal

Engels

Eerste startdatum

09.09.2024

Duur

1 jaar
Prijs
€18.500

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Maritime and Air Transport Management

Taal

Engels

Eerste startdatum

09.09.2024

Duur

1 jaar
Prijs
€18.500

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Maritime and Air Transport Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-maritime-transport-management
Maritime Transport Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-maritime-transport-management/programma
Programma

Programma

1. Core Curriculum

Fundamentals of the Maritime Industry

Na deze cursus heb je kennis van basisbegrippen in de zeevaart, haven- en achterlandmarkten. Je krijgt zicht op de diversiteit in materiaal, marktpartijen en marktorganisatie, en begrijpt hoe je de basisconcepten in vervolgcursussen en in de praktijk kunt toepassen. Op de agenda staat: Economics fundamentals, Ship(ping) fundamentals, Seaport fundamentals, Hinterland transport fundamentals en een excursie naar de haven van Antwerpen: terminal, scheepswerf, en achterlandverbindingen.

Introduction to Global Supply Chain Management

Een goede kennis van transporteconomie en van bedrijven rond Transport, Logistiek & Supply Chains, is cruciaal in het programma en is het belangrijkste leerdoel van deze cursus. Wij rusten je uit met de instrumenten en principes die je in staat stellen de supply chain-oplossingen en managementstrategieën van bedrijven kritisch te beoordelen. Je krijgt een beter inzicht in de verschillende transportmodi en -types, transport- en logistieke economie (interne en externe kosten), winst- en verliesprincipes in transport, transportbeleid (Europees en wereldwijd), en de economie en trends van de Maritime and Air supply chains. Studenten doen kennis op over supply chain principes en economie, globalisering in transport, milieueffecten, en trends in supply chains, internationale E-Commerce supply chains, digitalisering, Machine Learning, Robotics & Driverless Vehicles, etc.

Technology, Digital Innovation and Sustainability

Studenten zullen in staat zijn een overzicht te geven van hedendaagse technologische en innovatietrends met een link naar duurzaamheid, uitleggen wat en welke soorten innovatie worden ontwikkeld in de maritieme toeleveringsketen en logistiek en hoe ze kunnen worden gebruikt. U leert wat mogelijke innovatieprocesstappen, doelstellingen en effectiviteit zijn van nieuwe technologieën en innovatie die worden gebruikt in havens, communicatie en informatie-uitwisseling binnen en tussen havens, logistieke planning, luchtvaartmaatschappijen of technologieleveranciers. Studenten krijgen kennis over hoe innovatienetwerken bijdragen aan innovatieontwikkeling en het biedt academische inzichten met betrekking tot innovatiesystemen en innovatiedoelstellingen. Op de agenda: Inleiding tot Innovatie in Transport en innovatie typologie; ICT innovatie en kosteneffectiviteit in logistiek (theorielessen); Innovatie & actor strategieën; Innovatie doelstellingen (Profit, Planet & People); Digitalisering in Luchthavens en Havens; een Design thinking sessie en Uitdagingen en oplossingen bij de introductie van AI in havenoperaties.

Maritime Transport Market Analysis

Reders en exploitanten handelen op vier verschillende markten: de nieuwbouwmarkt, de vrachtmarkt, de koop- en verkoopmarkt en de sloopmarkt. Deze cursus heeft tot doel studenten een grondig inzicht te verschaffen in de werking van de vier scheepvaartmarkten vanuit een praktisch oogpunt. Het eerste deel van de cursus geeft een overzicht van de dynamische bedrijfsomgeving waarin maritieme transportbedrijven opereren met een specifieke focus op de geo-economische situatie, ontwikkelingen in de sector en beleid en bedrijfspraktijken op het gebied van duurzaamheid, digitale transformatie en veerkracht. Het tweede deel beoogt een grondig datagestuurd overzicht te geven van de ontwikkelingen op de vrachtmarkten (voornamelijk de markten voor droge bulk, tankers en containers) en de scheepsbouw- en scheepssloopmarkten. Wij presenteren de verschillende indicatoren (vrachtprijsindexen, charterindexen, enz.) die kunnen worden gebruikt om de vroegere en huidige toestand van de markten te beoordelen, en modelleringsinstrumenten en -instrumenten die kunnen worden gebruikt voor een zinvolle analyse van de scheepvaartmarkt (prognosemodellen, systeemdynamische modellen, scenarioanalyse, enz.) Het laatste deel van de cursus zoomt in op bedrijfsstrategieontwikkeling en operationele aspecten in één van de vrachtmarkten, namelijk de containervaart.

