Icon info
NL
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-strategic-human-resource-management
Strategic Human Resource Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-strategic-human-resource-management/programma
Programma

Strategic Human Resource Management

Probleemoplossende vaardigheden zijn essentieel voor een carrière in HRM. HR is meer dan alleen mensen aansturen. Ontdek hoe organisaties zich aanpassen aan het veranderende HR-landschap.

Taal

Engels

Eerste startdatum

09.09.2024

Duur

1 jaar
Prijs
€18.500

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Human Resources Management - Strategic Human Resource Management

Taal

Engels

Eerste startdatum

09.09.2024

Duur

1 jaar
Prijs
€18.500

Locatie

Antwerpen, België

Degree

Master in Human Resources Management - Strategic Human Resource Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma
Programma's
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-strategic-human-resource-management
Strategic Human Resource Management
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/master-strategic-human-resource-management/programma
Programma

Programma

Het programma combineert vakken uit 3 invalshoeken van mens en organisatie:

 1. Context, visies en strategieën
 2. Praktijk
 3. Vaardigheden

Deze invalshoeken hebben een impact op de resultaten, nl. (1) gelukkige, gezonde en productieve werknemers en (2) wendbare, gezonde en duurzame organisaties.

Het programma start met een globale mindset, maar maakt altijd de vertaalslag naar 1 of meerdere locale contexten. We baseren ons op het leerprincipe "Think global, act local" .

1. Core Curriculum

Dit programma maakt de brug van onderzoeksgebaseerde state-of-the-art kennis naar de relevante praktijk. De link met de HR en OD praktijk wordt gemaakt door verschillende gastdocenten die in de praktijk staan en door docenten die naast hun academische achtergrond, een grote affiniteit hebben met de praktijk, in de business werken, en/of met bedrijven samenwerken bij onderzoeksprojecten.

Fundamentals

HRM Fundamentals

In deze cursus staat de vraag centraal: hoe kunnen organisaties hun medewerkers managen en ontwikkelen, om op een duurzame manier bij te dragen aan de organisatie én aan de medewerker zelf? De nadruk ligt op het ontwikkelen van concepten, kaders en vaardigheden die van belang zijn om de 'human resources' in een organisatie te begrijpen en succesvol te managen.

Organizational Development Fundamentals

Deze cursus focust op de basisprincipes (de fundamentals) en theoretische basis van Organizational Development (OD) die nodig zijn om de praktijk van OD te begrijpen. De relevantie van deze fundamenten wordt duidelijk aan de hand van case studies, real-life voorbeelden van interventies, en getuigenissen van praktijkmensen en onderzoekers.

International HRM

Deel 1: Deze module verkent management- en leiderschapskwesties die voortvloeien uit het werken met verschillende culturen en stelt studenten in staat om met meer succes een reeks van interculturele uitdagingen te beheren. Dit gebeurt aan de hand van een mix van praktijkvoorbeelden, op onderzoek gebaseerde theorieën en ervaringsgerichte onderwijsmethoden.

Deel 2: Het doel van deze module is de deelnemers een systematisch en strategisch kader te bieden om een aantal meer geavanceerde en gespecialiseerde kwesties aan te pakken die waarschijnlijk zullen worden aangetroffen in elke organisatie die vandaag de dag in een wereldwijde context werkt. De module bestaat uit 10 sessies in totaal.

Business Challenges & Innovation Labs

Innovation labs: Next Generation HR: Rethink, Reset & Retool HR:

Organisaties worden in deze VUCA-wereld geconfronteerd met heel wat HR-uitdagingen en -problemen. Wereldwijde trends als toenemende digitalisering, veranderende organisatievormen, diversiteit & inclusie, vergrijzing van het personeelsbestand of zelfs wereldwijde disrupties, zoals pandemieën of economische crises, brengen uitdagingen en kansen op dit gebied. Wij dagen je uit om mee te denken over innovaties binnen HRM als gevolg van Business Challenges. Hoe ziet HR er in de toekomst uit? Hoe kunnen we HRM duurzamer maken door aandacht te besteden aan diversiteit en inclusie? Ook zoomen we nader in op de digitale wereld, waarbij we fenomenen als data science, digitale transformatie en block chain bespreken, en ingaan op de uitdagingen en kansen van deze fenomenen voor HR en de organisatie in de toekomst.

Strategic HRM & Business Partnering

In deze cursus combineren we HR-theorie en -praktijk, waarbij we kijken naar strategische HR-processen, inclusief huidige en opkomende trends en vraagstukken. Onze focus in deze cursus ligt op het beheer van human resources op een manier die consistent is met de doelstellingen en het beleid van het bedrijf. We zullen specifiek de inhoud en processen rond het beheer en de meting van human assets onderzoeken.

Financial Management

Deel 1 van de cursus geeft een gedegen overzicht van de financiële administratie. In deel 2 onderzoeken we een aantal financiële analyse-instrumenten die kunnen worden gebruikt om de liquiditeitspositie en de operationele efficiëntie, winstgevendheid, groei en risico's van een onderneming te beoordelen en te beheren. Deel 3 laat zien hoe managers investeringsbeslissingen moeten nemen die de waarde van de onderneming maximaliseren.


