Expertisecentrum Sustainable Transformation

Heb je een vraag over duurzame transformatie?
Je kunt bij mij terecht.

+32 477 09 35 16

Missie van het expertisecentrum

Het Sustainable Transformation Lab spitst zich toe op de verschuiving in de business van incrementele naar transformatieve actie als reactie op de wereldwijde uitdagingen in sociale en milieukwesties.

Duurzame transformatie is in onze ogen een traject van fundamentele verandering naar een synergetische maatschappij, een geïntegreerde economie en een bloeiend ecosysteem, geleid door de principes van economische continuïteit, technologische netwerking, sociale gelijkheid, ecologisch herstel en een volkomen persoonlijke ontwikkeling.

Ons werk rond duurzame transformatie is gestoeld op vier pijlers:

Positieve toekomst (het “waarom?” van de duurzame transformatie-agenda): Het creëren van een betere toekomst (veiliger, slim, gedeeld, duurzaam en bevredigend) door het aanpakken van globale systemische uitdagingen (zoals ontwrichting, onsamenhangendheid, ongelijkheid, ondergang en ontevredenheid)

Geïntegreerde waarde (het “wat?” van de duurzame transformatie-agenda): Het verspreiden van concepten en maatregelen voor waardecreatie (op humaan, technologisch, sociaal en milieuvlak) over verscheidene grootsteden en deze in de hele maatschappij en binnen de organisaties integreren

Betekenisvolle innovatie (het “hoe?” van de duurzame transformatie-agenda): Het vinden van creatieve, schaalbare oplossingen voor onze dringendste milieu- en sociale problemen, door innovatieve strategieën, businessmodellen, producten en diensten

Wilskrachtig leiderschap (het “wie?” van de duurzame transformatie-agenda): Het vormen van inspirerende, transformationele leiders die met een systemische, ontwrichtende, inclusieve, duurzame en ethische aanpak zinvol reageren op de uitdagingen in de samenleving

De inzichten uit deze vier focusgebieden passen we toe op de vijf elementen van de Nexus Economy, meer bepaald de economische trends en nieuwe businessmodellen rond weerbare, exponentiële, toegankelijke, circulaire en welzijnseconomie.

 

Hoofdactiviteiten

Creëer waarde met ons

 

Team

  • Eva Geluk, Manager Expertisecentrum Sustainable Transformation Lab
  • Lars Moratis, PhD, Adjunct Professor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Wayne Visser, PhD, Academisch Directeur Exeprtisecentrum The Sustainable Transformation Lab, Leerstoelhouder BASF- Port of Antwerp – Randstad Belgium Chair on Sustainable Transformation

Eva Geluk
Manager Kennisnetwerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Lars Moratis, PhD
Academisch Directeur

Wayne Visser, PhD
Academisch Directeur Kennisnetwerk The Sustainable Transformation Lab

Partners

BASF – Port of Antwerp – Randstad Chair on Sustainable Transformation

 
logo BASF  logo BASF logo BASF 
 
 
 

logo ING
logo gcnb 
 

Lidmaatschap

logo PRME 
logo gcnb 
 
 
 

Hybrid Business Models Report

Download het onderzoeksrapport ‘Challenging business as usual. Conceiving and creating sustainable value through hybrid business models’ en ontdek alles over de studie over Hybrid Business Models die AMS uitvoerde in samenwerking met AMS.

Download DOWNLOAD

CSR Trend Report

Download het CSR Trend Report en maak kennis met nieuwe trends in het CSR discours, CSR businesstrends, CSR manager trends en de toekomst van CSR.

Download DOWNLOAD

Blog

Ontdek meer blogposts

Sinds de definitie van duurzame ontwikkeling in Our Common Future (een VN-rapport uit 1987) als “ontwikkeling die ingaat op de noden van de huidige generatie zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van volgende generaties om te voldoen aan hun behoeften,” hebben we een lange weg afgelegd.…

Recent ben ik aangesteld als Professor of Integrated Value aan Antwerp Management School. Het leek…

Hoe een zinvolle bijdrage aan de Sustainable Development Goals leveren?

04 juli 2017 door Dirk Le Roy, partner Sustenuto

De Sustainable Development Goals (SDGs) vormen voor velen het nieuwe kader rond duurzaamheid. Om dit…

Dit jaar lanceerden we een Sustainable Development Goals (SDGs) Student Ambassadors Campaign die…

Een gestructureerd MVO-beleid in 7 stappen

20 april 2017 door Lars Moratis

Anno 2017 is duurzaamheid voor bedrijven een conditio sine qua non. Duurzaamheid gaat…

Hoe kan ik je helpen?

Eva Geluk, Manager Kennisnetwerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Heb je een vraag over duurzame transformatie?
Je kunt bij mij terecht.