Start To Lead

Deze opleiding heeft een infosessie op de Inspiration Day 2018. Ontdek het programma:

DOWNLOAD DOWNLOAD
Marichal Koen

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. +32 3 265 4629

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma

Organisaties vandaag hebben ander leiderschap nodig dan 20 jaar geleden. Het bazige leiding geven maakt plaats voor authentiek en gedeeld leiderschap in omgevingen waar flexibiliteit, innovatie en teamspirit nodig zijn. Leiderschap vandaag gaat over mindset en het opnemen van een leiderschapsrol eerder dan over leiding geven vanuit een formele positie. In het Start To Lead programma staat dit nieuwe denken rond leiderschap centraal.

Het programma is opgebouwd uit twee delen:

 • In het eerste deel ontwikkelen we jouw houding als jonge professional die leiding wil geven en vergroten we jouw impact in jouw organisatie.
 • In een optioneel vervolgtraject helpen we de performantie van jouw team vergroten door jouw capaciteiten als team- of groepsleider te ontwikkelen.

Leerdoelen

Na het volgen van deel 1 van dit programma:

 • ken je de in’s en out’s van leiderschap vandaag in organisaties;
 • heb je de mindset van een leider ontwikkeld die toelaat leiderschap op te nemen in je omgeving en loopbaan;
 • is je vermogen versterkt om mensen in jouw team en stakeholders te mobiliseren voor jouw project;
 • heb je een duidelijk plan ontwikkeld voor de volgende stappen in leiderschap in jouw organisatie.

Na het volgen van het vervolgtraject:

 • ken je het ABC van leiden van groepen en/of teams;
 • heb je praktische tools onder de knie om je team te analyseren en tot een stevig teamcharter te komen;
 • heb je geleerd om interventies te faciliteren die de teamperformantie ten goede te komen;
 • heb je een heldere roadmap ontwikkeld om verdere stappen te zetten in je teamleiderschap.

Curriculum

Deel 1 Start To Lead
Dit deel van het programma duurt 3 lesdagen verspreid over 3 maanden. Online en in-class contactmomenten wisselen elkaar af:

 • Je krijgt wetenschappelijke inzichten omtrent leiderschap mee bij de online opstart.
 • Tijdens het eerste in-class moment zal er worden verdiept in authenticiteit en leiderschap en dit wordt besproken tijdens een intervisiemoment.
 • Opscherpen van beïnvloedingsvaardigheden en sociale slimheid komt in-class aan bod.
 • Opzet van een experiment die zal worden opgevolgd door een bespreking tijdens een intervisiemoment.
 • Het slotmoment zal dienen voor bespreking van een toekomstige leiderschapsontwikkelingsproject

*Voor de opdrachten thuis en de verwerking van de leerstof reken je best 3 dagen, bovenop de 3 lesdagen.

Optioneel vervolgtraject
Deze module duurt 2.5 lesdagen:

 • Concepten over teams en leiderschap komen aan bod bij de online opstart
 • Het eerste in-classmoment met het ABC van teams.
 • Tijdens de online intervisiemoment bespreken we je eigen rol.
 • Aanscherpen van facilitatie van teamwerk zal vervolgens aan bod komen.
 • Het slotmoment zal dienen voor reflectie rond het module en het eigen leidermindset.

*Voor de opdrachten thuis en de verwerking van de leerstof reken je best 3 dagen, bovenop de 2.5 lesdagen.

Deelnemers

Deel 1

Deze opleiding richt zich tot jonge professionals die tussen 3 en 10 jaar werkervaring hebben, ofwel in een eerste leidinggevende functie ofwel met de concrete ambitie om de leiding te nemen van een team of groep.

Vervolgtraject

Dit deel kan je enkel volgen indien je het eerste deel van Start To Lead hebt gevolgd.

 

 
Marichal Koen

Hoe kan ik je helpen?

Koen Marichal, Leadership Development

Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

DOWNLOAD
DOWNLOAD
Marichal Koen

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 4629