Maritime Chain Cost Analysis

Na deze cursus heb je kennis over de modellering van de maritieme supply chain en heb je analytische vaardigheden verworven om verbeteringen en veranderingen in verschillende fasen van de maritieme supply chain te beoordelen. Je krijgt een dieper inzicht in de huidige uitdagingen in de maritieme supply chain (vergroening, capaciteitsverhoging, enz.). Onderwerpen die aan bod komen, zijn: Intro maritieme supply chain modellering & modelgebruik; Impact van alternatieve brandstoffen op kosten voor scheepseigenaren en keten; Haveninvesteringen en Impact van havenuitbreidingsproject voor havenbedrijf & keten; Theorie over haveninvesteringen ter verbetering intermodaal transport en Impact van verbetering intermodaal transport voor de transportketen. Hierbij werken we met verschillende case-studies en opdrachten.

Maritime Supply Chains and Hinterland

Maritiem transport is een essentiële schakel in vele mondiale supply chains. Op eender welk moment binnen een bepaalde keten zijn er afwegingen te maken met andere schakels, onder andere met betrekking tot de keuze van haven en overslag, alsook achterlanddiensten. Deze cursus biedt een diepgaand inzicht in het beheer van maritieme supply chains. Ook wordt onderzocht hoe dergelijke supply chains kunnen worden beïnvloed door exogene trends en gebeurtenissen, zoals structurele veranderingen in de internationale handel, ontwikkelingen in de wereldvloot, en nationale en supranationale maritieme beleidsvorming. Bovendien worden de verschillende vervoerswijzen besproken.

Port Economics and Business

Tijdens deze cursus bespreken we verschillende modules en subonderwerpen, zoals de historische functies van havens en haventypologie en -acties, wereldwijde trends (energietransitie, digitalisering, risico en veerkracht), bestuur, netwerken (casestudies en publiek-private partnerschappen), achterland (markten, strategieën en terminalontwikkeling), prijsstelling (havenprijzen en terminalinvesteringen), financiering (overheidsfinanciering van havens, projectinstellingen, ecosystemen, automatisering), innovatie (haveninnovatietrends en digitalisering), havenbeleid en -regulering (EU-havenbeleid), duurzaamheid (duurzame havenontwikkeling, cruisehavens en hun maatschappelijke integratie), waardecreatie (havenprestatiebeheer en industriële clusters), planning (strategische planning, bedrijfscontinuïteitsplanning en prognose) en havenarbeid (havenarbeidsorganisatie en HRM van haventerminals).

Maritime Economics and Business

Deze cursus richt zich op vraagstukken die de maritieme transportmarkt vormgeven. Hoe is deze markt in de praktijk georganiseerd? Welke rol spelen de autoriteiten en hoe beïnvloeden zij het gedrag van rederijen? Hoe worden prijs en lading beïnvloed? Wat voor bedrijfsstrategieën hanteren reders? Hoe worden marktprognoses gemaakt? Welk soort schip is het meest geschikt voor inzet op specifieke routes en/of lussen, of voor specifieke vrachtsoorten? Deze en andere cruciale vraagstukken worden geanalyseerd met behulp van economische instrumenten.

Maritime Business Game

Tijdens deze cursus pas je kennis toe over scheepsontwerp, productie, operaties en scheepsbouwkunde in een uitdagende en realistische omgeving. Je begrijpt beter de relaties tussen de belangrijkste financiële rapporteringselementen (cashflow, balans, winst- en verliesrekening) en bent in staat zowel investeringsvoorstellen als jaarverslagen op te stellen en te beoordelen. Je zal als teamlid moeten functioneren in een stressvolle omgeving. De cursus begint met een introductie en Trial run van het spel. Je analyseert de spelmarkten en ontwikkelt aan de hand van deze gegevens een businessplan. Daarna spelen we het spel en voeren we je businessplan voor het eerste jaar uit. Na het spel maak je een jaarverslag met een BoD part, CII and EEXI, en financiële overzichten.


Noot: Dit curriculum is onder voorbehoud van wijzigingen.

2. Internationale Trips

Londen

Tijdens je reis naar Londen krijg je ongeëvenaarde toegang tot een groot aantal gerenommeerde bedrijven en maritieme organisaties, zoals: IMO, The Baltic Exchange, Lloyd's Register, British Ports Association, de Londense P&I Club, Clarksons PLC, National Maritime Museum, ... Dit is niet zomaar een sightseeing rondleiding; het is een kans om in contact te komen met marktleiders, te leren van hun ervaringen en te netwerken met professionals van toonaangevende scheepvaartbedrijven die vorm geven aan de de toekomst van maritiem transport, die graag hun kennis te delen en begeleiding te bieden op jouw carrièrepad.

3. Master Project (in-company project)

Studenten werken in teams van twee of drie gedurende 8 weken aan een real-life in-company project, bijgestaan door een academisch adviseur. De verschillende teams werken intensief aan een uitdagende business case en leveren een compleet rapport op met nieuwe, praktische inzichten. We verwachten dat je dit masterproject beschouwt als je fulltime baan en dat je gedurende de 8 weken waarin het grootste deel van je werk wordt uitgevoerd, werkt als een echte professional en toekomstig manager.

