Kennisnetwerk Creative Industries & Modemananagement

Heb je een vraag over mode & creative industries?
Je kunt bij mij terecht.


Een kennishub die focust op ondernemerschap en innovatie binnen organisaties in de creatieve sectoren.

Missie van het kennisnetwerk

Het kennisnetwerk creativiteit en modemanagement heeft als doel om de actuele kennis uit te diepen en verder te ontwikkelen voor organisaties in de creatieve sectoren. We gebruiken deze kennis om deze organisaties te helpen hun creatieve competenties verder uit te bouwen en te (blijven) groeien. Hierbij staan volgende activiteiten centraal:

  • Trends detecteren en analyseren en duurzame academische kennis opbouwen over de creatieve sectoren in Vlaanderen, België en internationaal
  • Creatieve organisaties ondersteunen op het vlak van ondernemerschap en innovatie
  • De creatieve sectoren stimuleren via co-creatief onderzoek, kennisdeling en interactieve leervormen

Hoofdactiviteiten:

  • Creatieve bootcamps
  • Workshops: management en ondernemerschap / innovatieve businessmodellen / Beken Kleur Toolkit
  • Co-creatietrajecten business en creatives
  • Voordrachten en lezingen
  • Kenniscreatie op basis van publicaties en onderzoek in opdracht van overheid, bedrijven en andere organisaties

Cocreëer met ons

Wat

Beken Kleur Toolkit

Met deze tool maak je het dominante denkkader in je eigen organisatie uit de creatieve industrieën duidelijk zichtbaar. Zo ga je straks bewuster om met je keuzes. Deze tool behandelt drie belangrijke denkkaders binnen de creatieve industrieën. Deze denkkaders zijn niet bedoeld om actoren binnen de creatieve industrieën in aparte hokjes in te delen of een bepaalde rangorde te geven.

Vraag je toolkit aan

business-design-innovation-toolbook_cover

Team

  • Sofie Jacobs, onderzoeker Kennisnetwerk Creativiteit en Modemananagement
  • Annick Schramme, PHD, Cultureel Management en cultureel beleid

Annick Schramme
Academic Director Creative Economy

Sofie Jacobs, PhD
Researcher Creativity & Creative Industries

Partners

Exploring Entrepreneurial Actions of Creative Entrepreneurs and its Consequences for Entrepreneurship Education

Verken typisch ondernemersgedrag van creatieve ondernemers en de praktische toepassing van die kennis in het educatief en begeleidend veld.

Download DOWNLOAD

Unraveling Belgian fashion designers' high perceived success - a set-theoretic approach

Een verkennende, vergelijkende case study van 19 cases in de fashion design industrie omtrent het bereiken van gepercipieerd organisatiesucces van het hoogste niveau.

Download DOWNLOAD

Multiple pathways to succes in small creative businesses - the case of Belgian furniture designers

Een verkennende vergelijkende case study van 21 cases in de Belgische meubel design industry met oog op het bereiken van succes. Deze studie richt zich zowel tot objective als subjectieve maatstaven van succes, namelijk bedrijfsgroei en hoog gepercipieerd succes.

Download DOWNLOAD

Creatieve Industrieën in Vlaanderen: Mapping en bedrijfseconomische analyse rapport

Een onderzoeksrapport rond hernieuwde actualisering van de waardenetwerken per geïdentificeerde subsector van de Creatieve Industrieën, actualisering van de beschrijving van de verschillende schakels van de waardenetwerken en de interactie met andere stakeholders en…

Download DOWNLOAD

De missing middle in creatieve industrieën

Praktijkvoorbeelden dat er wel degelijk veel creatieve bedrijven groeien of een sterke groeiambitie hebben. In dit onderzoeksrapport gaan we de missing middle verder analyseren en aanbevelingen formuleren om groei te bevorderen bij kleine creatieve bedrijven.

Download DOWNLOAD

Innovatieve Bijdrage Creatieve Industrieën rapport

Onderzoeksrapport om Creatief Vlaanderen meer ondernemend te maken.

Download DOWNLOAD

Dominante Denkkaders In De Creatieve Industrieën In Vlaanderen

Rapport om Creatief Vlaanderen meer ondernemend te maken.

Download DOWNLOAD

Bedrijfseconomische impact en dynamieken

Dit rapport onderzoekt naast de bedrijfseconomische impact van de creatieve industrieën ook de dynamieken binnen de Antwerpse creatieve industrieën.

Download DOWNLOAD

Contribution of the Creative Industries to innovation

Dit rapport verkent het spillover effect of innovation van creatieve industrieën en brengt het in kaart in een literatuurstudie, conceptueel model en 2 cases.

Download DOWNLOAD

Blog

Ontdek meer blogposts

Prijsverwachting bij de verkoop van het familiebedrijf

17 oktober 2017 door Vincent Molly

Prijsverwachting bij de verkoop van het familiebedrijf is een delicaat maar cruciaal onderdeel in het proces van bedrijfsoverdracht, waar veel wordt over gespeculeerd maar waar vaak ook heel wat discretie over bestaat. Vanuit ons Kennisnetwerk Familiebedrijven brengen wij graag meer inzicht in dit…

In het licht van de digitale transformatie

12 oktober 2017 door Steven De Haes

In het licht van de digitale transformatie erkennen veel organisatiebesturen de nood aan een…

Value Based Pricing: waardecreatie

11 oktober 2017 door Andries Reymer

In de vorige blog besprak ik het belang van waardedetectie en de voordelen die vasthangen aan…

Vergroot je carrièrekansen met de juiste studiekeuze

06 oktober 2017 door Antwerp Management School

Een studiekeuze maak je niet zomaar. Het is een ding om keuzestress te overwinnen, maar met het oog…

Project Valerie: slim innoveren is… gericht marktonderzoek

04 oktober 2017 door Antwerp Management School

De competitiviteit van technologiegedreven bedrijven hangt sterk af van de innovatie die ze kunnen…

Hoe kan ik je helpen?

Sofie Jacobs, PhD, Researcher Creativity & Creative Industries