Practices & Tools

Organizational Development Practices

Voortbouwend op de basisprincipes en theoriebasis die in 'Organizational Development Fundamentals' zijn behandeld, richt deze cursus zich op de OD-interventies die bedoeld zijn om een organisatie te helpen haar prestaties en effectiviteit te verbeteren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en meerdere getuigenissen gaan we diep in op OD-interventies. De cursus is interactief van opzet; voorbereiding van de cursus, deelname aan de les en betrokkenheid van de studenten wordt beschouwd als een voorwaarde om te kunnen leren.

Labor Relation Management

In deze cursus behandelen we thema's als werknemersverschillen, vertrouwen, betrokkenheid, voice en partnerschap. We sluiten aan bij de traditie van 'Industrial Relations' en bouwen bruggen met het vakgebied van HRM. Academische inzichten en concepten worden gekoppeld aan de dagelijkse HR-realiteit. We sluiten af met een oefening in kritisch denken over 'de donkere kant van organisaties'. Het format van 'critical think tanks' stimuleert informeel en experimenteel leren. Het doel is om frisse, innovatieve ideeën naar voren te brengen die ons een stap verder brengen in het huidige debat.

Human Resource Management Practices

Het doel van deze cursus is kernthema's te belichten in de context van het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent, ook wel de 'employee life cycle' genoemd, en studenten te laten nadenken over de praktische toepassing ervan als toekomstige HR-managers. De volgende drie thema's vormen de rode draad doorheen de cursus: Werving & Selectie, Loopbaan & Ontwikkeling, en Prestatie & Beloning.


Skills (more info below)

→ HR Consulting Skills Bootcamp
→ Master Project
→ Global Leadership Skills

2. Electives

Naast je reguliere curriculum heb je ook de mogelijkheid om je studie te verrijken met keuzevakken (Electives). Alle masteropleidingen bieden 1 volle week Electives aan; een week gewijd aan een intensief relevant onderwerp dat de status quo uitdaagt en je buiten je comfortzone duwt. Het idee is om onderwerpen aan te bieden buiten het kerncurriculum die gebaseerd zijn op het huidige geopolitieke klimaat, relevant wereldnieuws en toekomstige inzichten. Ze richten zich op zaken die je studie ten goede komen en je meer leermogelijkheden bieden.

Om je een idee te geven, eerdere onderwerpen waren onder meer:

 • Digital Transformation
 • Designing Business Models for Future Growth
 • Geopolitical Challenges
 • Emerging Asian Markets
 • International Healthcare Management
 • Organizing for the Digital Future

3. HR Consulting Skills Bootcamp

Het doel van deze HR Consulting Skills Bootcamp is de MHRM studenten 5 dagen lang onder te dompelen in een "consultancy" mindset. Consulting en commerciële managementvaardigheden staan hier centraal. Dit seminarie versterkt ook de (kans tot) latere instroom van studenten op de arbeidsmarkt als (interne/externe) consultants. Het is het cruciale moment van je jaar - een fascinerende week waarin we samenwerken met Deloitte en je een interactieve, skills-based week brengen waarin je in het hoofd van een consultant kruipt. Zet je kennis om in actie, leer wat een consultant echt doet, en ontdek hoe je toekomstige carrière eruit zou kunnen zien.

4. Master Project (in-company project)

Tijdens dit in-company project word je gedurende acht weken intensief ingezet als junior consultant om een actuele HR business case van een start-up, KMO of multinational op te lossen. Dit project is dé kers op de taart van de Master HRM, aangezien er vanuit een hands-on adviserende rol de brug wordt gemaakt naar de praktijk.

5. Global Leadership Skills

Bij AMS kijken we verder dan de overdracht van puur technische kennis. Zoals expliciet gesteld in onze missie willen we ook jouw persoonlijke ontwikkeling stimuleren. Met onze Global Leadership Skills module (beloond met de Responsible Business Teaching Award van de Financial Times) dagen we je uit en coachen we je om beter bewust te zijn van wie je bent, hoe je samenwerkt met anderen en wat voor soort carrière je wilt nastreven. Hierbij bouwen we verder op drie missiepijlers van Antwerp Management School:

 • Self-Awareness: leidt tot samenwerking met anderen
 • Global Perspective: leidt tot vindingrijkheid om gepaste oplossingen te zoeken voor problemen en vraagstukken
 • Societal Consciousness: leidt tot duurzaamheid in essentiële economische processen, een fundamentele waarde voor het bedrijfsleven

Tijdens deze reis gebruiken we verschillende methoden en oefeningen: feedbacksessies met peers, mock interviews, individuele en groepscoachinggesprekken, reflectiemomenten, zelfanalyse. Dit alles zal je als persoon versterken en je helpen om met vertrouwen de volgende stap in je carrière te zetten.

