Icon info
NL
Search results
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl
Home
https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/zoeken
Zoekresultaten

Zoekresultaten

Zoeken

About 1707 results

Waarom de raad van bestuur zich niet bezighoudt met IT

Organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van "digitaal" om waarde te creëren. Daarom kunnen bestuursraden het zich niet langer veroorloven om de controle over IT-gerelateerde strategische beslissingen uit handen te geven. Onderzoek heeft echter aangetoond dat maar weinig bestuursraden de verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van digitale middelen. Als gevolg daarvan slagen de meesten er niet alleen niet in om de verwachte waarde uit IT-investeringen te halen, maar laten ze hun bedrijf ook blootstaan aan grote risico's.

10 vooroordelen over vrouwelijk leiderschap

Het glazen plafond is doorbroken, zou je zeggen. Topfuncties zijn niet langer onbereikbaar voor vrouwen en er zijn succesvolle vrouwelijke CEO's. Toch moet je goed zoeken, want vrouwen bezetten nog steeds maar een erg klein aandeel van de topfuncties in het bedrijfsleven. In België waren er in 2016 maar 22% van de functies in raden van bestuur bezet door vrouwen. Bovendien zetelt er in 76% van de organisatie maar één of geen vrouw in het directiecommité[1]. Als van het glazen plafond enkel nog de scherven over zijn, welke vooroordelen staan vrouwen dan nog in de weg? Hieronder vind je 10 vooroordelen:

Een waardevolle verandering in de zorg

Veel zorgvoorzieningen worstelen met leiderschap. Zeker door budgettaire beperkingen komt er veel druk te staan op de leiders. Ook is er in de zorg nood aan nieuw leiderschap: niet het klassieke top-down leiderschap, maar leiderschap dat authentiek is, op waarden gebaseerd en gedeeld. “Een leiderschap dat medewerkers meekrijgt in de vele veranderingen en dat vertrekt vanuit een sterke visie.” De vraag is of de bestaande opleidingen geschikt zijn om dit nieuwe leiderschap te ontwikkelen. Dr. Sofie Rogiest deed onderzoek naar de nood aan nieuw leiderschap in de zorgsector en besprak het in Zorgwijzer.

4 belangrijke vragen om de waarde van digitale transformatie te verduidelijken

Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze succesvol omgaan met digitale transformatie? Zeker niet door wild te investeren in elke nieuwe technologie die voorbij komt. Blunderen in hype cycles en blindelings het advies volgen van zogenaamde goeroes is zeker niet de beste strategie. En toch is dat wat veel bedrijven uiteindelijk doen bij gebrek aan een duidelijk beleid voor digitale transformatie.

Hoe betrek je jouw artsen bij de veranderingen in de zorg?

Een van de gespecialiseerde leiderschapsprogramma's aan Antwerp Management School is die voor de zorgsector. Ziekenhuizen worden geconfronteerd met heel wat uitdagingen en veranderingsprocessen. Daarom is er dringend nood aan leiders die de brug kunnen slaan tussen professionals op de werkvloer en het complexe beheer van een ziekenhuis. Met Tom David Van Meel, stafmedewerker van de Hoofdgeneesheer van AZ Klina, bespreken we hoe zij dat via AMS aanpakken.

Te weinig Belgische bedrijven zien heil in werknemers met een verstandelijke handicap

Onder de noemer ID@Work (Intellectual Disability at Work) deden we met Antwerp Management School en HEC Liège gedurende 1,5 jaar onderzoek naar de inclusie van werknemers met verstandelijke handicap in het NEC (Normaal Economisch Circuit). We bezochten 26 bedrijven die dit type werknemer in dienst hebben of hadden, schreven er een white paper over, en bevroegen meer dan 250 werkgevers via een test (www.inclusieophetwerk.be) over dit onderwerp.
Twee onderzoekers met verstandelijke handicap vervoegden onze wetenschappers. Waren we afgegaan op hun diploma, dan hadden ze deze job nooit gehad. Hun inzichten bleken echter een verrijking voor het onderzoek. Een bevestiging dus dat jobmatching een cruciaal element is bij het invullen van vacatures.

Nieuw alternatief voor woon-werkverkeer. Het rijdend kantoor dat reistijd omzet in werktijd.

Je pendeltijd omzetten in werktijd? Het kan voortaan met Office on Wheels, een dienstverlening die kantoor­medewerkers de mogelijkheid geeft om hun woon-werktraject af te leggen in een als kantoor ingerichte bus.

Hoe haal je het beste uit mentorschap?

Mentoring wordt onderschat. Dat is wel het minste dat je kan concluderen uit diverse studies. Mentoring heeft een aanwijsbare impact op de loopbaan – en mogelijk zelfs daarbuiten. Maar wordt het wel goed aangepakt? En wordt het niet verward met coaching?

Hoe een zinvolle bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals?

De Sustainable Development Goals (SDGs) vormen voor velen het nieuwe kader rond duurzaamheid. Het lijkt eenvoudig om deze om te zetten in acties rond maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar dat is het niet als je het op een zinvolle manier wilt doen.

Roel Verhaert ontvangt Eremaster in Publiek Management

Tijdens haar jaarlijkse proclamatieceremonie honoreerde AMS op 23 juni jl. Roel Verhaert, een uitzonderlijke persoon die echt een verschil wist te maken in het publieke domein, met een Eremaster in Publiek Management.