Dit project zal een enorme kans zijn om meer praktische ervaring op te doen in een bedrijf, zoals een haven, rederij, expediteur, overheidsorganisatie, enz. Je zult alle methoden en instrumenten die je dit jaar hebt geleerd kunnen toepassen op een real-life case en indruk kunnen maken op het bedrijf waarvoor je werkt met je kennis, persoonlijke vaardigheden en professionele houding.

4. Electives

Global Leadership Skills (Management track) of Research Methodology (Research track)

Je kan dit programma afstemmen op je achtergrond, specifieke behoeften en interesses: je kiest ofwel voor een cursus Research Methodology van 6 ECTS of voor een cursus Global Leadership Skills van 6 ECTS die het hele jaar doorloopt.

Research Methodology

In deze cursus leer je de nodige vaardigheden om onderzoeksprojecten op te zetten en succesvol uit te voeren, om de juiste onderzoeksmethoden te selecteren en om onderzoek van anderen kritisch te beoordelen. De cursus behandelt zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden die in het hele vakgebied van de vervoerseconomie worden toegepast. Je raakt vertrouwd met belangrijke onderzoekskeuzes, het volledige onderzoeksproces, de relatie tussen theorie, onderzoek en toepassing, en de ontwikkeling van eigen onderzoeksinstrumenten en -technieken. We bieden een gestructureerd analytisch kader ter ondersteuning van de ontwikkeling van onderzoek dat ook een waardevol instrument kan zijn voor adviesstudies en, in het algemeen, elke probleemoplossende situatie.

Global Leadership Skills

Zie hieronder.

5. Global Leadership Skills

Bij AMS kijken we verder dan de overdracht van puur technische kennis. Zoals expliciet gesteld in onze missie willen we ook jouw persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Met onze Global Leadership Skills module dagen we je uit en coachen we je om beter bewust te zijn van wie je bent, hoe je samenwerkt met anderen en wat voor soort carrière je wilt nastreven. Hierbij bouwen we verder op drie missiepijlers van Antwerp Management School:

  • Self-Awareness: leidt tot samenwerking met anderen
  • Global Perspective: leidt tot vindingrijkheid om gepaste oplossingen te zoeken voor problemen en vraagstukken
  • Societal Consciousness: leidt tot duurzaamheid in essentiële economische processen, een fundamentele waarde voor het bedrijfsleven

Tijdens deze reis gebruiken we verschillende methoden en oefeningen: feedbacksessies met peers, mock interviews, individuele en groepscoachinggesprekken, reflectiemomenten, zelfanalyse. Dit alles zal je als persoon versterken en je helpen om met vertrouwen de volgende stap in je carrière te zetten.

Het ontwikkelen van Global Leadership Skills is meer dan een ‘nice to have’. Het is een basisvereiste voor een succesvolle carrière en recruiters nemen dit bij sollicitaties mee in hun beoordeling. Werkgevers van vandaag zijn bij het selecteren van pas afgestudeerden op zoek naar profielen met een indrukwekkend aantal soft skills. Die soft skills zijn onder meer: zelfbewustzijn, het vermogen om samen te werken met anderen, leiderschapskwaliteiten, het vermogen om zich aan nieuwe situaties aan te passen, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, openheid en respect voor verschillende perspectieven, multicultureel bewustzijn en lange termijn- en systeemdenken. Deze module zal je ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden en bij het vinden van een match tussen je carrièreambities en waar werkgevers naar op zoek zijn.

6. Leerdoelen

Na het volgen van dit programma ben je in staat om:

  • de industriële context te begrijpen waarin de maritieme stakeholders opereren;
  • de operationele en strategische drijfveren te begrijpen achter de bedrijfsmodellen van de respectieve stakeholders in de maritieme waardeketen;
  • vertrouwd te raken met zowel bestuurlijke als analytische instrumenten om dagelijkse en strategische kwesties met betrekking tot de maritieme industrie aan te pakken;
  • te wennen aan de culturele verschillen bij het zakendoen in een internationale en geglobaliseerde industriële context.

7. Faculty

Wouter Dewulf, PhD

Academische directeur Master in Maritime and Air Transport Management

Roel Gevaers, PhD

Professor logistieke en supply chain innovatie & management

Theo Notteboom, PhD

Professor haven en maritieme economie

Ans De Vos, PhD

Houder van de SD Worx Leerstoel Next Generation Work: Creating Sustainable Careers, associate dean of education, academische directeur Global Leadership Skills full-time masterprogramma's

Thomas Van Asch, PhD

professor, postdoctoral researcher at UA, Strategic Projects Manager at Air Cargo Belgium

Start de applicatieprocedure

Omdat we maar een beperkt aantal studenten toelaten, raden we je sterk aan om je zo snel mogelijk aan te melden.

Evapeeters

Een vraag over dit programma?

Function Business Lead Full-Time Masters
Evapeeters
Sluiten

Een vraag over dit programma?