Het ontwikkelen van Global Leadership Skills is meer dan een ‘nice to have’. Het is een basisvereiste voor een succesvolle carrière en recruiters nemen dit bij sollicitaties mee in hun beoordeling. Werkgevers van vandaag zijn bij het selecteren van pas afgestudeerden op zoek naar profielen met een indrukwekkend aantal soft skills. Die soft skills zijn onder meer: zelfbewustzijn, het vermogen om samen te werken met anderen, leiderschapskwaliteiten, het vermogen om zich aan nieuwe situaties aan te passen, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, openheid en respect voor verschillende perspectieven, multicultureel bewustzijn en lange termijn- en systeemdenken. Deze module zal je ondersteunen bij het ontwikkelen van deze vaardigheden en bij het vinden van een match tussen je carrièreambities en waar werkgevers naar op zoek zijn.

We zijn ervan overtuigd dat we duurzaamheid moeten onderwijzen met als doel dat studenten leren hoe ze een verschil kunnen maken voor de wereld door middel van het project dat ze doen.

Ans devos

— Ans De Vos, PhD

6. International trips

Je brengt een week door aan onze partneruniversiteit Universidad Carlos III de Madrid en leert over HRM vanuit een ander perspectief - je krijgt inspirerende lezingen en hoort over verschillende technieken en HR in een internationale setting.

Samen met erkende internationale HRM-professoren, senior HR-managers van zowel Spaanse als multinationale bedrijven en andere inspirerende gastdocenten zullen we de vier huidige internationale HRM-uitdagingen onder de loep nemen.

De vijfdaagse cursus zal gebaseerd zijn op case studies, lezingen, enkele presentaties, en vooral het debat en de uitwisseling van ideeën en ervaringen. Gedurende deze intensieve week zullen de studenten worden aangemoedigd om hun eigen inzichten en gedachten over het toegewezen materiaal in te brengen in de klassikale discussies.

Tijdens een vijfdaagse cursus aan de Universidad Carlos III de Madrid zijn we dieper ingegaan op een aantal nieuwe belangrijke HRM-kwesties vanuit standpunten van zowel algemeen als HR-management. Het was super inspirerend om te werken aan casestudies, rollenspellen, presentaties, boeiende debatten en om ideeën en ervaringen uit te wisselen.

— Yasmine El Alji

7. Leerdoelen

Na het volgen van dit programma:

 • kan je multidisciplinaire kaders, concepten en theorieën op het gebied van human resources en organisaties identificeren en uitleggen;
 • ben je in staat kritisch te reflecteren op HR/OD-gerelateerde onderwerpen en uitdagingen op macro (ecosysteem), meso (organisatie) en micro (team/individueel) niveau;
 • kan je HR/OD-methoden en -frameworks toepassen op tools, praktijken en vaardigheden;
 • wetenschappelijke onderzoeksmethoden toepassen om strategische HR/OD voorstellen te formuleren;
 • beschik je over professionele communicatieve en verslaggevingsvaardigheden;
 • kan je effectief samenwerken in een multicultureel team;
 • beschik je over management- en leiderschapsvaardigheden op verschillende niveaus;
 • herken je de strategische voordelen van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • heb je consulting skills ontwikkeld voor het identificeren, analyseren en oplossen van echte HR- en OD-uitdagingen.

8. Faculty

Peggy De Prins, PhD

Academische directeur Master in Strategic Human Resource Management, onderzoeker ‘Next Generation Work'

Ans De Vos, PhD

Houder van de SD Worx Leerstoel Next Generation Work: Creating Sustainable Careers, associate dean of education, academische directeur Global Leadership Skills full-time masterprogramma's

Benny podevyn 3

Benny Podevyn

Professor financial management & accounting, corporate finance en andere financiële thema's

Karen Wouters, PhD

Programmadirecteur Masterclass Start to Lead, professor leiderschap

Sofie Jacobs, PhD

Assistent professor HRM Fundamentals, talentmanagement, onderzoeksmethoden & QCA, academische mentor Executive PhD Program, coach Global Leadership Skills Program

Jelena Zikic, PhD

Professor of Organizational Behavior, HR & Career Management at York University and Antwerp Management School

Michael Dickmann, PhD

Professor of International Human Resource Management at Cranfield School of Management and at AMS

Kim

Kim De Meulenaere, PhD

Assistant professor organization development & organizational behavior

Jaime Bonache, PhD

Professor of International Human Resource Management at UC3M and Antwerp Management School

Thomas Marynissen

Full-Time Masters Program Manager

Kathleen Vangronsvelt, PhD

Onderzoeker “Enabling human impact”, professor Organizational behavior & HR, assistant professor Global Leadership skills

Bieke Van Gool

Docente en coach leiderschap, team dynamics en change management

Start de applicatieprocedure

As we only accept a limited number of students, we strongly encourage you to apply as soon as possible.

Evapeeters

Een vraag over dit programma?

Function Business Lead Full-Time Masters
Evapeeters
Sluiten

Een vraag over dit programma?